Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

44 resultaten voor ""

mop uit 1972
 • mop
 • Uit de tijd dat het latijn nog een plek had in de rooms katholieke eredienst kwam het voor dat de pastoors en dominees in potjeslatijn boodschappen bezongen aan de huishoudster, opdat de parochianen…

mop uit 1888
 • mop
 • Een arme man heeft geen geld om schoenen te kopen. Zijn vrouw verdrinkt al het geld. Dan komt de man de schoenmaker tegen. Hij zegt hem dat het toverwoord voor nieuwe schoenen "barrik, barrak" is.…

mop uit 1888
 • mop
 • Een boer stuurt zijn zoon naar school om Latijn te leren. De jongen luiert er alleen maar. Hij geeft de Vlaamse woorden slechts Latijnse uitgangen. De vader heeft dit door en geeft zijn zoon een pak…

mop uit 1659
 • mop
 • Iemand met een slecht gezichtsvermogen, verdedigt zijn standpunt en zegt in het Latijn: "Qui hoc non videt, coecus est" (Wie dit niet ziet, is blind). Iemand antwoordt met: "Coecum video" (Ik zie een…

mop uit 1659
 • mop
 • Een pastoor en zijn meid gebruiken een eigen taaltje. Hij noemt haar Colongnia, de hond Colvia en een worst Caldunia. Op een dag roept hij iets over de hond en de worst en boeren die hem horen, denken…

mop uit 1659
 • mop
 • Een kleermaker wordt pastoor, maar is een leek. Hij noemt wat Latijnse woorden op die hij toevallig kent en zegt dat Judas dronken is gevoerd voordat hij zijn verraad pleegde.

mop uit 1651
 • mop
 • Jan Spronssen nam het ambt van griffier aan en wilde Latijn leren. Hij kreeg namelijk als kritiek dat hij het Latijn niet machtig was. Aernout van Overbeke adviseerde hem echter het niet te doen. Als…

mop uit 1651
 • mop
 • Een glazenmaker die een beetje Latijn kende kwam werken bij een professor toen deze juist visite had. De glazenmaker deed de deur toen weer dicht, maar de professor riep dat hij zijn werk toch kon…

mop uit 1651
 • mop
 • Toen een aantal vinken het vinkentouw [net] invloog, riep een student in het Latijn: "Aantrekken, aantrekken", waardoor alle vinken wegvlogen. De vinkenvanger zei, dat hij zijn mond had moeten…

mop uit 1881
 • mop
 • De pastoor waarschuwt als hij ruikt, dat zijn eend aanbrandt, zijn meid tijdens de kerkdienst in potjeslatijn.

mop uit 1971
 • mop
 • Twee mannen hebben ruzie over een hond en willen het geschil voor het gerecht uitvechten. De ene man gaat naar een advocaat, maar die vertegenwoordigt de andere partij al. Hij geeft de man een brief…

mop uit 1554
 • mop
 • Donatus was eens een beroemd Romeins redenaar. Een arme burger moest voor de rechter komen en die vroeg Donatus het woord voor hem te doen. Donatus trok eenvoudige kleding aan en verscheen voor de…

mop uit 1651
 • mop
 • Joseph beloofde de bisschop in het Latijn honderd gelovigen (Latijn: oves) als hij hem priester kon maken. Dat deed de bisschop, en Joseph gaf hem 100 eieren (Latijn: ova). De bisschop wilde weten…

mop uit 1651
 • mop
 • Een procureur had eens de afkorting D. D. diss. (de dato dissertatio) in een geschrift van een Latijnse rechtsgeleerde zien staan. Toen hij eens aan het pleiten was, zei hij dat ook Doctor Dissentius…

mop uit 1651
 • mop
 • Een latinist maakt tegenover een ander in het latijn een toespeling op een geldschuld. De ander ontwijkt de zinspeling door te beweren dat zijn latijn niet deugt: hij zou "quibus" moeten zeggen in…

mop uit 1651
 • mop
 • Een student die ter ere van een magister een carmen (vermoedelijk een loflied/loftuiting) heeft gemaakt laat het lezen aan een geleerde man. Deze merkt op dat hij aan het einde in plaats van 'vale'…

mop uit 1651
 • mop
 • De predikant Johannes Agricola vroeg de kerkraad om een hoger loon. Met zijn huidige loon lukte het hem namelijk niet om voor de kost te zorgen. Iemand uit de kerkraad gaf hem als antwoord: 'Spes alit…

mop uit 1651
 • mop
 • Een weduwe werd door de Jezuiëten overgehaald om in haar testament te zetten dat zij alles aan hen na zou laten. Toen de vrouw dood ging kwamen de Jezuiëten hun erfenis ophalen. Vrienden van de…

mop uit 1651
 • mop
 • In 1668 sloten Engeland, Nederland en Zweden een verbond. Frankrijk reageerde met de woorden: Junctis non minor (niet verbonden met de kleintjes).

mop uit 1651
 • mop
 • Deze mop sluit aan op OVER2125
 • Nadat de koning van Frankrijk een munt heeft laten slaan met de tekst: 'nec par nec potior' (zonder gelijken of sterkeren), heeft een ander een munt laten slaan voor de Triple Alliantie met de tekst:…

mop uit 1651
 • mop
 • Een kapitein laat op zijn vaandel een eend schilderen met een dubbelzinnig Latijns devies: op alle zaken voorbereid, maar ook: voor beide zaken gereed.

mop uit 1651
 • mop
 • Een schipper en de burgemeester van Riga doen zaken. De schipper denkt dat hij voor de gek gehouden wordt.

mop uit 1651
 • mop
 • Twee studenten die in een herberg eten, hebben geen geld om te betalen. Ze roepen de waard boven, roepen 'volumus' en slaan hem met een kandelaar op zijn hoofd. De waard verklaart dat hij…

mop uit 1651
 • mop
 • Iemand die het Latijn niet zo goed beheerste werd door een ander overhoord: Van welk geslacht is het woord 'mater'? De man antwoordde dat hij het niet wist en voegde eraan toe dat hij van het…

mop uit 1651
 • mop
 • In een discussie over de Latijnse Bijbel van Hieronymus citeert iemand de Bijbel verkeerd. Een ander haalde de Bijbel en wees hem het juiste citaat aan.