Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

25 resultaten voor ""

mop uit 1997
 • mop
 • geit
 • Brabander: "Het is wit en het loopt in de wei. Witte gijt?"

mop uit 1996
 • mop
 • : "Ja hoor juf, een geit." "Ja," zegt juf, "dat kan ook, maar ik bedoelde eigenlijk een koe." "Oké," zegt Henkie, "dan heb
 • De juffrouw vraagt aan een jongen of hij een dier kan noemen dat melk geeft. De juf rekent de geit als antwoord wel
 • geit
 • De juffrouw vraagt aan een jongen of hij een dier kan noemen dat melk geeft. De juf rekent de geit als antwoord wel goed, maar ze bedoelde een koe. De jongen neemt revanche met een raadseltje: Het…

mop uit 1998
 • mop
 • De juf geeft de klas een raadseltje op. "Het geeft melk en het heeft vier poten." Jantje springt op en zegt: "Een geit
 • geit
 • Jantje geeft een raadsel aan de juf over iets wat strak en droog is als het ergens in gaat en slap en nat er weer uitkomt. Jantje bedoelt een theezakje, maar de juf denkt dat hij iets anders bedoelt.

mop uit 2000
 • mop
 • hebben een ...." Mohamed: "Wij hebben een poes." Ufuk (Turk): "Wij heb geit". Waarop de meester aan Ufuk vraagt: "Een geit
 • hij dan?" "Oh, hij slaapt bij mijn ouders in bed." "Maar stinkt dat dan niet?" "Ja, maar daar heeft die geit geen last van
 • Kinderen vertellen over hun huisdieren op school. Bij een Turks jongetje thuis hebben ze een geit, die bij de ouders in
 • bed slaapt. Leraar: "Stinkt dat niet?" "Ja, maar de geit heeft er geen last van."
 • geit
 • Kinderen vertellen over hun huisdieren op school. Bij een Turks jongetje thuis hebben ze een geit, die bij de ouders in bed slaapt. Leraar: "Stinkt dat niet?" "Ja, maar de geit heeft er geen last…

mop uit 1994
 • mop
 • bedoelde een geit." Dan zegt ze: "Het loopt op de boerderij, het heeft veren en legt eieren." Jantje zegt: "Een kip." "Dat is
 • geit
 • De juffrouw omschrijft een dier en de kinderen moeten raden. Een jongen noemt wel steeds een goed dier bij de omschrijving, maar de juf heeft steeds toch een ander dier in gedachten. Dan geeft de…

mop uit 1970
 • mop
 • geit is, dan zöj um ok veur sikkegeld hemme. Veur dattig gulde zöj um hemme". Zi'j harre medeen in de hand geslage; 't was
 • ". "Wat veur sik?" zeit de vrouw. "De sik", zei e. "Van wie was dén dan?" zei ze. "Onze geit", zei e, "dat wet ie toch wel
 • Als het koetje geen melk meer geeft, stuurt de vrouw haar man ermee naar de markt. Diverse kooplui zeggen "sik" (geit
 • geit
 • Als het koetje geen melk meer geeft, stuurt de vrouw haar man ermee naar de markt. Diverse kooplui zeggen "sik" (geit) tegen het koetje en de boer verkoopt het tegen "sikkenprijs", 30 gulden. Zijn…

mop uit 1968
 • mop
 • Gjert fan Houtigehage wie nei Stêdskanael ta to baggeljen. Syn wiif skreau him: Alles gaat hier goed. Onze geit is
 • Een vrouw schrijft aan haar man die elders werkt: 'Alles gaat hier goed. Onze geit is overleden en ik hoop van jou
 • geit
 • Een vrouw schrijft aan haar man die elders werkt: 'Alles gaat hier goed. Onze geit is overleden en ik hoop van jou hetzelfde'.

mop uit 2001
 • mop
 • bedoelde een geit.' Volgende raadsel: 'Het loopt op de boerderij, het heeft veren, en het legt eieren.' Jantje steekt weer zijn
 • G.M.M. Kuipers: Goede humor, slechte smaak. Een sociologie van de mop. Enschede 2001, p.280
 • geit
 • Onderwijzeres omschrijft in een raadsel twee maal een dier, maar bedoelt wat anders. De omschrijving van een jongen die een raadsel aan haar opgeeft doet haar blozen, maar ook de jongen bedoelt ook…

mop uit 1974
 • mop
 • forlegen. En syn skoanmem, dy't by har ynwenne wie ek skjin mei him forlegen. En ek de geit en ek de baerch, alles siet er
 • geit
 • Van pasgetrouwd paar taalt de man niet naar de vrouw, zelfs niet als hij dagelijks een pil krijgt. Als de vrouw hem in één keer dertig pillen geeft slaat zijn drift op hol. Dokter vindt hem bij een…

mop uit 1969
 • mop
 • kear dien. En fan 'e moarn siet er de geit ek noch nei." Sa rekke de jonge syn swolms kwyt.
 • haar had gedaan, en dat hij die ochtend ook de geit nog achterna had gezeten. De jongen is uiteindelijk van zijn puisten
 • geit
 • Een jongen zat onder de zweren. De dokter zei dat het pas over zou gaan als hij eens met een meisje zou vrijen. De moeder wilde die taak zelf wel op zich nemen, maar de jongen werkte niet erg mee.…

mop uit 1973
 • mop
 • ." Doe sei de boer: "Dy bêste koe dy't dêr stiet, dêr jowst my in goune foar. En dû jowst my hûndert goune foar de geit." Doe
 • koe en de geit wienen forkocht. De sneins dêroan kaem de boer wer yn tsjerke. Doe't se mei de ponge bylâns kamen die er
 • geit
 • Een boer raakt in het donker en in de sneeuw de weg kwijt en komt in de vaart terecht waar hij tot zijn hals inzakt. Uit angst begint hij te bidden en belooft de opbrengst van zijn beste koe in het…

mop uit 1973
 • mop
 • geit
 • Geitebokje fluistert een doof geitje wat in het oor. Het geitje schudt nee, want ze hoorde het niet. Toen het bokje met een rood potlood wat onder de staart van het geitje schreef knikte ze ja.

mop uit 1970
 • mop
 • Der wenne yn Dokkum in âld wyfke, dat wie in bokkehâldster. Geregeld kamen der minsken by har mei in geit, dy't dekt
 • oansteld wurde om der mei to rêdden as der in geit dekt wurde moest. De priis soe dan twa kwartsjes bliuwe. Dat kaem klear. Der
 • geit door de bok te laten dekken. De oude vrouw vraagt hier twee kwartjes voor. Als de vrouw besluit drie kwartjes te
 • geit
 • Een oud vrouwtje houdt een bok die zij op gemeentegrond weidt. Geregeld komen er mensen bij de bokkenhoudster om hun geit door de bok te laten dekken. De oude vrouw vraagt hier twee kwartjes voor.…

mop uit 1969
 • mop
 • geit by har kommen. "Ja," sei se, "mar àlles slacht op." En it jier dêroan naem se fiif goune. Dat woarde al hwat in hege
 • ûnforrichtersake wer mei syn geitsje nei hûs. De oare deis kommen der twa, elk mei in geit oan 't tou. Mar ek nou lei de bok moai to
 • geit
 • Een vrouw had een bok waarmee ze mensen hun geiten liet dekken. Maar in de oorlog vroeg ze steeds meer geld, en de mensen gingen klagen. De burgemeester en wethouders besloten het dier te kopen, en…

mop uit 2004
 • mop
 • [Plaatje: Stop de demonisering van de geit] (Resultaat 'Fotofuck Vrijdag' van website www.retecool.com, aangetroffen op
 • [Plaatje: Stop de demonisering van de geit]
 • geit
 • [Plaatje: Stop de demonisering van de geit]
1345.jpg

mop uit 2005
 • mop
 • [Foto: Theo had het fout...; geit neemt moslim] (Per email toegezonden vanuit Amsterdam op 19 januari 2005)
 • [Foto: Theo had het fout...; geit neemt moslim]
 • geit
 • [Foto: Theo had het fout...; geit neemt moslim]
1393.jpg

mop uit 2006
 • mop
 • geit
 • [Cartoons van Nozzman en Fokke en Sukke over moslims, beledigen en de onzichtbaarheid van de profeet Mohammed.]
384.gif
kaaba.gif
foksukMohammed.gif
Geit.gif

mop uit 1967
 • mop
 • Thomas en de geit In 't begin van deze eeuw was 't in heel Noord-Limburg geen vetpot. De economische toestand was er
 • genoodzaakt er een geit op na te houden, die zorgen moest voor de nodige melk voor het gezin. Geitemelk is voedzaam en gezond. Zo
 • Thomas en de geit
 • Thomas wordt met de geit naar de bok gestuurd, maar koopt onderweg voor de helft van het meegekregen dubbeltje snoep en
 • geit
 • Thomas wordt met de geit naar de bok gestuurd, maar koopt onderweg voor de helft van het meegekregen dubbeltje snoep en zegt tegen de vrouw: "Doe er maar voor 5 cent in, da's genoeg." De vrouw kan er…

mop uit 1554
 • mop
 • achterwaarts gaan. Van nature lossen ze het dan zo op, dat een geit zich neerlegt zodat de andere eroverheen kan stappen.
 • geit
 • Als twee geiten op een smalle brug elkaar tegenkomen, kunnen ze niet langs elkaar heen en ze kunnen ook niet omkeren of achterwaarts gaan. Van nature lossen ze het dan zo op, dat een geit zich…

mop uit 1651
 • mop
 • geit
 • Een vrouw komt bij een boer die een klein bokje te koop heeft. Ze vraagt zich af waarom het beestje nog geen horens heeft, waarop de boer antwoordt: 'Omdat het nog niet getrouwd is.'

mop uit 1995
 • mop
 • hij glijdt halverwege uit en valt dood op de grond. Dan gaat de Japanner, hij beklimt de berg vangt de geit. Daarna vecht
 • beklimt de berg, vangt de geit. Daarna vecht hij met de beer. Hij vecht en vecht en er ontstaat een hele grote stofwolk
 • . De Belg en de Japanner kunnen al spoedig niet aan de eisen voldoen. Bolkestein beklimt de berg en vangt de geit
 • geit
 • Een maffiabaas zoekt nieuwe gangsters: een Belg, een Japanner en Bolkestein melden zich aan. Ze moeten drie proeven afleggen: 1. een berg beklimmen en een berggeit vangen; 2. met een beer vechten en…

mop uit 1651
 • mop
 • geit
 • Een boer kwam met enkele vrouwen in de stad. De gouverneur zei tegen hem dat hij veel geitjes op hun markt bracht. De boer antwoordde: 'Niet genoeg in verhouding met de bokken die er zijn.'

mop uit 2001
 • mop
 • geit
 • [Foto van Playgoat]
455.jpg

mop uit 1974
 • mop
 • juf tsjin him: "Hoe ben jij zo laat?" "Ik moest mei de geit nei de bok", sei de jonge. "Kon je vader dat dan niet doen
 • Juffrouw vraag jongen die te laat op school komt omdat hij met de geit naar de bok is geweest, of zijn vader het niet
 • geit
 • Juffrouw vraag jongen die te laat op school komt omdat hij met de geit naar de bok is geweest, of zijn vader het niet had kunnen doen. De jongen antwoordt dat de bok het moest doen.

mop uit 1969
 • mop
 • geit
 • De geitjes van een oude vrouw zijn gestorven en ze is hier bedroefd over. Dezelfde week komt de dominee op huisbezoek. Voordat ze hem koffie geeft veegt ze haar neus af aan een punt van haar schort…