Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Word count group

89 resultaten voor ""

sage uit 1972
 • boek
 • vermoorden
 • Twee kinderen spelen slagertje, waarbij de één de ander de hals doorsnijdt. Het jongetje moet voor het gerecht verschijnen. De burgemeester stelt hem op de proef, om te zien of hij werkelijk kwade…

broodjeaapverhaal uit 1970
 • boek
 • vermoorden
 • Een lifter valt van een motor af, en de motorrijder gaat terug om hem te zoeken. Maar voorbijgangers hebben de man gedood: omdat hij zijn jas verkeerd om aan had, dachten ze dat zijn hoofd omgedraaid…

mop uit 1975
 • boek
 • vermoorden
 • Griet wil van haar man af, en roept de hulp in van de buren. Deze doen net alsof ze achter haar staan, maar eigenlijk staan ze aan de kant van Jan. Ze adviseren Griet om Jan iedere dag verse broodjes…

sage uit 1978
 • boek
 • vermoorden
 • De smid van Eernewoude en zijn vrouw hebben vaak onenigheid. Vermoedelijk gaan hun ruzies over de schat, die ze elkaar misgunnen. De smid vermoordt haar, maar voor ze sterft zegt ze nog dat zijn geest…

sage uit 1971
 • boek
 • vermoorden
 • Een vrouw vraagt een boer om onderdak. Ze mag in de hooischuur slapen. Even later komt een soldaat, die ook bij de boer wil overnachten. Samen bespieden ze de vrouw, die er nogal verdacht uitziet. De…

sprookje uit 1972
 • zien niet dat de boer eronder zit. De boer hoort hen plannen maken om hem te beroven, en misschien zelfs te vermoorden
 • boek
 • vermoorden
 • Een boer loopt 's nachts naar huis met veel geld op zak. Als hij iemand aan hoort komen, verstopt hij zich onder een omgekeerd bootje, omdat hij bang is beroofd te zullen worden. Er komen een paar…

sprookje uit 1991
 • Sneeuwwitje te vermoorden, maar laat haar achter in het bos als hij bedenkt hoe duur een staatsbegrafenis is. Sneeuwwitje komt te
 • boek
 • vermoorden
 • De variatie op het Sneeuwwitjesprookje vindt plaats in een moderne maatschappij. Sneeuwwitje heeft te lijden onder haar stiefmoeder, die vreest dat Sneeuwwitje mooier zal worden dan zij. Het…

mop uit 1970
 • boek
 • vermoorden
 • Jan gaat voor zijn moeder, een weduwe, handel drijven, maar gooit het verdiende geld in het water naar happende vissen. Dan gaat moeder maar weer en Jan blijft thuis op de koeien en varkens passen,…

mop uit 1997
 • De rechter vraagt aan een Poolse man waarom hij wil scheiden. De man antwoordt: 'Mijn vrouw wil me vermoorden
 • De rechter vraagt aan een Poolse man waarom hij wil scheiden. De man antwoordt: 'Mijn vrouw wil me vermoorden
 • boek
 • vermoorden
 • De rechter vraagt aan een Poolse man waarom hij wil scheiden. De man antwoordt: 'Mijn vrouw wil me vermoorden.' Vervolgens vraagt de rechter waarom hij dat denkt. Het antwoord luidt: 'Ik vond…

sage uit 1708
 • oor af, en nam dit mee als teeken, dat zij terug zouden komen, om allen te vermoorden. De daders zijn nimmer ontdekt, al
 • boek
 • vermoorden
 • In een voormalige Katholieke kerk wordt de dominee op de preekstoel vermoord en zijn bloed laat niet te wissen vlekken na.

sage uit 1501
 • boek
 • vermoorden
 • Keizer Lodewijk nam na de dood van zijn vrouw zijn nicht Judith tot vrouw, ontbood Frederik en maakte hem tot bisschop. Toen vroeg hij hem de in bloedschande levende heidenen van Walcheren te…

sage uit 1785
 • boek
 • vermoorden
 • De Tempelieren waren de schrik van het land en moesten in één nacht worden omgebracht. Maar in ons land is geen enkele Tempelier omgebracht; de orde werd ontbonden en hun goederen gingen over op de…

sage uit 1923
 • boek
 • vermoorden
 • Een jongen, op zaterdagavond op weg naar zijn meisje, ziet bij het water een schim, een geest, die op hem afkomt, zodat hij hard wegrent.

sage uit 1923
 • boek
 • vermoorden
 • Een dief snijdt om niet ontdekt te worden een meisje het hoofd af. Na zijn dood komt hij op de moordplek zijn bebloede handen afwassen

mop uit 1651
 • boek
 • vermoorden
 • Toen een seriemoordenaar onderweg was naar het schavot, begon hij te lachen. Hij vertelde de beul dat hij een keer op een nacht met onweer een man te paard door het hoofd heeft geschoten. Hij moest…

mop uit 1651
 • boek
 • vermoorden
 • Een reiziger wilde weten of hij wel veilig kon reizen door Westerwald. Als antwoord kreeg hij, dat daar in drie dagen twee mensen zijn vermoord. De reiziger kon toen gerust verder, want rovers bleven…

mop uit 1651
 • boek
 • vermoorden
 • Toen een seriemoordenaar onderweg was naar het schavot, begon hij te lachen. Hij vertelde de beul dat hij een keer op een nacht met onweer een man te paard door het hoofd heeft geschoten. Hij moest…

mop uit 1651
 • boek
 • vermoorden
 • Een man kwam met een bebloed zwaard bij een wapensmid en smeekte hem het schoon te maken, want hij had er iemand mee vermoord. De zwaardveger zei dat hij dat niet kon, want om dit bloed af te vegen…

sage uit 1923
 • had willen vermoorden. De jonkvrouw voerde de krachtigste argumenten te harer verdediging aan, doch dat baatte niet. Zij
 • boek
 • vermoorden
 • Jonkvrouw blijft bij jachtpartij alleen achter in het bos, waar zij een man ontmoet waarmee ze verder optrekt. Na een maaltijd in een verlaten kapel komt er een koets die door de duivel is gestuurd.…

sage uit 1923
 • het beeld van den vermoorden knaap en aldoor zag hij voor zich het weenende gezichtje van het kind, dat hem smeekend op
 • ijselijken droom. De wroeging beet hem in de ziel. Hij zag weer het beeld van den vermoorden knaap, en in zijn vertwijfeling riep
 • boek
 • vermoorden
 • Om haar vader die leider is van een roversbende weer op het rechte pad te krijgen offert zijn dochter in een bedevaart naar Maria haar leven op en sterft na een ziekbed. De man verandert zijn…

Trefwoorden: aansluiten, aanvaarden, aanvoerder, afkeer, afschuwelijke, afwezigheid, angstig, barmhartigheid, bede, bedevaart, bediening, beeld, bekering, belofte, bemoedigen, bende, berouw, bezwaren, bezweren, bidden, bijnaam, bijzonder, blauwe, buitenshuis, crucifix, daad, danken, deugdzaam, devotievol, dochter, dood, drank, dromen, duivel, einde, erfstuk, exvoto, gebed, gebeuren, gedachte, geld, genademiddel, gerust, gespaard, getuigenis, geweld, geweten, gezondheid, godsdienstig, godsdienstige, goedheid, gouden, graf, halen, heilige, hel, hemel, herstel, hoofd, hopen, huishouden, inkeer, inroepen, inval, inwoner, kapel, kerk, kerkhof, knielen, kruisbeeld, laatste, leed, leven, levenswandel, lichaamskracht, liefde, liefhebben, loslaten, losmaken, maagd, mantel, medeplichtige, merken, misdaad, molenaar, nacht, offer, offerblok, omgang, onmogelijk, onthouden, ontsteltenis, ontvangen, ontwaken, oog, opluchting, oprecht, opvallen, overgeven, overlijden, overmeesteren, overvallen, pastoor, plegen, plichtsgetrouw, redden, redding, roofmoord, rusten, schrikbeeld, schuld, schuldig, smeken, smidse, smidshamer, sparen, spelden, sterfbed, sterven, straffen, terugvoeren, tonen, vader, vastbinden, verbergen, verbleken, verbreken, verdragen, verdriet, vergezellen, vergiffenis, verhoren, verkroppen, verlies, verminderen, vermoeden, vermoorden, verontschuldiging, verpletteren, versieren, verslaafd, verstoten, verwachten, verwijt, volgen, voorbeeldig, voornemen, voorspraak, wangedrag, weerzien, wegblijven, welbehagen, wijzen, wil, wonder, woord, wreed, wroeging, zekerheid, zelfverwijt, zieheil, zieke, ziekte, ziel, zinken, zondaar, zondagsgeld, zondigen, zoon


sage uit 1893
 • boek
 • vermoorden
 • Op handelsreis wordt een koopman door een knecht neergeschoten en gewond achtergelaten. Hij wordt gevonden, naar een herberg gebracht en verzorgd, maar sterft toch. Met het geroofde geld woont de…

mop uit 1651
 • voor hem te halen. Zou het kind dit niet doen, dan zou hij het vermoorden. Het kind liep huilend naar buiten, waarop de
 • boek
 • vermoorden
 • Een soldaat was bij een weduwe ingekwartierd. De weduwe was eens weg en daarom vroeg de soldaat haar kind om een hoer voor hem te halen. Zou het kind dit niet doen, dan zou hij het vermoorden. Het…

mop uit 1651
 • boek
 • vermoorden
 • Iemand dreigt een nar dood te slaan, die daarop bij zijn heer gaat klagen. Deze verzekert hem dat de persoon in kwestie dat nooit durft, omdat hij hem dan zal ophangen. 'Hang hem liever eerst op,'…

sprookje uit 1892
 • boek
 • vermoorden
 • Vrouw houdt niet van één van haar beide dochters en vermoordt haar in afwezigheid van haar man. De andere dochter gaat haar vader tegemoet, maar durft niet te vertellen wat er is gebeurd. De moeder…

sage uit 1892
 • boek
 • vermoorden
 • Een gloeiende figuur op de heide is de geest van een soldaat die daar is begraven. In een andere versie is het de geest van de moordenaar die een passant heeft gedood.