Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

32 resultaten voor ""

mop uit 1968
 • mop
 • Twee poepen dachten eens een kaas in het water te zien, maar in werkelijkheid was het de weerspiegeling van de maan. De een hield de ander vast, maar juist op het moment dat deze de kaas wilde…

mop uit 1967
 • mop
 • Een Poep, een Duitse maaier, mag drie wensen doen en wenst achtereenvolgens 'een vat bier', 'een kelder vol bier' en 'zat bier'.

mop uit 1967
 • mop
 • Een schaatser rijdt een wedstrijdje tegen zijn eigen schaduw, omdat hij in de veronderstelling is dat er een mens naast hem schaatst. Als zijn onoverwinnelijke tegenstander aan de andere kant van de…

mop uit 1967
 • mop
 • Een schaatser die verschrikkelijk hard kan rijden, geraakt in een wak. Door de enorme vaart die hij heeft, wordt zijn hoofd door de scherpe kant van het ijs afgesneden. Zijn hoofd glijdt vervolgens…

mop uit 1967
 • mop
 • Een bultenaar en een eenoog bespotten elkaar. 'Jij hebt ook al vroeg een hele vracht op je rug' pest eenoog. 'Het is nog zo vroeg dat je de slaap nog niet uit je ogen, ja zelfs nog een oog dicht,…

mop uit 1966
 • mop
 • Een deurwaarder en de duivel liepen eens samen langs de huizen. Ze hoorden een boze man tegen zijn vrouw zeggen dat hij wilde dat de duivel haar kwam halen. Maar de duivel zei tegen de deurwaarder dat…

mop uit 1967
 • mop
 • Een Duitse maaier krijgt werk als opperman en meldt dit aan zijn vrouw in Duitsland. De vrouw denkt dat hij, gezien de naam van de functie, een erg belangrijk man is geworden. De man ontkent dit en…

mop uit 1967
 • mop
 • Drie Duitse maaiers zijn 's nachts verdwaald en kunnen op het kompas niet onderscheiden waar ze heen moeten. Omdat het te donker is, kunnen ze de letters alleen lezen als ze ze heel dicht bij hun…

mop uit 1967
 • mop
 • Een roomse weduwe stuurt haar ongelovige zoon naar de pastoor met een zak geld om haar overleden man voor het vagevuur te behoeden. De jongen doet dit en telt alvast het geld terwijl de pastoor bidt.…

mop uit 1967
 • mop
 • Een pastoor leert aan een leerling de biecht. Hij vertelt dat iemand in de biecht nooit iets achter mag houden en dat de pastoor nooit iets door mag vertellen. De zondag daarop behandelt hij de biecht…

mop uit 1967
 • mop
 • De bruggendraaier was net bezig de brug open te draaien, toen er een man aankwam, die eroverheen wilde. Deze riep: "Even wachten, ik ben Pereboom, van Bolsward." Maar de bruggendraaier riep: "Al was…

mop uit 1967
 • mop
 • Een man uit Appingedam kwam bij Petrus aan de hemelpoort en hij zag dat er in de hemel een paar mensen uit Delfzijl waren. Om Petrus te laten zien dat mensen uit Delfzijl niets zijn dan rovers en…

mop uit 1968
 • mop
 • De Duitse hannekemaaiers - ook 'poepen' geheten - eten kikkers. De kikkers beginnen te piepen van angst als ze door een gulzige poep gegrepen worden.

mop uit 1968
 • mop
 • Inwoners van Dokkum doen moeilijk bij het met balken beladen van een schip: pas als de bovenste balk van de stapel per ongeluk in het schip rolt, beseffen ze dat ze de balken één voor één in het…

mop uit 1969
 • mop
 • De meid van een boer heeft een vrijer die stottert. De boer luistert altijd hun gesprekken af en hoort een keer dat de meid van de knecht zwanger is en dat ze wil dat de knecht met haar trouwt. Hij…

mop uit 1969
 • mop
 • Symen Wybenga wil over de vaart springen, maar de stok breekt af. Hij landt met een been op het land en de andere komt in het water terecht. De laars die in het water staat komt vol met aal te zitten.

mop uit 1969
 • mop
 • Een snoek is zo groot dat hij alleen maar in het kanaal kan zwemmen. Simen heeft er een keer op gestaan in de veronderstelling dat het een damlegger (balk) is. Als hij de snoek gevangen heeft en op…

mop uit 1969
 • mop
 • Symen Wybenga vertelt aan een ploeg arbeiders dat hij een keer een vis in het fuik gevangen heeft die zwaarder is dan een varken. De vis is zo sterk dat hij de boot onder water trekt. Symen springt er…

mop uit 1969
 • mop
 • Aarstma is net zo sterk als Sterke Hearke en houdt met jongens een wedstrijf wie met de zwaarste vracht op zijn rug om het Waechgebou in Dokkum loopt. Aarstma sjouwt wel duizend pond.

mop uit 1969
 • mop
 • Aarstma is bijna net zo breed als hij lang is. Als een boom is omgewaaid lukt het drie mannen niet op de boom van de weg te krijgen, maar het lukt Aartsma alleen wel.

mop uit 1969
 • mop
 • In Kimswerd woont Grote Pier, die wreed is en tevens een vechtersbaas. Als de vijand niet 'Boter, brood en groene kaas' in het Fries kan zeggen, doodt hij hem. Als hij een keer aan het ploegen is,…
gruttepierKlein.jpg
gruttepier2Klein.jpg
KimswerdKL.jpg

mop uit 1969
 • mop
 • Mijn opa woont in Dokkumer Nijesilen en sjouwt zomaar een kruiwagen vol kleimodder onder de arm de zeedijk op. Dat is zeshonderd pond.

mop uit 1967
 • mop
 • Er zijn geen Delfzijlers in de hemel omdat ze vroeger vreselijke jutters zijn geweest. Een man komt bij de hemelpoort bij Petrus aan vraagt of er ook Delfzijlers in de hemel zijn. De man zegt veel…

mop uit 1967
 • mop
 • In Oterdum staat een dominee te preken en ziet vanaf de preekstoel dat in zee een schip in nood verkeert en roept: 'schip in nood'. De mensen rennen de kerk uit.

mop uit 1967
 • mop
 • Als het slecht weer is op zee bidt een man uit Buren op Ameland dat ze behouden mogen blijven. Mocht God toch besluiten een schip te laten vergaan, dan mocht het wel aanspoelen op het strand van…