Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

77 resultaten voor ""

mop uit 1972
 • mop
 • dorp "kâlde om!" als mensen uit andere plaatsen te dicht in de buurt komen. Zo is Koudum aan zijn naam gekomen.
 • dorp
 • Een groepje mannen in Koudum zit rond de haard. Terwijl ze van voren bijna wegschroeien, hebben ze het van achteren nog koud. Omdat de hitte ondraaglijk wordt, bouwen ze een muurtje van koude…

mop uit 1966
 • mop
 • dorp
 • De burgemeester en raad van Dokkum zijn bijeen. Het is koud, dus steken ze vuur aan. Al snel wordt het te heet, en koude takken verbanden maakt de hitte niet minder. Dan zien ze dat een hond verder…

mop uit 1997
 • mop
 • Een meisje woonde vroeger in een klein dorp. Ze ging daar naar een kleine synagoge. Later gaat ze naar de grote stad
 • dorp
 • Een joods meisje zegt tegen de rabbijn dat ze prostituée geworden is. De rabbijn schrikt omdat hij denkt dat ze zegt dat ze protestant geworden is.

mop uit 1998
 • mop
 • gegeven moment komen ze in een dorp aan. "Wat een schande, wat een schande," roepen de mensen: "Die man zit maar lekker op die
 • gaat er zelf naast lopen. Ze komen weer in een ander dorp aan. "Wat een schande, wat een schande," roepen de mensen: "Dat
 • dorp
 • Nasreddin Hoca en zijn zoontje reizen door het land. Als Nasreddin Hoca op de ezel zit, spreken de mensen er schande van dat hij het kind laat lopen. Als het kind op de ezel zit, spreken ze er schande…
11836871_1474611696188917_608282242370530158_n.jpg

mop uit 1999
 • mop
 • Een klein Turks dorp verklaart China de oorlog, en China accepteert dit. In het dorp meent men nu wel met een probleem
 • dorp
 • Een klein Turks dorp verklaart China de oorlog, en China accepteert dit. In het dorp meent men nu wel met een probleem te zitten: waar gaan ze al die gedode Chinezen begraven?

mop uit 1994
 • mop
 • dorp
 • Een snob bestelt in een restaurant een Barneveldse kip. Door zijn vinger in het achterwerk van de kip te steken, te proeven en de vinger in de lucht te steken, kan de snob de kip localiseren. De…

mop uit 1860
 • mop
 • doe wust gauw het heele dorp het, dat Peter en Greete geld 'evunnen hadden. Het duurde dan ook neet lange of Peter en
 • dorp
 • Een man vindt een zak met geld. Om te voorkomen dat zijn vrouw dit direct aan iedereen vertelt verzint hij een list: hij stopt een zalm in de vosseval en een vos in een fuik. Even later 'vinden' hij…

mop uit 1941
 • mop
 • dorp
 • Een treurwilg staat met een tak bijna tot in het water. De mensen die langskomen denken dat de boom dorst heeft. Ze willen hem helpen om bij het water te komen. Ze duwen en trekken aan de boom. Het…

mop uit 1997
 • mop
 • In het Joegoslavische dorp Grnovskjajtschmludmaveczrk heeft een ernstige aardbeving plaatsgevonden. Hoe heette het
 • In het Joegoslavische dorp Grnovskjajtschmludmaveczrk heeft een ernstige aardbeving plaatsgevonden. Hoe heette het
 • dorp
 • In het Joegoslavische dorp Grnovskjajtschmludmaveczrk heeft een ernstige aardbeving plaatsgevonden. Hoe heette het dorpje vóór de aardbeving?

Trefwoorden: aardbeving, domheid, dorp, etnisch


mop uit 1968
 • mop
 • dorp
 • Een man, die 'vijf vingers in de maas' heette, had eens een groot geldbedrag gestolen. De burgemeester wilde dat de dominee het in de kerk bekend maakte, zodat iedereen het zou weten. Die zondag zei…

mop uit 2001
 • mop
 • De mop Er lag een nonnenklooster midden in een [bos?] vlakbij een dorp. Één keer in de week mocht er een van de zusters
 • (nonnen) naar het dorp. Bij het lesgeven door moeder-overste vroeg ze aan de zusters: "Wat zouden jullie doen, als jullie
 • De mop
 • dorp
 • Moeder-overste vraagt de nonnen wat ze zullen doen als ze worden aangerand. De nonnen antwoorden dat ze zullen gillen en geweld gebruiken. Een non zegt dat ze haar rokken zal optillen. Moeder-overste…

mop uit 2000
 • mop
 • was heel speciaal. In dat dorp woonden eigenlijk hele snuggere mensen, gewoon slimmer dan ergens anders. En dat dorpje
 • dorp
 • De vrouw van de dorpsoudste vindt dat hij dikwijls onzin uitkraamt in de raad. Zij zal hem dit voortaan laten merken door hem de sleutel van de brandkast te komen brengen. Op een dag is er een…

mop uit 1998
 • mop
 • het plaatsje Aksehir, een slimme wijsgeer. Zijn naam was Nasreddin Hodja, en hij was een belangrijk man voor zijn dorp. De
 • ene keer een geëerde gast was van de rijkste mensen in het dorp, en de andere keer armer dan de armste bedelaar, ontdekte
 • dorp
 • Als Nasreddin Hodja denkt aan lekkere soep, staat de buurjongen al op de stoep. "Ik hoef maar aan soep te denken, en jullie staan al klaar om te komen proeven!"

mop uit 1998
 • mop
 • Het testament Ik weet mij nog goed te herinneren, dat in het dorp het gerucht ging dat Nasreddin Hodja op sterven lag
 • testament maken. Oh... het hele dorp hield zijn adem in en wachtte. Een testament! Dat deden alleen de allerrijksten. Wat voor
 • het dorp, zodat deze kan ervaren wat het is om arm te zijn en zo vrij als een vogeltje.
 • dorp
 • Nasreddin Hodja maakt voor zijn dood zijn testament op. Hij schenkt na zijn dood zijn armoede aan de rijkste man van het dorp, zodat deze kan ervaren wat het is om arm te zijn en zo vrij als een…

mop uit 1954
 • mop
 • Een domme Poep loopt steeds in hetzelfde rondje om het dorp heen. Als hij op deze route steeds dezelfde smederij
 • passeert, vraagt hij zich vertwijfeld af waarom het dorp zoveel smederijen herbergt.
 • dorp
 • Een domme Poep loopt steeds in hetzelfde rondje om het dorp heen. Als hij op deze route steeds dezelfde smederij passeert, vraagt hij zich vertwijfeld af waarom het dorp zoveel smederijen herbergt.

mop uit 1967
 • mop
 • eens," sei de dûmny, "de molenaar van het dorp heeft drie zonen: Jan, Piet en Klaas. Wie is nu de vader van Jan, Piet en
 • molenaar van 't dorp, dûmny."
 • dorp
 • Dominee vraagt vergeefs aan jongen wie de zonen van Noach zijn. Hij weet wel het antwoord op de vraag wie de vader van Jan, Piet en Klaas, drie zonen van de molenaar, is. Op de vraag wie de vader van…

mop uit 1967
 • mop
 • dorp
 • Een man uit Appingedam kwam bij Petrus aan de hemelpoort en hij zag dat er in de hemel een paar mensen uit Delfzijl waren. Om Petrus te laten zien dat mensen uit Delfzijl niets zijn dan rovers en…

mop uit 1966
 • mop
 • Een dominee preekte vaak in een nabijgelegen dorp, en bleef daar dan altijd eten bij een en dezelfde boer. Er werd hem
 • daar altijd het beste voorgeschoteld. Later werd de dominee beroepen in dat dorp, en toen nodigde hij de boer uit om bij
 • dorp
 • Een dominee preekte vaak in een nabijgelegen dorp, en bleef daar dan altijd eten bij een en dezelfde boer. Er werd hem daar altijd het beste voorgeschoteld. Later werd de dominee beroepen in dat dorp,…

mop uit 1968
 • mop
 • Jan Hepkes moet zich altijd het dorp van zijn meisje binnenvechten, omdat de dorpelingen geen vreemdelingen dulden. Als
 • Jan er op een keer - na een hevig gevecht - niet in slaagt het dorp binnen te gaan, gaat hij moedeloos weer op huis aan
 • dorp
 • Jan Hepkes moet zich altijd het dorp van zijn meisje binnenvechten, omdat de dorpelingen geen vreemdelingen dulden. Als Jan er op een keer - na een hevig gevecht - niet in slaagt het dorp binnen te…

mop uit 1973
 • mop
 • Een wandelaar trekt een dorp door met een zak over de schouder en hij komt in een herberg. Als hij hoort dat er vandaag
 • dorp
 • Een wandelaar trekt een dorp door met een zak over de schouder en hij komt in een herberg. Als hij hoort dat er vandaag snert is, bestelt hij meteen. Na afloop zegt hij dat hij nog nooit zo lekker…

mop uit 1659
 • mop
 • Dorp reysen quam, daer hy eens plaisterde, dewijl hy heet gegaen was, eiste schoon het na de middagh was een dronck brande
 • dorp
 • Een reiziger rust uit en ziet de waard in een hoekje van zijn huis plassen. De waard zegt dat het huis maar gehuurd is en hij er morgen uit gaat en dan zit iemand anders met de troep. De reiziger gaat…

mop uit 1659
 • mop
 • seker Pijnacker, een man van een vrolick humeur, ende minnelicken omme-gangh; Het gheviel dat sekere Boerinne van een Dorp
 • dorp
 • Eenn vrouw is op zoek naar een dokter. Ze vraagt een student en die haalt een grap met haar uit door te zeggen dat de dokter Pilatus heet. Deze dokter stuurt haar naar een andere dokter die Bontius…

mop uit 1659
 • mop
 • Liefde tegens een Smit, en haet teghens de Weevers. Een Smit woonende in een seecker Dorp, beginck een doodt-slagh
 • , worde daer over geaprehendeert, en tot der doodt verweesen. De Boeren van 't Dorp die hem lief hadden, ginghen by de Drost
 • Een smid wordt veroordeeld wegens doodslag. De inwoners van het dorp zijn erg op hem gesteld en vragen om gratie, die
 • dorp
 • Een smid wordt veroordeeld wegens doodslag. De inwoners van het dorp zijn erg op hem gesteld en vragen om gratie, die ze niet krijgen. Dan stellen ze voor om in plaats van de smid een wever op te…

mop uit 1659
 • mop
 • Hoe een seecker plaets in 't Landt, van Brunswijck, de naem van kreefts-dorp verkreegh. Een seker Dorp gelegen in't
 • Lant van Brunswijck, ghenaemt Kreefts-dorp, hebbende eens op een tijt een Kreeft gevangen, niet wetende wat sy van dit
 • Hoe een seecker plaets in 't Landt, van Brunswijck, de naem van kreefts-dorp verkreegh.
 • In een dorp vindt men een kreeft, maar ze weten niet wat het is. Ze denken dat het de duivel is, en willen hem voor
 • dorp
 • In een dorp vindt men een kreeft, maar ze weten niet wat het is. Ze denken dat het de duivel is, en willen hem voor straf verdrinken. Ze sturen een bode naar een naburige stad om te vragen of zij…

mop uit 1659
 • mop
 • Een Ander van Creefts-dorp. Die van Kreefts-dorp, hebbende eens een Dief gevangen gekregen, also het in den Ooghst was
 • Een Ander van Creefts-dorp.
 • dorp
 • In Kreeftsdorp hebben ze een dief gevangen. Er is geen tijd om hem te berechten omdat het oogsttijd is. Ze geven hem geld, zodat hij buiten de stad kon wachten totdat de oogst binnen was.