Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

149 resultaten voor ""

mop uit 1972
 • mop
 • , djip yn 'e gedachten. Dy iene dief sjoude efter him oan en die sa no en dan in licht hoartsje oan it tou en dan sei de âld
 • man: 'Kom ju!' Mar op 't lêst, dêr bleau de dief stokstiif stean. Doe seach it boerke dan doch om en hy besaude. 'Hoe kin
 • boer uiteindelijk toch omkijkt vertelt de dief dat hij zijn koe is. Vroeger had hij veel gevloekt en was hij in een koe
 • dief
 • Een boer wil zijn koe verkopen en gaat met haar naar het dorp. Onderweg stelen twee dieven de koe, maar een doet het touw waarmee de boer haar vast heeft om zijn nek. Af en toe rukt hij een beetje en…

Trefwoorden: boer, dief, koe, kopen, stad, stelen, touw, verkopen, vloeken


mop uit 1966
 • mop
 • bard hie gong er gau nei in stil plakje ta en forwidere de bôlle. Letter op 'e dei woarde hy oanwezen as de dief fan 'e koe
 • verkoopt die op de markt. Dan verwijdert hij de bochel weer, en niemand herkent hem als de dief.
 • dief
 • Een man maakt van een brood en bochel en steelt het gouden horloge van de bakker. Daarna steelt hij een koe, en verkoopt die op de markt. Dan verwijdert hij de bochel weer, en niemand herkent hem als…

mop uit 1966
 • mop
 • dief
 • Japik Ingberts wordt thuis door de politie ingerekend voor een misdaad. Japik vraagt of hij nog even roerom mag eten. Als hij er stroop in wil, moet hij het van zijn vrouw zelf uit de voorraadkamer…

mop uit 1966
 • mop
 • dief
 • Een heer krijgt een lift met een rijtuig. In de wagen zitten politiemannen die Japik Ingberts gaan inrekenen. De heer beaamt dat Ingberts een grote bandiet is. In het dorp van hun bestemming verlaat…

mop uit 1970
 • mop
 • niets anders doen dan de dief zijn weegs te laten gaan, en zet zelf zijn wandeling naar de markt voort. Daar aangekomen
 • Een boer brengt zijn koe naar de markt. Onderweg neemt een dief de plaats in van de koe en gaat een tweede dief er
 • dief
 • Een boer brengt zijn koe naar de markt. Onderweg neemt een dief de plaats in van de koe en gaat een tweede dief er vandoor met het paard. Als de boer de man ontdekt, zegt deze dat hij weer tot mens…

mop uit 1966
 • mop
 • wie net in makken-ien. Dat doe't se dat hearde koe se har net stilhâlde en sy bigoun to skellen fan 'dief'. De jonges
 • schoolmeestersvrouw hoort zeggen dat het spek pruttelt omdat het gestolen is, begint de schoonmoeder in de kist 'dief' te schreeuwen. De
 • dief
 • Een dominee wil in het geheim een varken slachten om het voor zichzelf te kunnen houden. De schoolmeester doet dat voor hem, maar hij vertelt de domine dat het varken gestolen is. De schoonmoeder van…

mop uit 1999
 • mop
 • ? Ben je moe?" Zeitie: "Nee." Toen waren ze op negenennegentig. Zei de ene dief tegen de andere: "Ben je moe? Ben je moe
 • dief
 • Twee dieven klimmen op een hoog gebouw. Als ze bijna boven zijn, zijn ze moe en klimmen ze weer naar beneden.

mop uit 1968
 • mop
 • dief
 • Twee hongerige dieven, Watse en Piter, besluiten in een koude winter een schaap van de boer te slachten. Als ze het dier geslacht hebben, waarschuwt Watse Piter dat er iemand nadert. Watse heeft Piter…

mop uit 1967
 • mop
 • dief
 • Als Japik Ingberts eens krentenbollen steelt, zit de politie hem al gauw op de hielen. Japik eet de ene helft van de buit vlug op; de andere helft verbergt hij onder zijn jas, zodat het net lijkt of…

mop uit 1967
 • mop
 • dûmny op 'e rêch oankaem, tocht de dief op it tsjerkhôf net oars as it wie syn maet, dy't it fette skiep tôge, en hy sei
 • heeft. Op het kerkhof maken de noten die een dief op twee hopen legt, het geluid van botten. Hij wacht op zijn maat die een
 • schaap uit het land haalt. De dief ziet de koster met de dominee op zijn rug aan voor zijn maat, en zegt dat het mes scherp
 • dief
 • Dominee hoort 's nachts het geluid van rammelende botten op het kerkhof. Hij vraagt zich af of de wereld vergaat, de doden uit hun graven komen en hun botten zoeken. Dominee laat door de koster…

mop uit 1968
 • mop
 • de man met een lege kruiwagen moet terugkeren, piept de kruiwagen triomfantelijk 'Ik heb het je wel gezegd!'. De dief
 • dief
 • Als een man met de kruiwagen turf steelt, piept de kruiwagen 'Niet zo hard! Niet zo hard!'. Als de politie hem snapt en de man met een lege kruiwagen moet terugkeren, piept de kruiwagen triomfantelijk…

mop uit 1968
 • mop
 • Jong was geen dief)
 • van J. Ingberts. Imke de Jong was geen dief).
 • dief
 • Imke de Jong heeft dringend een paar schoenen nodig, maar hij heeft geen geld. Hij neemt onder elke arm een schoen en begint hard de stad uit te rennen, roepend 'Hard rennen! Wie het eerst de stad uit…

mop uit 1974
 • mop
 • , wijst de koopman in beginsel Japik als dader aan. De koopman komt hier echter op terug: Japik kan de dief niet zijn omdat
 • dief
 • Japik Ingberts gaat met het paard van de boer naar de markt om het te verkopen. Hij laat een bakker een brood op zijn rug stoppen, zodat het lijkt alsof hij een bochel heeft. Terwijl de bakker bezig…

mop uit 1974
 • mop
 • dief
 • Een dominee wordt telkens bestolen: iedere ochtend mist hij een kool in zijn moestuin. Als hij tijdens de preek uitroept 'Wie mijn negen kolen gestolen heeft, zal ik de tiende naar het hoofd werpen',…

mop uit 1974
 • mop
 • dief
 • Een dronken man slaat aan het vechten met een andere man en gooit daarbij een marktkraam van een koopman om. De koopman dreigt de politie in te schakelen omdat hij zeventig gulden schade zou hebben.…

mop uit 1974
 • mop
 • dief
 • Een dominee slacht ongeoorloofd een koe. Als de koe de volgende dag gestolen is, kan de dominee de diefstal niet aangeven omdat de slachting niet toegestaan was. Omdat de dominee vermoedt dat de…

mop uit 1659
 • mop
 • De Bestoolen Dief. Een Dief, hebbende een eerlick Mans kint opgerockent, met hem op 't hase-jacht te gaen, sette hem
 • , maer niet te bereycken was, ten zy een van beyde over-swom. Den Dief onderstondt het, latende sijn nieuwen macker tot
 • De Bestoolen Dief.
 • Een dief is met een kind op hazejacht en ziet een buit aan de overkant van de rivier. De dief zwemt erheen en laat het
 • kind zijn kleren bewaken. De dief wil meer en zwemt nogmaals naar de overkant en dan pakt het kind de eerste buit in de
 • dief
 • Een dief is met een kind op hazejacht en ziet een buit aan de overkant van de rivier. De dief zwemt erheen en laat het kind zijn kleren bewaken. De dief wil meer en zwemt nogmaals naar de overkant en…

mop uit 1659
 • mop
 • Een Ander van Creefts-dorp. Die van Kreefts-dorp, hebbende eens een Dief gevangen gekregen, also het in den Ooghst was
 • In Kreeftsdorp hebben ze een dief gevangen. Er is geen tijd om hem te berechten omdat het oogsttijd is. Ze geven hem
 • dief
 • In Kreeftsdorp hebben ze een dief gevangen. Er is geen tijd om hem te berechten omdat het oogsttijd is. Ze geven hem geld, zodat hij buiten de stad kon wachten totdat de oogst binnen was.

mop uit 1659
 • mop
 • Maendt een Dief moeten hangen, en soo sy by gebreck van geene te hebben, en nochtans van haer Wet niet willen afstaen, dan om
 • In Londen is het de regel om iedere eerste van de maand een dief op te hangen. Als er geen dief is, wordt de oudste
 • dief
 • In Londen is het de regel om iedere eerste van de maand een dief op te hangen. Als er geen dief is, wordt de oudste molenaar opgehangen om toch de wet uit te voeren.

mop uit 1969
 • mop
 • dief
 • Bij een dichterlijke dominee werden nogal eens wat eenden gestolen. Op een keer kwam hij erachter dat de schoenmaker de dader was. Die zondag in de kerk zei hij: "Boornbergum en Kortehemmen, ik zeg…

mop uit 1969
 • mop
 • Japik Ingberts wie in biruchte dief en ynbrekker. As hy der op út gong to stellen, wiksele er ûnderweis hyltyd fan
 • Japik Ingberts was een beruchte dief en inbreker. Als hij eropuit ging om te stelen, wisselde hij onderweg altijd van
 • dief
 • Japik Ingberts was een beruchte dief en inbreker. Als hij eropuit ging om te stelen, wisselde hij onderweg altijd van paard. Op de terugweg deed hij dat ook weer.

mop uit 1969
 • mop
 • dief
 • Abraham en Mozes wilden eens appels stelen uit het hof van een boer. Abraham hield de wacht, en Mozes klom in de boom. Zijn klompen liet hij beneden staan. Maar toen de boer gealarmeerd naar buiten…

mop uit 1969
 • mop
 • dief
 • Een dominee had een nieuwe knecht. Tegen de dominee zei de knecht dat hij 'Vijf vingers in de maas' heette, tegen de domineesvrouw 'Kutje jeukt mij', en tegen de dochter 'Manneke, neuk mij'. Toen de…

mop uit 1969
 • mop
 • , dêr soed er se moai fordiele. De oare dief wie wylst om in skiep út om dat to stellen. Dat soenen se op 't tsjerkhôf
 • slachtsje. Master giet mei syn fracht flak foar 't tsjerkhôf lâns. De dief, dy't mei de apels oan 't fordielen is, krijt hyltyd
 • zou een schaap gaan stelen en die zouden ze dan slachten. Toen de meester met de dominee langs kwam, was de dief juist de
 • appels aan het verdelen. De dominee meende dat de doden waren opgestaan, en de benen aan het verdelen waren. De dief meende
 • dief
 • Een schoolmeester droeg eens de dominee naar zijn huis, omdat de dominee nogal last had van zijn reumatiek. Juist die avond waren er twee mannen op het dievenpad. De ene wachtte de ander met zijn…

mop uit 1973
 • mop
 • dief
 • Dominee van Boerakker wordt in de loop der tijd bestolen van alle eenden. In een preek zegt hij op rijm dat niet wil zeggen dat de gemeenteleden dieven zijn, maar dat hij wel al zijn eenden…