Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Naam Overig in Tekst
Word count group

14 resultaten voor ""

mop uit 1967
 • Een meisje was zo goed als blind. Op de avond dat haar vrijer zou komen, legde ze een naald op de vloer. Toen hij er
 • was, zei ze 'kijk, daar ligt een naald.' Maar de vrijer had het door. Toen hij die avond wegging, deed hij zijn broek naar
 • mondeling
 • broek
 • meisje
 • Een meisje was zo goed als blind. Op de avond dat haar vrijer zou komen, legde ze een naald op de vloer. Toen hij er was, zei ze 'kijk, daar ligt een naald.' Maar de vrijer had het door. Toen hij die…

sage uit 1974
 • Jehannes liet de jonge froulju samar de rokken ôfsakje en ek de broek. De famkes wienen deabinaud foar him.
 • mondeling
 • broek
 • meisje
 • Man kan rokken en broeken laten afzakken bij vrouwen.

sprookje uit 1969
 • ," sei se by har sels, "hoe rêd ik my hjir út." Hwant it earste dat se fêst boun, moarns, dat wienen de boksen fan 'e broek
 • De duivel eiste eens van een meisje, dat zij met hem zou trouwen. Zij wilde niet. Toen spraken ze af, dat het eerste
 • wat ze de volgende ochtend zou binden, van hem zou zijn. Het eerste wat het meisje normaal altijd vastbond, waren de
 • mondeling
 • broek
 • meisje
 • De duivel eiste eens van een meisje, dat zij met hem zou trouwen. Zij wilde niet. Toen spraken ze af, dat het eerste wat ze de volgende ochtend zou binden, van hem zou zijn. Het eerste wat het meisje…

mop uit 1969
 • út. Doe kom se him achternei en sei: "Krijst earst noch in tút fan mij." De feint die gau de broek los en strûpte dy del
 • Een meisje was vrijwel blind. Op een keer zou er een jongen langs komen, en ze sprak met haar moeder af dat ze zouden
 • meisje de koffiepot aan voor de kat, en ze sloeg hem van tafel. Toen de jongen weg ging, wilde het meisje hem nog een kus
 • mondeling
 • broek
 • meisje
 • Een meisje was vrijwel blind. Op een keer zou er een jongen langs komen, en ze sprak met haar moeder af dat ze zouden doen alsof ze goed kon zien. Ze legden spelden op de tafel. Halverwege de avond…

mop uit 1969
 • Een zeer slechtziend meisje legde een naald op de grond voordat haar vrijer kwam. Toen haar vrijer er was, zei ze tegen
 • de moeder eten op tafel. Maar het meisje dacht dat het de kat was, en sloeg het van tafel. Toen de vrijer die avond
 • mondeling
 • broek
 • meisje
 • Een zeer slechtziend meisje legde een naald op de grond voordat haar vrijer kwam. Toen haar vrijer er was, zei ze tegen haar moeder dat er daar en daar een naald lag. De vrijer dacht daardoor dat het…

mop uit 1974
 • al útklaeid." De feint giet hinne en strûpt de broek fan 'e kont en mei de bleate kont giet er foar 't opskoude finster
 • zijn broek zakken, gaat met zijn blote achterwerk voor het raam staan en het meisje kust dat. De volgende ochtend vragen
 • hij doet. Ook tegen het meisje zegt hij niets als de ouders naar bed zijn. Hij vertrekt zonder dat er gekust is. Hij gaat
 • mondeling
 • broek
 • meisje
 • Ouders die voor hun dochter een rijke man wensen, proberen een jongen die komt opzitten vergeefs uit te horen over wat hij doet. Ook tegen het meisje zegt hij niets als de ouders naar bed zijn. Hij…

mop uit 1970
 • Der wie in fanke, dat wie swanger. Hja wie op it lân oan 't wurk, doe moest se út 'e broek. Hja giet nei de ûnderwâl ta
 • Een dom meisje raakt zwanger en moet eens tijdens haar werk op het land haar behoefte doen. Als ze een haas onder haar
 • broek door ziet glippen, denkt ze dat ze al bevallen is. Ze roept het dier bij zich omdat zij immers 'zijn moeder' is.
 • mondeling
 • broek
 • meisje
 • Een dom meisje raakt zwanger en moet eens tijdens haar werk op het land haar behoefte doen. Als ze een haas onder haar broek door ziet glippen, denkt ze dat ze al bevallen is. Ze roept het dier bij…

mop uit 1899
 • Een jongen droeg steeds een broek met een klap. Hij liet zich toen een andere pantalon maken. "Hoeveel el heb ik
 • daarvoor noodig?" "Tien el." De broek werd gemaakt, maar de kleermaker had maar drie el noodig en stuurde de andere zeven el
 • Jongen laat een broek met een gulp maken. Van de tien el stof krijgt hij zeven terug. Op weg naar zijn meisje moet hij
 • mondeling
 • broek
 • meisje
 • Broek in Waterland (Noord-Holland)
 • Broek in Waterland
 • Jongen laat een broek met een gulp maken. Van de tien el stof krijgt hij zeven terug. Op weg naar zijn meisje moet hij plassen, en vergeet de gulp dicht te doen. Zij zegt dat hij heel goed staat als…

sage uit 1963
 • Na veel vragen om te mogen dansen kreeg een meisje toestemming, op voorwaarde dat ze die dag een taak volbracht. Toen
 • voorwaarde. Het meisje begreep niet wat hij bedoelde, en ze had ook geen idee wie hij kon zijn. Omdat ze er niet helemaal gerust
 • mondeling
 • broek
 • meisje
 • Na veel vragen om te mogen dansen kreeg een meisje toestemming, op voorwaarde dat ze die dag een taak volbracht. Toen ze bezig was kwam er een jonge man die haar wel wilde helpen, op voorwaarde dat de…

sage uit 1967
 • Een meisje moet zoveel mest over het land strooien dat ze de duivel aanroept om haar te helpen. Een klein kereltje
 • binden. Het meisje doet dat. Als ze klaar is wordt het stro uit haar handen gegrepen en is de deel een vuurzee.
 • mondeling
 • broek
 • meisje
 • Een meisje moet zoveel mest over het land strooien dat ze de duivel aanroept om haar te helpen. Een klein kereltje spreekt haar aan en wil haar helpen. Als tegenprestatie moet ze hem geven wat ze de…

mop uit 1974
 • ", sei de doomny, en doe makke er de faem de broek ek los. En doe brocht er Mozes troch Egypte. De man yn 'e beam hie alles
 • gegeven moment het licht aangaan en de dominee de kamer van het meisje binnengaan. De dominee gaat bij het bed van het meisje
 • geestelijke dat het 'Mozes' is. Als het meisje vervolgens vraagt wat de dominee met Mozes moet, verklaart de dominee dat hij hem
 • mondeling
 • broek
 • meisje
 • Een dominee houdt een weddenschap met een man: wie van hen tweeën de ander het eerst 'goedenmorgen' wenst, heeft gewonnen. De man klimt in een boom bij het huis van de dominee om de dominee vanuit de…

mop uit 1974
 • , kijk niet in de hel." "De hel?" seit de jonge, "nou doomny, dan haw ik de duvel yn 'e broek, hwant dy wol der nei ta."
 • Een jongen kijkt onder de rok van een meisje dat de ramen aan het zemen is. Als de dominee hem verbiedt 'naar de hel
 • ' te kijken, verklaart de jongen: 'dan heb ik zeker de duivel in mijn broek, want hij wil er wel naar toe' (naar de hel).
 • mondeling
 • broek
 • meisje
 • Een jongen kijkt onder de rok van een meisje dat de ramen aan het zemen is. Als de dominee hem verbiedt 'naar de hel' te kijken, verklaart de jongen: 'dan heb ik zeker de duivel in mijn broek, want…

mop uit 1977
 • togearre op in joun yn 'e simmer yn 't bûthús by de pomp. Doe die dy feint de hân ta de bokse fan de faem har broek yn. Mar hy
 • wie sa slûch, dat hy foel yn 'e sliep, en sa bleau er dêr sitten, mei de hân ta de broek yn. Hwat de faem to dwaen hie
 • zijn hand in haar broek, haalt het meisje de hand weg en stopt die in de tuit van de pomp. Als de boer de knecht de
 • Een luie knecht valt steeds in slaap als hij met zijn meisje vrijt. Als hij op een keer weer eens in slaap valt met
 • mondeling
 • broek
 • meisje
 • Een luie knecht valt steeds in slaap als hij met zijn meisje vrijt. Als hij op een keer weer eens in slaap valt met zijn hand in haar broek, haalt het meisje de hand weg en stopt die in de tuit van de…

sage uit 1963
 • ’n Meisje wandelde met ’n jongen, die ook geheime kunsten kon. ’n Eind in de bossen “moest hij ns uit de boks “. ’t
 • Meisje zou terwijl doorwandelen. Direkt werd ze gevolgd door ’n grote zwarte hond. Hij beet haar en toen de jongen terugkwam
 • Meisje wordt overvallen door weerwolf. Ze herkent even later haar vriend als de weerwolf, omdat hij rafels van haar
 • mondeling
 • broek
 • meisje
 • Meisje wordt overvallen door weerwolf. Ze herkent even later haar vriend als de weerwolf, omdat hij rafels van haar kleed tussen zijn tanden heeft zitten.