Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

74 resultaten voor ""

mop uit 1973
 • mop
 • oek niks an doen; myn ouwers hè mij su noemd'. Der is oek un koster, dy maakt kennis met de nije hulp en hij seit: 'Hoe
 • koster, foor mij temeensen, want dy naam komt bij ôns in 'e erediinst foor. Mar foor aandere meensen sal 't wel wat lastig
 • Een jongen vraagt aan de koster en kapelaan van een dorpje of hij ergens mag slapen en eten, want hij heeft geen geld
 • koster
 • Een jongen vraagt aan de koster en kapelaan van een dorpje of hij ergens mag slapen en eten, want hij heeft geen geld. Ze nemen hem in huis en geven hem werk en onderdak. Als ze hem vragen naar zijn…

mop uit 1973
 • mop
 • De pastoar, de koster en de stellene baarch In pastoar stie yn in boerestreek. It wienen dêr allegear Iytse boerkes en
 • tsjin 'e koster: 'Jonge noch ta; fatsoenlikerwize moat ik elkenien wol in hoekje fan myn baarch jaan, mar as men dat
 • De pastoar, de koster en de stellene baarch
 • varkensvlees heen zijn. Om een verdeling van het varken te voorkomen bedacht de koster een list voor de pastoor. Het varken zou in
 • uitgevoerd werd het varken daadwerkelijk gestolen. De koster had stiekem het onbewaakte varken ontvreemd.
 • koster
 • Een pastoor kreeg in de herfst van alle parochianen varkensvlees om de winter door te komen. De pastoor bezat zelf een varken, dat hij bewaarde voor na de winter. Tegen die tijd zouden de parochianen…

mop uit 1974
 • mop
 • delsaaid wie. Om it sa oanskoulik mooglik te meitsjen, prate er mei de koster ôf, dy soe op 'e tsjerkesouder sitten gean. Op it
 • stuit dat dominy sei: 'De Heilige Geest dale neder', soe de koster troch it lûkje in do yn tsjerke fleane litte. Doe wie it
 • . De koster moest vanuit de kerkzolder de duif vrijlaten. Toen de dominee klaar was met zijn preek kwam er geen duif naar
 • beneden, maar uit een luikje verscheen het rode hoofd van de koster die vertelde dat de kat de duiven had opgegeten.
 • koster
 • Een dominee wil zijn preek over de Heilige Geest aanschouwelijk maken door middel van een neerdalende duif in de kerk. De koster moest vanuit de kerkzolder de duif vrijlaten. Toen de dominee klaar was…

mop uit 1971
 • mop
 • konsistoarje sieten, doarst gjinien der oer begjinne. Op 't lêst wie it tsien oere, doe sei de koster tsjin 'e frou: 'It ljocht
 • skynt dêr mar, it duorret in hûnelibben. Se kinne dat doch maklik even tsjin him sizze'. De koster wist wol, wêr't it om
 • overwonnen vertelde de koster aan de dominee over de overdrijvingen in de preek. Omdat het overdrijven van de dominee niet door
 • hemzelf onder controle gebracht kon worden zou de koster hem een handje helpen. Als de koster "Um", "Hum" zei, zou de dominee
 • koster
 • Een dominee had de neiging om tijdens de preek zijn verhalen te overdrijven. Na zijn aanvankelijke aarzeling te hebben overwonnen vertelde de koster aan de dominee over de overdrijvingen in de preek.…

mop uit 1888
 • mop
 • pastoor geroepen. Toen deze verman, wat er gaande was, liet hij onmiddellijk zijnen koster ontbieden, beval hem, het grootste
 • !" "Koster," gebood de pastoor, "besproei hem met wijwater, want het is de duivel, die spreekt!" Nu begon hij met luider stem in
 • koster
 • Een arme man heeft geen geld om schoenen te kopen. Zijn vrouw verdrinkt al het geld. Dan komt de man de schoenmaker tegen. Hij zegt hem dat het toverwoord voor nieuwe schoenen "barrik, barrak" is.…

mop uit 1888
 • mop
 • parochie uit!" was hun slotwoord. De pastoor was daarmee bekommerd. Op zekeren dag ging hij met den koster, die een doortrapte
 • kerel was, een toerken doen. Daar liep een haas voor hen uit. "Hazera loopa," zegde de koster. "Dat is toch wel Latijn
 • Een pastoor kent geen latijn. Dit leidt tot protest onder de parochianen. De koster haalt een grap met de pastoor uit
 • . In een gesprek met de pastoor tijdens een wandeling, maakt de koster van elk Nederlands woord een latijns woord door er
 • koster
 • Een pastoor kent geen latijn. Dit leidt tot protest onder de parochianen. De koster haalt een grap met de pastoor uit. In een gesprek met de pastoor tijdens een wandeling, maakt de koster van elk…

mop uit 1888
 • mop
 • , de groote klok kleppen, laat zich, aan de toegesnelde pastoor en koster als den Engel Gabriël kennen, zendt met
 • geruststellende woorden den koster naar huis, en vergezelt daarna den herder naar zijne woning. Tot slot van deze lezing vernemen wij
 • koster
 • Een arme smid stuurt zijn drie zoons op werk uit. De jongste zoon komt bij rovers terecht en wordt een slimme meesterdief. Zodra hij genoeg het vertrouwen van de rovers heeft gewonnen, maakt hij zich…

mop uit 1980
 • mop
 • Meneer pastoor moet een paar dagen weg en hij draagt de koster op om zolang zijn werk waar te nemen. "Tja," zegt de
 • koster, "maar da's toch wel moeilijk werk, meneer pastoor. Als er mensen komen biechten, weet ik niet wat voor boete ik ze
 • De koster moet een tijdje het werk van de pastoor waarnemen en krijgt een lijstje met zonden en straffen voor bij de
 • koster belt naar een collega in een andere parochie en vraagt wat meneer pastoor voor masturberen geeft. De collega antwoordt
 • koster
 • De koster moet een tijdje het werk van de pastoor waarnemen en krijgt een lijstje met zonden en straffen voor bij de biecht. Als een boer komt biechten dat hij heeft gemasturbeerd, blijkt deze zonde…

mop uit 1890
 • mop
 • Boersche grappigheid Pastoors' Verken Een zekere koster had des pastoors vet verken gestolen, geslacht en in 't zout
 • gelegd, zonder dat een levend zieltje er iets van wist, wie de dief was geweest. Jamaar, de koster had een zoontje van vijf
 • Een koster steelt het varken van de pastoor en slacht het. Op een dag hoort de pastoor het zoontje van de koster zingen
 • koster
 • Een koster steelt het varken van de pastoor en slacht het. Op een dag hoort de pastoor het zoontje van de koster zingen dat zijn varken bij hem in het zout ligt. De pastoor zegt hem dat hij dat zondag…

mop uit 1970
 • mop
 • Een paar boerenknechten willen een grap uithalen met de pastoor, die zijn koster zo weinig betaalt, en gaan op de dag
 • een groot boek. De koster komt, schrikt, rent naar de pastoor, zegt dat er een geest is; deze gaat kijken en de geest zegt
 • koster
 • Een paar boerenknechten willen een grap uithalen met de pastoor, die zijn koster zo weinig betaalt, en gaan op de dag voor Allerheiligen met een zak sprokiemte (mieren? bij Straparola krabben) naar…

mop uit 1970
 • mop
 • De koster laat bij het schoonmaken van het beeld van de h. Ajakkus dit vallen, zodat het niet meer te gebruiken is voor
 • de jaarlijkse tentoonstelling. De pastoor stelt de koster, die nogal op Ajakkus lijkt, voor diens plaats in te nemen, dan
 • koster
 • De koster laat bij het schoonmaken van het beeld van de h. Ajakkus dit vallen, zodat het niet meer te gebruiken is voor de jaarlijkse tentoonstelling. De pastoor stelt de koster, die nogal op Ajakkus…

mop uit 1968
 • mop
 • Der wie us in man, dy woe graech koster wurde. Doe kom dat baentsje frij, de âlde koster hâldde op. Mar hy koe net
 • koster
 • Een analfabeet wil een vrijgekomen kostersfunctie vervullen. De dominee onderwerpt de ongeletterde man aan een soort 'examen' door hem een paar vragen te stellen. De dominee vraagt wie de vader van…

mop uit 1968
 • mop
 • Yn 'e Koaten moest in nije koster komme. Doe wie der in âlde frou, dy wenne by har soan yn. De frou sei tsjin him: "Dat
 • lêze en skriuwe kind hienen." "Dan hie 'k koster woarn fan 'e Koatster tsjerke", wie 't antwurd. (teltsje fan myn broer)
 • notaris zich hardop af wat de jongen wel niet geworden zou zijn, ware hij geletterd geweest. 'Koster van de kerk' antwoordt de
 • koster
 • Een ongeletterde jongen aast op een kostersbaantje, maar de dominee wil de analfabeet niet aannemen. Als de jongen naar Amerika vertrekt om zijn geluk aldaar te beproeven, wordt hij een rijk man. Pas…

mop uit 1968
 • mop
 • het gedaan. Die heeft de kool gestolen." Doe sei de frou fan 'e koster gau tsjin har man: "Dûk dy, Jan." (beide
 • De geïrriteerde vrouw van de koster verwijdert de prachtige rode kool van de dominee uit zijn tuin. De dominee neemt de
 • stronk geraakt wordt, is de dader, aldus de dominee. De vrouw van de koster roept gauw 'Bukken Jan' tegen haar man om de
 • koster
 • De geïrriteerde vrouw van de koster verwijdert de prachtige rode kool van de dominee uit zijn tuin. De dominee neemt de stronk waar de kool afgesneden is mee naar de kerk. Tijdens de preek zwaait hij…

mop uit 1968
 • mop
 • tsjerkerie. Doe praetten se mei de doomny en de koster ôf, dat, as de doomny wèr sahwat die, dan soe de koster sizze: ùche-ùche
 • sturten oan elkoar boun. "En Simson bond vossestaarten aan elkaar van één meter vijf en twintig." "Uche-uche", sei de koster
 • koster af, dat, iedere keer als de dominee zich laat gaan in overdreven taalgebruik, de koster een 'ùche-ùche' zal laten
 • meter lang waren, laat de koster een welluidende kuch horen. Ook de tussenweg van de dominee 'Van een meter!', levert gekuch
 • koster
 • De kerkeraad ergert zich aan een overdrijvende dominee. De kerkeraadsleden spreken met de desbetreffende dominee en de koster af, dat, iedere keer als de dominee zich laat gaan in overdreven…

mop uit 1968
 • mop
 • dit biswier en in oaren dat. Doe sei der ien: "Wy sizze 't tsjin 'e koster, as dy der mei doomny oer prate wol." De koster
 • ik wyt wol ried", sei de koster. As jo wer sa bot yn 't fjûr fan 'e rede binne en jo slagge hwat troch, dan siz ik hmm
 • Een koster sprak de dominee er op aan dat hij vaak zo overdreef in zijn preken. Ze spraken af dat de koster voortaan
 • 'hmm' zou zeggen als het weer misging. De volgende zondag zei de koster wel vier keer 'hmm', en elke keer maakte de domine
 • koster
 • Een koster sprak de dominee er op aan dat hij vaak zo overdreef in zijn preken. Ze spraken af dat de koster voortaan 'hmm' zou zeggen als het weer misging. De volgende zondag zei de koster wel vier…

mop uit 1968
 • mop
 • De koster en de doomny hienen rúzje. De doomny woe de koster der us tusken nimme. De koster lêsde altyd foar. Doe hie
 • koster foar. It tsjerkefolk lake har hast slop, doe't se dat hearden. De koster tocht: "Dêr krij 'k him wol wèr foar." Doe
 • De koster en de dominee hadden eens ruzie. Ze haalden bij elkaar grappen uit. De een plakte twee bladzijdes van de
 • bijbel aan elkaar vast, zodat het voorlezen misging. De ander zaagde een stuk van de preekstoel door, zodat de koster
 • koster
 • De koster en de dominee hadden eens ruzie. Ze haalden bij elkaar grappen uit. De een plakte twee bladzijdes van de bijbel aan elkaar vast, zodat het voorlezen misging. De ander zaagde een stuk van de…

mop uit 1970
 • mop
 • passerende koster denkt, dat de duivel in het huisje mensenbotten zit te kraken, en gaat de pastoor halen, moet hem wegens
 • . Ze rennen weg en de koster haalt de veldwachter. Ze zitten toe te luisteren achter de heg. "Een voor jou, een voor mij
 • koster
 • Twee dieven besluiten hun buit te verdelen in het knekelhuis. Terwijl de een op de ander wacht, kraakt hij noten. De passerende koster denkt, dat de duivel in het huisje mensenbotten zit te kraken, en…

mop uit 1970
 • mop
 • De koster is arm en besluit bij de pastoor uit de schoorsteen een ham te stelen. Met een kameraad klimt hij op het dak
 • en laat zich aan een touw in de schoorsteen zakken. De kameraad laat echter het touw glippen en de koster valt naar
 • koster
 • De koster is arm en besluit bij de pastoor uit de schoorsteen een ham te stelen. Met een kameraad klimt hij op het dak en laat zich aan een touw in de schoorsteen zakken. De kameraad laat echter het…

mop uit 1960
 • mop
 • klankboerd. De dûmny sei: "Al wie het oog naar boven slaat, die zal met blindheid geslagen worden." Mar de koster antwurde: "Dêr
 • blindheid geslagen zou worden. De koster antwoordde dat hij daar wel een oog voor wilde wagen, en deed zijn hand voor een oog.
 • koster
 • Een dominee zei tegen de gemeente eens dat hij de heilige geest door de kerk zou laten vliegen. Hij liet de huishoudster met een duif op het klankbord plaatsnemen. Op een teken van hem moest zij de…

mop uit 1967
 • mop
 • Der wie us in dûmny, dy slachte alle jierren in baerch. Dat liet er dwaen troch de koster en dy krige dêr dan ek altyd
 • fan 'e pasterije. Mar dy dûmny wie fan 'e bihâldende kant. It griisde him eins oan dat de koster der in stik fan ha moest
 • Dominee verzint dat de koster zijn varken heeft gestolen, want hij wil niet meer een deel van het geslachte varken aan
 • de koster geven. Als het varken wordt gestolen verdenkt de dominee hem, zijn vrouw en zijn schoonmoeder. De schoonmoeder
 • koster
 • Dominee verzint dat de koster zijn varken heeft gestolen, want hij wil niet meer een deel van het geslachte varken aan de koster geven. Als het varken wordt gestolen verdenkt de dominee hem, zijn…

mop uit 1967
 • mop
 • net rinne koe, hwant hy wie yn de forbylding dat er in glêzen skonk hie. Hy liet him altyd drage. Dat die de koster
 • meastal. Hy makke syn wiif wekker en sei tsjin har: "Rin gau nei de koster ta, hwant dy mat my nei 't tsjerkhôf ta bringe
 • doden uit hun graven komen en hun botten zoeken. Dominee laat door de koster dragen, want hij meent dat hij botten van glas
 • schaap uit het land haalt. De dief ziet de koster met de dominee op zijn rug aan voor zijn maat, en zegt dat het mes scherp
 • koster
 • Dominee hoort 's nachts het geluid van rammelende botten op het kerkhof. Hij vraagt zich af of de wereld vergaat, de doden uit hun graven komen en hun botten zoeken. Dominee laat door de koster…

mop uit 1967
 • mop
 • dy bijoech him en kom mei dûmny del. Krekt hied er sein: "Als ik kom dan kom ik haastiglyk." De koster dy't al in skoft
 • komt. De koster zegt dat hij hem al eerder had verwacht.
 • koster
 • Preekstoel stort in elkaar op moment dat dominee die met veel gebaren en bewegingen preekt, zegt dat hij haastiglijk komt. De koster zegt dat hij hem al eerder had verwacht.

mop uit 1967
 • mop
 • nei tsjerke ta en doe moete er de koster, dy't mei in glês wetter kom. "Ho us even", sei de dûmny. "Smyt dat wetter fuort
 • en gean us even mei." Doe brocht de dûmny de koster by it wetterfet, dat tsjin 'e tsjerkemuorre oansiet en fol wetter
 • koster
 • Gemeente ergert zich aan drinkende en groffe taal gebruikende dominee. De dominee houdt in een preek de mensen een spiegel voor door rein water uit een smerig regenvat te vergelijken met de reine…

mop uit 1974
 • mop
 • preekstoel him en dêr tûmele de doomny hinne. Doe sei de koster, dy't wiste dat de preekstoel trochsage wie: "Dat hie 'k al lang
 • van zijn spreek herhaaldelijk 'Hij komt!' begint te roepen, valt hij in zijn enthousiasme van de preekstoel af. De koster
 • koster
 • Een stel deugnieten wil een dominee te pakken nemen door de preekstoel bijna door te zagen. Als de dominee in de gloed van zijn spreek herhaaldelijk 'Hij komt!' begint te roepen, valt hij in zijn…