Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

117 resultaten voor ""

mop uit 1978
 • mop
 • dêrmei ta moat. Mar as de boerinne my al net mear gunt, soe ús Leaven Hear dat dan net dwaan wolle? Dat hy begûn te bidden
 • geen tijd voor. De maaier begint te bidden, of de Heer hem niet wat meer te eten gunt. Op dat moment kookt de melk over. De
 • bidden
 • Een Duitse arbeider komt maaien bij een boer. De boerin geeft hem wat melk, om zelf op te warmen, want zij heeft er geen tijd voor. De maaier begint te bidden, of de Heer hem niet wat meer te eten…

mop uit 1996
 • mop
 • bidden
 • Een Jood zit met een serieus probleem. Zijn zoon heeft zich namelijk bekeerd tot het Christendom. 's Avonds voor het slapengaan bidt de Jood tot God: "God, help mij, mijn zoon heeft zich tot het…

mop uit 1972
 • mop
 • , mar et boerke sei, dat un koe toch ik un schepsel wae. Domeni swichtte hirfor in gie oan et bidden. Hi sei tsjin de koe
 • De koe van een kleine boer wordt ziek. De boer vraagt aan de dominee of hij voor de gezondheid van de koe kan bidden
 • . De dominee begint te bidden en hij zegt tegen de koe dat hij nu met zijn poten in het stro staat, maar geen melk kan
 • bidden
 • De koe van een kleine boer wordt ziek. De boer vraagt aan de dominee of hij voor de gezondheid van de koe kan bidden. De dominee begint te bidden en hij zegt tegen de koe dat hij nu met zijn poten in…

mop uit 1998
 • mop
 • bidden
 • Iemand bidt: "Heer geef mij geduld, MAAR IK WIL HET WEL NU ONMIDDELLIJK!"

Trefwoorden: bidden, gebed, geduld, God, ongeduld


mop uit 1998
 • mop
 • Bidden voor het eten
 • bidden
 • Een zendeling wordt aangevallen door een leeuw. Hij bidt: "Heer ik ben hier toch voor u. Bescherm mij en geef de leeuw Uw gedachten. Amen." Dan hoort hij de leeuw zeggen: "Heer zegen deze spijze,…

mop uit 1998
 • mop
 • bidden
 • Een visser, die zijn hele leven geweigerd heeft in God te geloven, raakt op een dag in een zware storm. Zijn boot slaat om, hij dreigt te verdrinken en doet een schietgebedje. "God, ik weet dat ik u…

mop uit 1998
 • mop
 • 'Mij is iets vreselijks overkomen,' klaagt een vrome boerin bij haar buurvrouw: 'Bij het bidden heb ik per ongeluk de
 • 'Mij is iets vreselijks overkomen,' klaagt een vrome boerin bij haar buurvrouw: 'Bij het bidden heb ik per ongeluk de
 • bidden
 • 'Mij is iets vreselijks overkomen,' klaagt een vrome boerin bij haar buurvrouw: 'Bij het bidden heb ik per ongeluk de voornamen van mijn beide dochters verwisseld. En nu heeft Onze Lieve Heer mijn…

mop uit 1998
 • mop
 • ze gaan meteen aan tafel. De jongen stelt gelijk voor te bidden en gaat met gebogen hoofd zitten. Na een minuut zit de
 • jongen nog steeds met zijn hoofd gebogen te bidden. Na tien minuten nog steeds. Na twintig minuten met gebogen hoofd te
 • bidden
 • Een jongen verheugt zich op seks met zijn vriendin, gaat naar de drogist, krijgt voorlichting en koopt condooms. Als hij 's avonds bij het meisje aankomt, blijkt haar vader de drogist te zijn.

mop uit 1999
 • mop
 • niet rein. Hij maakt zich heel schoon, hij gaat bidden. Toen-ie weg ging vergat hij zijn broek mee... weer aan te trekken
 • gaan bidden. Voor de rituele reiniging trekt hij de broek weer uit, en vergeet hem later aan te doen. Hij toont ongemerkt
 • bidden
 • Een vrouw wil met een man trouwen met een mooie broek. Ze geeft een man geld mee om een broek te laten maken. Er blijft vijf meter stof over, die de man in de capuchon stopt van zijn djellaba. Als de…

mop uit 1999
 • mop
 • "O, d'r is ook een mop, hè [over bidden]? Die is grappig, maar ja..." "Ja, vertel maar." "Maar dan moet ik echt laten
 • zien, ja. 't Is zeg maar een vrouw, die bidt dus. Die is dus aan het bidden. Nou, en dan komt - zeg maar - een zoon van
 • bidden
 • mop
 • Een moslimvrouw wordt in haar gebed gestoord door haar zoon, die steeds vraagt waar een kledingstuk te vinden is. De vrouw klapt steeds snel en wijst. De oudere zoon heeft kritiek op haar manier van…

mop uit 1965
 • mop
 • bidden
 • Een dominee is getrouwd met een prostituée. Als zij meteen in bed springt, vermaant de dominee haar dat ze eerst op haar knietjes moet. De vrouw reageert: "Eerst gewoon en dan pas kunstjes."

mop uit 1994
 • mop
 • bidden
 • Een gebedsgenezer houdt een grote bijeenkomst. Een vrouw op krukken en een man met een spraakgebrek moeten op het podium achter een gordijn gaan staan. Na het gebed zegt de genezer dat de vrouw haar…

mop uit 1954
 • mop
 • bidden
 • Een boerin behandelde haar personeel erg slecht. Ze stond vaak in de kerk een tijdje voor het Mariabeeld. Op een keer kroop een van de knechten achter het beeld. Toen de boerin om vergeving voor haar…

mop uit 1954
 • mop
 • . Doomny yn 't bidden en ik yn 't spikertellen."
 • spijkers in een pak zaten, en hij kon niet bidden.
 • bidden
 • Een dominee gaf een van zijn leerlingen eens een beschobbering omdat deze maar heel weinig uit de bijbel wist. Hij kon niet eens het 'Onze Vader' opzeggen. Maar de timmermanszoon meende dat ieder zijn…

mop uit 1998
 • mop
 • mijn stem mooier uitkomt. In de tussentijd moet ieder afzonderlijk dan maar komen bidden in mijn badkamer.
 • bidden
 • In de badkamer denkt Nasreddin Hodja een mooie stem te hebben. Als hij de oproep tot gebed vanuit de moskee ook mooi denkt te zingen, houdt iedereen zijn oren dicht. Nasreddin meent: dan moet er in de…

mop uit 2001
 • mop
 • bidden
 • Jezus vraagt waar zijn ballen zijn, Maria zegt het niet te weten, Jozef gebaart wie het gedaan heeft en Michael Jackson roept met zijn handen in zijn kruis: "Je krijgt ze lekker toch niet! Je krijgt…

mop uit 1968
 • mop
 • wyfke by him en sei: "Dûmny, jo ha doe bidden foar myn kou en dy is wer better woarn. Nou kom ik by jo om foar jo to bidden
 • bidden
 • Een vrouw vraagt een dominee haar zieke koe te genezen. De dominee spreekt een bezweringsformule uit: 'Daar lig je, beest der beesten. Kom overeind en wordt weer gezond als de andere beesten'. De koe…

mop uit 1951
 • mop
 • it bidden dien hie, sei de papegaei fan 'e kastlein: "Forrek, âld kring." En dy fan 'e dûmny der fuort oerhinne: "Heer
 • gebed 'Heer, verhoor ons dit gebed'. Als de dominee klaar is met bidden, zegt de papegaai van de kastelein 'Verrek, oud
 • bidden
 • Een kastelein heeft een papegaai die altijd 'Verrek, oud kreng' roept. Het ongemanierde beest wordt naar de welgemanierde papegaai van de dominee gebracht om wat fatsoenlijker taal te leren. De…

mop uit 1968
 • mop
 • . Doe kom it minske by him en sei tsjin him, nou soe sy foar him bidde, lyk as hy yndertiid foar de koe bidden hie. Dan soed
 • zelf ziek is en de vrouw vraagt 'op gelijke wijze als zij indertijd voor de koe bad' te bidden, gebruikt de vrouw exact
 • bidden
 • Op verzoek van een vrouw bidt een dominee bij haar zieke koe. De dominee bidt voor het zieke dier in de volgende bewoordingen: 'Daar lig je, beest der beesten. Eet en drink weer als de andere beesten…

mop uit 1968
 • mop
 • Der wienen in man en in frou, dy sieten yn 'e hûs mei de lege pot oer 't fjûr. Sy bidden. Der wie in keppel jongfolk
 • foar har bidden. (een - onsmakelijke - variant van Ferdinand, waar zijt gij?)
 • bidden
 • Een arm stel bidt bij een lege pot op het vuur voor eten. Een deugniet poept vervolgens door de schoorsteen in de pan.

mop uit 1974
 • mop
 • dy faem nei de pastoar ta. Hja gong by de tafel sitten. Wylst bigjint de pastoar to bidden. Hja moest salang jild telle
 • bigoun wer to bidden. Even letter frege de faem nochris wer: "Hoe fier binne jo nou, hwant it jild is hast op. Ik ha mar in
 • bidden
 • Een inhalige pastoor vraagt aan een meisje dat haar moeder heeft verloren steeds meer geld om - al biddend - een plek in de hemel voor de overledene zeker te stellen. Als het geld van het meisje…

mop uit 1659
 • mop
 • bidden
 • Een man laat uit een boom een galg maken. Van de overblijfselen maakt zijn vrouw een kruis. De man vraagt waarom ze zoveel aandacht aan het kruis besteedt en niet aan de galg, ze zijn ten slotte uit…
352.jpg

mop uit 1659
 • mop
 • bidden
 • Een dronken man wordt 's nachts opgepakt. Wanneer hij 's ochtends wakker wordt, denkt hij dat hij nog steeds in de kroeg zit. Hij wil meer te drinken en realiseert zich pas waar hij is als zijn…

mop uit 1659
 • mop
 • bidden
 • Een vrouw bidt dagelijks voor de schout dat hij een lang leven mag hebben. De schout vraagt waarom zij dat doet. Ze zegt dat zijn vader en grootvader niet deugden, hij nog erger is en dat ze bang is…

mop uit 1659
 • mop
 • bidden
 • Een jong stel bidt dagelijks om drie wensen. Op een dag gebeurt dit ook wanneer de vrouw wel een koevoet zou willen. De man is boos dat ze niets anders gewenst heeft en zegt dat hij wil dat de koevoet…