Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

110 resultaten voor ""

mop uit 1972
 • mop
 • gat
 • Grutte Doeke probeert van Lytse Doeke af te komen door hem in het water te gooien. Eerst in een zak en daarna in een ton. De eerste keer zat hij niet werkelijk in de zak en de tweede keer wordt de ton…

Trefwoorden: boot, gat, schip, ton, verdrinken, water, zak, zinken


mop uit 1973
 • mop
 • gat
 • Een echtpaar maakt ruzie over de vraag uit welk van twee gaten in de vloer een muis is gekropen. De dominee komt op bezoek, en sticht vrede. Maar de vrouw wil uiteindelijk toch het laatste woord…

mop uit 1998
 • mop
 • gat?" Jantje moet de oplossing schuldig blijven. De juffrouw vormt dan met haar wijsvinger en duim een cirkel en legt die
 • rond haar neusgaten en mond, waardoor je dus drie gaten in een gat krijgt. Verbolgen verlaat Jantje die middag de school
 • gat
 • De schooljuf geeft een jongen een raadsel op, dat hij niet kan beantwoorden. De jongen neemt wraak met een ander raadsel.

mop uit 1996
 • mop
 • door hetzelfde gat." Waarop de Rus en Amerikaan zeggen: "Dat kan niet, wij zouden dat ook gehoord hebben." De Belg zegt
 • dat de vrouwen in zijn land plassen en poepen uit hetzelfde gat. De anderen menen dat dit gelogen is. De Belg geeft toe
 • gat
 • Een Rus, een Amerikaan en een Belg staan op te scheppen. De Amerikaan en de Rus vertellen over de precisie van hun raketten in de oorlog, maar worden gedwongen hun leugens enkele meters bij te…

mop uit 1973
 • mop
 • gat
 • Op catechisatie moeten de jongens lachen om een muisje dat steeds uit een gaatje kruipt. Als later de meisjes op catechesatie lachen omdat een meisje een windje heeft gelaten, zegt de dominee: ik weet…

mop uit 1978
 • mop
 • uit de bocht en kreeg hij een gat in de mouw op de plaats van de elleboog.
 • gat
 • Een man staat bekend om zijn sterke verhalen. Met zijn nieuwe fiets had hij een boodschap in Leeuwarden gedaan en onderweg naar huis werd hij getroffen door een regenbui en sloeg de bliksem in zijn…

Trefwoorden: bliksem, boodschap, fiets, gat, mouw, regen


mop uit 1966
 • mop
 • oer 't mad. Mar Japik Ingberts wie net foar ien gat to fangen. Hy wie tige freonlik tsjin 'e plysjes en sei: Foardat jimme
 • redtsjes. Dêr wie ek in gat yn dy kelder. Japik Ingberts kroep yn dat gat en doe skoude hy de wine dêr moai oerhinne. Net in
 • gat
 • Japik Ingberts wordt thuis door de politie ingerekend voor een misdaad. Japik vraagt of hij nog even roerom mag eten. Als hij er stroop in wil, moet hij het van zijn vrouw zelf uit de voorraadkamer…

mop uit 1998
 • mop
 • gat
 • Een man is op zakenreis in Japan en gaat tot tweemaal toe naar de hoeren. Beide keren zegt de vrouw "yan pang", maar hier let de man niet op. Terug in Nederland gaat hij golfen met vrienden. Een van…

mop uit 1998
 • mop
 • gat
 • Een boer heeft een schele koe, belt de dierenarts die de koe geneest door met een rietje in de kont van de koe te blazen. Na twee consulten vindt de koe het te duur worden, en draagt zijn knecht op…

mop uit 1998
 • mop
 • Er zitten twee oenen in een bootje. Opeens loopt de boot halfvol met water. Zegt de ene oen: "Hee, er zit een gat in de
 • boot". De ander pakt een grote boor, maakt nog een gat en zegt: "Zo, nou kan het water weer weglopen!"
 • Twee oenen zitten in een bootje. Het bootje lekt want er zit een gat in. De ene oen boort er nog een gat bij, zodat het
 • gat
 • Twee oenen zitten in een bootje. Het bootje lekt want er zit een gat in. De ene oen boort er nog een gat bij, zodat het water weg kan lopen.

mop uit 1998
 • mop
 • gezegd.' Dat was dus nog een mop." (Verteld op het multi-culturele festival 'Salaam Lombok' op zondag 27 september 1998, in
 • als de Belg hoort dat hij vervolgens de bal in het gat moet slaan. is hij verontwaardigd: als hij dat vantevoren had
 • gat
 • Een Belg leert golfen. Hij krijgt de instructie de bal zo dicht mogelijk bij de vlag te slaan. Dat lukt hem goed. Maar als de Belg hoort dat hij vervolgens de bal in het gat moet slaan. is hij…

Trefwoorden: bal, boosheid, club, domheid, gat, golfen, hole, slaan, vlag


mop uit 1999
 • mop
 • jager. Jij moet met ons meegaan om ons te helpen.' Temel gaat met hen mee en na een tijdje lopen, vinden ze een gat in de
 • gat
 • Domme jagers vinden steeds grotere holen en prooien. Eerst schieten ze een konijn, daarna een vos en daarna een beer. Als ze denken voor een nog groter hol te staan, worden ze doodgereden door een…

mop uit 1970
 • mop
 • wijn uit het vat. De knecht snelde toe en hield zijn duim voor het gat om de wijn niet te laten weglopen; onderwijl schold
 • gat
 • Een arme varkenshoeder wordt door een rijke heer uitgenodigd voor een middagmaal op zijn kasteel. De bedoeling is om de jongen flink op de proef te stellen om het spitsvondige antwoord dat hij gaf. De…

mop uit 1994
 • mop
 • donkere nacht kruipen ze naar het hek en de Nederlander knipt een gat in het hekwerk. Als eerste kruipt de Nederlander naar
 • gat
 • Een Nederlander, een Duitser en een Belg ontsnappen uit de gevangenis; de eerste twee blaffen als de bewaker iets hoort, maar de Belg roept op de vraag `Wat is dat?': "Nog een hond!"

mop uit 1994
 • mop
 • stoottroepen. De Nederlander maakt het gebaar van een vinger in een gat en roept: "Zit je bij de stoottroepen?" De Belg kijkt, maar
 • die zegt tegen mij: (vlieggebaar) als straks de mist gezakt is, (zwemgebaar) dan zwem ik naar de overkant, (vinger-in-gat
 • gat
 • Een Nederlandse en een Belgische soldaat lopen wacht aan weerszijden van de rivier. Met gebarentaal probeert de Nederlander te informeren bij welk legeronderdeel de Belg dient. De Belg slaat op de…

mop uit 1965
 • mop
 • een gat in het condoom geprikt. Daarop zegt haar vriendin: "Je wordt bedankt."
 • gat
 • Twee vriendinnen hebben het over overspel. De ene vrouw heeft een condoom in de auto van haar man gevonden. Ze heeft een gat in het condoom geprikt. Daarop zegt haar vriendin: "Je wordt bedankt."

mop uit 1994
 • mop
 • gat
 • Een opa belooft zijn kleinzoon een beloning als het hem lukt een worm weer in het gaatje in de grond te stoppen. De jongen trekt de worm strak, spuit hem in met haarlak en prikt hem in de grond. Hij…

mop uit 1994
 • mop
 • zit een gat in het dak, waar een politie-agent door naar buiten kan roepen: "Blauw, blauw, blauw..." (RTL4, MOPPENTOPPERS
 • De nieuwe Belgische politiewagen heeft aan de ene kant een zwaailicht. Aan de andere kant zit een gat in het dak, waar
 • gat
 • De nieuwe Belgische politiewagen heeft aan de ene kant een zwaailicht. Aan de andere kant zit een gat in het dak, waar een politie-agent door naar buiten kan roepen: "Blauw, blauw, blauw..."

mop uit 1994
 • mop
 • gat
 • Oma gaat stappen en sprayt haar oksels flink met een spuitbus. Een kleinzoon merkt op: "Denkt u wel aan het ozongat?" Oma zegt: "Dat doe ik zo even met een washandje."

mop uit 1971
 • mop
 • Een gat door de aarde
 • Tijdens het uitgraven van een sloot graaft een man te diep en bereikt Amerika. Door het gat hoort hij een man zijn
 • gat
 • Tijdens het uitgraven van een sloot graaft een man te diep en bereikt Amerika. Door het gat hoort hij een man zijn vrouw waarschuwen dat ze het wasgoed moet binnenhalen omdat het begint te regenen.

mop uit 1971
 • mop
 • , hwant sy wie de hûshâldster. Dêr hie de boer in gat yn 'e souder boarre en dêr lei er foar ta loeren. Dêr hie se har wer
 • wantrouwige boer heeft echter een gat in de zolder geboord, zodat hij de huishoudster kan beloeren. Zij heeft lekker gegeten en
 • gat
 • Een huishoudster krijgt van de boer nauwelijks te eten, maar zodra de boer van huis is, neemt zij het ervan. De wantrouwige boer heeft echter een gat in de zolder geboord, zodat hij de huishoudster…

mop uit 1995
 • mop
 • Springt een Belg een gat in de lucht. Springt hij mis.
 • Springt een Belg een gat in de lucht. Springt hij mis.
 • etnische mop
 • gat
 • Springt een Belg een gat in de lucht. Springt hij mis.

mop uit 1968
 • mop
 • in wite dou boven op it dak fan 'e tsjerke. Dêr wie in gat yn makke dêr't se de dou troch litte soe as de doomny it teken
 • gat en dy fleach troch de tsjerke. Mar tagelyk kreake it op 'e boaijem fan 'e souder. Alle minsken sjogge omheech en tinke
 • , maar zonder broek - bereid op een aangegeven teken een duif door een gat in het dak te laten. Als de meid door het zwakke
 • gat
 • Een dominee die tijdens de preek graag op het gevoel van de mensen inwerkt, verklaart in de volgende preek de Heilige Geest naar beneden te laten komen in de verschijning van een witte duif. Hij vindt…

mop uit 1970
 • mop
 • weer aan en die rolle nao dat gat toe. Nog zon uur moeze ze rolle. Koekenbri'j geet bi'j die schaopkes staon, hè. Met 't
 • schupke in de hand en een hundje de bi'j. Toe komme ze aan dat gat. Klabats, geet de ton der in met tén scheper, hè. Dén
 • gat
 • De arme Koekenbrij gaat met zijn armzalige knol naar de markt in Hengelo, maar geeft eerst het beest een stuk roggebrood vermengd met 12 centen te eten. Op de markt wil niemand zijn scharminkel kopen,…

mop uit 1968
 • mop
 • dat yn 'e oare hutten hienen. Doe makken se in gat yn it dak en dêr in skoarstien yn en doe koe de reek der útkomme.
 • naar dat voorbeeld zelf een gat in hun dak en zetten er een schoorsteen op.
 • gat
 • Een paar omzwervers bouwden eens een paar hutten zonder ramen. Een tijdje vingen ze buiten zonnestralen in een emmer en brachten die naar binnen. Maar na een week gingen ze eens bij de andere hutten…