Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Word count group

66 resultaten voor ""

mop uit 1976
 • mop
 • schipper
 • Rein is op weg naar de bioscoop om een film te gaan kijken die 'Truc' heet. Onderweg wil een handelsreiziger hem wel uitleggen wat het woord 'truc' betekent. Hij legt zijn hand op een kilometerpaaltje…

mop uit 1973
 • mop
 • Een schipper en zijn vrouw maken ruzie over een pakje dat ze eens gekregen hebben. De schipper zegt dat hij het touw
 • heeft losgemaakt, terwijl de vrouw beweert dat zij het heeft doorgeknipt. De schipper wordt zo kwaad dat hij zijn vrouw
 • schipper
 • Een schipper en zijn vrouw maken ruzie over een pakje dat ze eens gekregen hebben. De schipper zegt dat hij het touw heeft losgemaakt, terwijl de vrouw beweert dat zij het heeft doorgeknipt. De…

mop uit 1966
 • mop
 • Een oude schipper zeilt met zijn vrouw. De man zegt dat de wind langzaam ruimt. De vrouw antwoordt dat de mast dan te
 • schipper
 • Een oude schipper zeilt met zijn vrouw. De man zegt dat de wind langzaam ruimt. De vrouw antwoordt dat de mast dan te kort is. Zij vat het woord 'omheech gaan' letterlijk op.

mop uit 1978
 • mop
 • Een man, een schipper in aardewerk, was in zijn jonge jaren maaier geweest. Hij maaide het gras in brede grasstroken
 • schipper
 • Een man, een schipper in aardewerk, was in zijn jonge jaren maaier geweest. Hij maaide het gras in brede grasstroken. Op een keer maaide hij het gras met zeer brede zwaaien. Toen hij achterom keek…

mop uit 1966
 • mop
 • De Japik Ingberts-cyclus (Japik Ingberts ontsnapt geholpen door een schipper)
 • Een schipper zet de door de politie achtervolgde Japik Ingberts over een kanaal als deze hem een nieuw schip belooft
 • schipper
 • Een schipper zet de door de politie achtervolgde Japik Ingberts over een kanaal als deze hem een nieuw schip belooft. Japik laat voor hem een nieuw schip bouwen, maar berooft de schuitmaker weer nadat…

mop uit 1968
 • mop
 • geslagen worden' te roepen. Een schipper besluit hier een oog aan te wagen en kijkt toch. Hij zegt prompt tegen zijn buurman
 • schipper
 • Een dominee die tijdens de preek graag op het gevoel van de mensen inwerkt, verklaart in de volgende preek de Heilige Geest naar beneden te laten komen in de verschijning van een witte duif. Hij vindt…

mop uit 1967
 • mop
 • je de papieren?" "Ja. Wolle de hearen se efkes sjen?" "Graag, schipper." De hearen by de planke op, dy't frijhwat wif en
 • : "Ik geloof je wel, ik geloof je wel, schipper!"
 • Een turfschipper wil patent hebben op zijn handel en laat zijn papieren controleren door twee commiezen. De schipper
 • roept de kerels 'Pas op!' toe opdat ze niet uitglijden over de gladde loopplank. Het hondje van de schipper heet echter ook
 • schipper
 • Een turfschipper wil patent hebben op zijn handel en laat zijn papieren controleren door twee commiezen. De schipper roept de kerels 'Pas op!' toe opdat ze niet uitglijden over de gladde loopplank.…

mop uit 1967
 • mop
 • Een schipper wordt door de marechaussee bekeurd. Als hij de naam van zijn schip moet noemen, zegt hij tot drie keer toe
 • 'Ik weet niet'. De schipper moet voor de rechter verschijnen omdat hij brutaal is geweest tegen de politie. Dan blijkt dat
 • schipper
 • Een schipper wordt door de marechaussee bekeurd. Als hij de naam van zijn schip moet noemen, zegt hij tot drie keer toe 'Ik weet niet'. De schipper moet voor de rechter verschijnen omdat hij brutaal…

mop uit 1967
 • mop
 • schipper met een oog, zei: "'t Kan me niks verdommen. Daar waag ik mijn andere oog ook nog aan."
 • schipper
 • Een dominee had verkondigd dat hij de volgende zondag de heilige geest zou laten neerkomen. Hij liet achter een doek op het klankbord een vrouw zitten met een duif. Maar toen de dominee het teken gaf…

mop uit 1972
 • mop
 • Een schipper heette Jeep. Toen hij nog geen vrouw had, woonde hij samen met zijn knecht in Heerenveen. De schipper
 • steeds meer pannetjes en 's avonds als de schipper terugkomt ziet hij alleen maar pannetjes met gort op de kachel staan. Hij
 • schipper
 • Een schipper heette Jeep. Toen hij nog geen vrouw had, woonde hij samen met zijn knecht in Heerenveen. De schipper ging turf zoeken en de knecht moest eten maken. Dus de knecht doet een pan vol met…

mop uit 1971
 • mop
 • Een schipper heeft het niet breed. Zijn schip lekt en toen het een keer vol water stond was zijn papegaai bang dat ze
 • zouden zinken en riep: 'pompe bliksem'. Uiteindelijk moet het schip worden hersteld en omdat de schipper in geldnood zit
 • schipper
 • Een schipper heeft het niet breed. Zijn schip lekt en toen het een keer vol water stond was zijn papegaai bang dat ze zouden zinken en riep: 'pompe bliksem'. Uiteindelijk moet het schip worden…

mop uit 1978
 • mop
 • bepalen ze hoever ze boven de grond zijn. Er is een schipper die met zijn vinger door de modder gaat, het proeft en dan zeggen
 • bedonderen en doet wat klei van een aardappel aan het peillood. De schipper zegt vervolgens dat het niet goed is en heel
 • schipper
 • Als schippers op zee willen weten waar ze zijn, gooien ze een peillood uit en aan de hand van de achtergebleven modder bepalen ze hoever ze boven de grond zijn. Er is een schipper die met zijn vinger…

mop uit 1973
 • mop
 • Een schipper heeft drie zonen: Hemd, Broek en Kont. Als hij een keer hulp nodig heeft, roept hij de jongens. Ze zitten
 • schipper
 • Een schipper heeft drie zonen: Hemd, Broek en Kont. Als hij een keer hulp nodig heeft, roept hij de jongens. Ze zitten in de mast, het ruim en de derde is niet te zien. Op het geroep gaat Hemd naar…

mop uit 1974
 • mop
 • Een schipper maant een poep zijn hoofd te buigen voor de brug. De poep denkt dat de schipper de draak met hem steekt en
 • schipper
 • Een schipper maant een poep zijn hoofd te buigen voor de brug. De poep denkt dat de schipper de draak met hem steekt en blijft fier overeind staan. Prompt slaat de poep met zijn hoofd tegen de brug.

mop uit 1974
 • mop
 • het schip en vraagt wat die betekent. Als de schipper zegt 'Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen', zegt de man dat de
 • schipper
 • Een schip 'Ebenhaezer' komt vast te zitten bij een brug. Een man die voor de brug staat te wachten leest de naam van het schip en vraagt wat die betekent. Als de schipper zegt 'Tot hiertoe heeft de…

mop uit 1969
 • mop
 • In Veenstervaart ligt een schipper, wienst boot af en toe een duwtje krijgt. Jan Hepkes zegt dat het de snoek is die
 • schipper
 • In Veenstervaart ligt een schipper, wienst boot af en toe een duwtje krijgt. Jan Hepkes zegt dat het de snoek is die niet te vangen is. Ze besluiten de het anker aan de tros te bevestigen. De tros…

mop uit 1659
 • mop
 • Een Waal wil naar Bergen op Zoom, maar vraagt of de wind goed staat om naar Berg op Zolder te varen. De schipper aan
 • schipper
 • Een Waal wil naar Bergen op Zoom, maar vraagt of de wind goed staat om naar Berg op Zolder te varen. De schipper aan wie hij dit vraagt, snapt het niet en zegt dat de wind van achteren komt.

mop uit 1659
 • mop
 • schipper
 • Een priester besluit zijn preek met een opsomming van mensen die Jezus gekruisigd en gemarteld hebben. Ook geeft hij een beschrijving van een 'Judas'. Het blijkt dat het om gewone, alledaagse mensen…

mop uit 1659
 • mop
 • schipper
 • Een bootsman wil biechten en laat de pastoor een rijksdaalder zien. Hij vertelt dat hij wel eens zulke grote nood had dat hij tegen de kerk heeft geplast. De pastoor, gefixeerd op het geld, zegt dat…

mop uit 1969
 • mop
 • Een meisje had eens drie vrijers, een schipper, een dominee en een schoolmeester. Zij schreef de letters G. t. m. w. k
 • . op een stukje papier, en zei dat ze zou trouwen met degene die daar de mooiste zin van kon maken. De schipper en de
 • schipper
 • Een meisje had eens drie vrijers, een schipper, een dominee en een schoolmeester. Zij schreef de letters G. t. m. w. k. op een stukje papier, en zei dat ze zou trouwen met degene die daar de mooiste…

mop uit 1977
 • mop
 • Een Hannekemaaier stond op een schip. Ze moesten op Vierverlaten onder een brug door. De schipper zei tegen de
 • tegen de schipper: "Waarom zei je niet: Kopperkedoo?"
 • Een schipper maant een hannekemaaier met de woorden 'kop neer' te bukken voor een brug. De hannekemaaier begrijpt het
 • niet en stoot prompt zijn hoofd. Hij zegt hierop tegen de schipper 'Waarom zei je niet: Kopperkedoo?'.
 • schipper
 • Een schipper maant een hannekemaaier met de woorden 'kop neer' te bukken voor een brug. De hannekemaaier begrijpt het niet en stoot prompt zijn hoofd. Hij zegt hierop tegen de schipper 'Waarom zei je…

mop uit 1973
 • mop
 • Dochter Gryt van schipper trouwt, krijgt met man schip als huwelijksgeschenk. Schip kreeg naam van de vrouw. Na een
 • schipper
 • Dochter Gryt van schipper trouwt, krijgt met man schip als huwelijksgeschenk. Schip kreeg naam van de vrouw. Na een maand schreef de man in een brief aan schoonvader dat Gryt 's hem niet voldeed. Ze…

mop uit 2001
 • mop
 • Op diezelfde schip, doe magst es leuven of nait, doe zat een man dat was echt een echt een schipper. Die had ontzettend
 • Het schip 'De Almacht' had een schipper die heel veel verstand had van navigatie. Hij kon aan het loodje dat in zee
 • werd gegooid, proeven wat de positie van het schip was. Een paar koksmaten willen de schipper testen door het loodje door
 • schipper
 • Het schip 'De Almacht' had een schipper die heel veel verstand had van navigatie. Hij kon aan het loodje dat in zee werd gegooid, proeven wat de positie van het schip was. Een paar koksmaten willen de…

mop uit 1651
 • mop
 • Een Mennist, schipper zijnde op een kleyn scheepjen, quam een Engelsch kitsje tegen dat oock maer 12 mannen op hadt
 • schipper
 • Een Mennist en een Engelsman bekogelden elkaar op zee met brandhout. De Mennist mocht volgens zijn religie eigenlijk niet vechten. Hij verklaarde dat hij zich ook niet mocht verrijken met andermans…

mop uit 1651
 • mop
 • schipper aen en badt hem om de behulpige handt. De schipper dat [...] beloofde het te doen [...] Ondertusschen quamen de heren
 • bewindhebberen aen boordt. 'Och', seyde de corporael tegens mij, 'heeft de schipper nu wel voor mijn vrouwtje gesorgt?' R. 'Ja hij
 • Een korporaal op een schip wilde graag zijn vrouw meenemen. De schipper zou hem daarmee helpen. De korporaal vraagt aan
 • Aernout of hij weet of de schipper voor zijn vrouw gezorgd heeft. Aernout zegt van wel. Dan zegt de korporaal, als zijn vrouw
 • schipper
 • Een korporaal op een schip wilde graag zijn vrouw meenemen. De schipper zou hem daarmee helpen. De korporaal vraagt aan Aernout of hij weet of de schipper voor zijn vrouw gezorgd heeft. Aernout zegt…