Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

31 resultaten voor ""

mop uit 1972
 • mop
 • smid
 • Een Duitser zoekt een plaats om de nacht door te brengen. Geld voor een hotel heeft hij niet. Dan ziet hij de etalage van een goudsmit en gaat naar binnen. Hij vraagt de vrouw hoeveel het waard zou…

mop uit 1974
 • mop
 • De Achlumer smid Baas van der Velde te Achlum, dy wenne oan 'e feart, flak by de slûs yn 'e Slachte— Smids Syl hjit dy
 • hoeken út; hy moast ek net te sacht wêze, want dan gong er omlizzen. Dy smid hie in hoekje greide, it wie net folle mear as
 • De Achlumer smid
 • /families/vandervelde.htm Zie onder Beeld een foto van Tjeert van der Velde, smid te Achlum, ook bekend als Baas-ik-sis.
 • Een smid, die terpboren maakte, bezat ook een klein stukje grasland. Op een dag stond het hooi op zijn stukje grasland
 • in de brand. De brand kon snel geblust worden. In het kanaal waaruit bluswater werd gehaald dreef een slijpsteen. De smid
 • smid
 • Een smid, die terpboren maakte, bezat ook een klein stukje grasland. Op een dag stond het hooi op zijn stukje grasland in de brand. De brand kon snel geblust worden. In het kanaal waaruit bluswater…
Baas-ik-sis.jpg

mop uit 1973
 • mop
 • stean, want se fielden har dêr thús. Se gongen ek wol nei de smid ta, sa winterdei. De smidte hie foar, dat it dêr waarmer
 • wie as yn 'e weinmakkerij, dêr soarge it smidsfjoer wol foar. Mar de smid wie wat in foars man. Dy stjoerde har fan it
 • smid
 • Een paar oudere arbeiders komen bij elkaar om sterke verhalen te vertellen. Marten had eens een hele grote kool gevonden. Sytse Rottekrûd vertelde dat toen hij jong was een enorme kool had gevonden.…

mop uit 1966
 • mop
 • snoadsten en de mefrou mocht him graech foar 't lapke ha. Op in kear moest Jan nei de smid ta om in hynder bislaen to litten
 • ze hem graag voor het lapje. Als Jan met een paard naar de smid moet, springt het meisje, aangespoord door haar moeder
 • smid
 • Op een slot woont een moeder met haar dochter Janneke en haar knecht Jan. Omdat Jan niet bijster intelligent is, houden ze hem graag voor het lapje. Als Jan met een paard naar de smid moet, springt…

mop uit 1970
 • mop
 • bijna aan de molen, maar eerst moest hij nog voorbij de smidse. De smid had al drie, vier uur lang zijn best gedaan om het
 • uitging." De smid, die toch al een kwaaie bui had, greep Jan bij zijn kraag, legde hem op het aambeeld en sloeg hem met een
 • zijn woorden persoonlijk opvat. Tenslotte komt de jongen langs de smid, die net met veel moeite het vuur heeft aangemaakt
 • , met de woorden: "Ik wou dat het uitging". De smid slaat de jongen met zijn hamer op zijn hoofd.
 • smid
 • Een jongen moet van zijn moeder een bepaalde hoeveelheid (achtendeel) meel halen. Om de boodschap niet te vergeten, herhaalt hij hem steeds. De jongen herhaalt de woorden ook bij een boer die zijn…

mop uit 1888
 • mop
 • [Slimme Jan] Daar was eens een smid, die drij zonen had, en zooveel tegenspoed en ongelukken onderstaan had, dat hij
 • staat achtte, en dat hij daarenboven, als smid van beroep, zeer sterk was. Aldus wierd Jan aangenomen, en de kapitein
 • Een arme smid stuurt zijn drie zoons op werk uit. De jongste zoon komt bij rovers terecht en wordt een slimme
 • smid
 • Een arme smid stuurt zijn drie zoons op werk uit. De jongste zoon komt bij rovers terecht en wordt een slimme meesterdief. Zodra hij genoeg het vertrouwen van de rovers heeft gewonnen, maakt hij zich…

mop uit 1900
 • mop
 • , froech hy oan Pieterke, of hy gau even nei de smid gean woë om in nyen-ien. "Hêrd rinne, hear, want oars kom ik fanjoon net
 • mear klear." Pieterke fleach as de wyn hinne en gelokkich, de smid hieë dir noch ien stean. Pieterke noom 'm yn de han en
 • smid
 • Een jongen gaat voor zijn moeder een stopnaald halen in de winkel. Hij stopt de naald in een hooiberg opdat de naald niet op de grond valt. Als hij thuiskomt zegt zijn moeder dat hij de naald op zijn…

mop uit 1967
 • mop
 • Thyl Ulespegel hie him by in smid forhierd. Dy smid hie 't slim drok. Hy gunde syn feinten net in hiele nacht rêst. De
 • dat?" "Wel", sei de smid, "dat is sa myn gewoante." Doe't de heale nacht om wie, rôp de smid Thyl, dat hy moest der
 • Tijl Uilenspiegel is in dienst bij een smid en moet vreselijk hard werken. Hij mag de ene helft van de nacht slapen; de
 • andere helft moet hij gewoon werken in de smidse, want 'dat is zo mijn gewoonte', aldus de smid. Als Tijl in de tweede helft
 • smid
 • Tijl Uilenspiegel is in dienst bij een smid en moet vreselijk hard werken. Hij mag de ene helft van de nacht slapen; de andere helft moet hij gewoon werken in de smidse, want 'dat is zo mijn…

mop uit 1967
 • mop
 • zich vervolgens aan de zijde van de woedende smid en begeleidt hem naar de burgemeester. De burgemeester vraagt zich af
 • smid
 • Tijl Uilenspiegel staat bij een goudsmid voor de deur en zegt 'als ik een stuk goud heb, zo groot als een paardenkop, hoeveel brengt dat dan op?'. De goudsmid ziet zo'n grote partij goud wel zitten en…

mop uit 1967
 • mop
 • Letter bistege Ulespegel him by de smid. Dy woe ha de feinten soenen mar in heale nacht op bêd rêste. Doe kom Ulespegel
 • de oare moarns by de trap del mei it bêd op 'e rêch. "Hwat bitsjut dit?" frege de smid. "Ik ha in heale nacht op bêd lein
 • Een smid is het gewend om zijn knechten maar een halve nacht op hun bed te laten slapen zodat ze harder voor hem kunnen
 • smid
 • Een smid is het gewend om zijn knechten maar een halve nacht op hun bed te laten slapen zodat ze harder voor hem kunnen werken. Knecht Tijl Uilenspiegel verschijnt in de vroege morgen met het bed op…

mop uit 1659
 • mop
 • smid
 • Een boer wil zich laten scheren, maar gaat het verkeerde huis binnen. Daar halen de knechten een grap met hem uit en smeren zijn gezicht vol met klei.

mop uit 1659
 • mop
 • smid
 • Een priester besluit zijn preek met een opsomming van mensen die Jezus gekruisigd en gemarteld hebben. Ook geeft hij een beschrijving van een 'Judas'. Het blijkt dat het om gewone, alledaagse mensen…

mop uit 1659
 • mop
 • Een smid wordt veroordeeld wegens doodslag. De inwoners van het dorp zijn erg op hem gesteld en vragen om gratie, die
 • ze niet krijgen. Dan stellen ze voor om in plaats van de smid een wever op te hangen, want daar hebben ze er toch twee
 • smid
 • Een smid wordt veroordeeld wegens doodslag. De inwoners van het dorp zijn erg op hem gesteld en vragen om gratie, die ze niet krijgen. Dan stellen ze voor om in plaats van de smid een wever op te…

mop uit 1969
 • mop
 • dat soms ek?" "Né," sei de arbeider, "dat wyt ik like min. Mar ik wyt wol ien dy't jo dat útlizze kin: de smid. Dy wyt
 • alles." "Dêr seist sahwat," sei de boer, "ik mat dòch mei 't âld hynder nei de smid ta, dan freegje ik it him." De boer gong
 • , en zijn knecht evenmin. Hij ging naar de smid om uitleg. Deze zei dat de boer zo hard mogelijk met zijn hamer op de hand
 • van de smid moest slaan Toen de boer uitriep dat de smid zijn hand snel had weggehaald, zei de smid: "Ja, dat is nogal
 • smid
 • Een boer had gasten uit de stad die de uitdrukking 'dat is nogal logisch' gebruikten. Hij wist niet wat dit betekende, en zijn knecht evenmin. Hij ging naar de smid om uitleg. Deze zei dat de boer zo…

mop uit 1973
 • mop
 • In smid hat altyd swarte baentsjes lyk as hynstebislaen, kachels neisjen, kachelspipen yn oarder meitsje en alsa. Sa
 • wie der ek in smid, dy wie altyd like swart. Syn wiif klage der oer dat er sokke smoarge ûnderbroeken hie. Doe sei er
 • Een smid is altijd zwart van het werk en heeft altijd smerige onderbroeken omdat hij niet elke keer zijn handen kan
 • smid
 • Een smid is altijd zwart van het werk en heeft altijd smerige onderbroeken omdat hij niet elke keer zijn handen kan wassen als hij naar de wc moet. Zijn vrouw stelt voor hem te helpen als hij moet…

mop uit 1969
 • mop
 • de stok fan stikken. Doe hy dêr mei nei de smid ta. "Kom moarn mar wer, dan is er wol klear", sei de smid. Sterke Ynse
 • sei tsjin plysje Berga: "Dy leppe krijst noait klear, ik ken de smid wol. Dêr kinst wit hoe faek om hinne reizgje." De
 • Sterke Berga is politie-agent en woont in Haulerwyk. De steel van de tuinspade gaat kapot en brengt hem naar de smid
 • het op de grond voordat hij vraagt of de schep klaar is. Dat is niet zo. Het lukt de smid echter niet om het aambeeld
 • smid
 • Sterke Berga is politie-agent en woont in Haulerwyk. De steel van de tuinspade gaat kapot en brengt hem naar de smid. Sterke Ynse waarschuwt Berga dat deze morgen niet klaar is. De volgende dag tilt…

mop uit 1969
 • mop
 • smid tsjin. Doe nom it jonkje it petsje èk ôf. Doe sei de heit: "Dû hoechst foar de smid it petsje net ôf to nimmen." Doe
 • sei it jonkje: "Dat kin heit nou wol sizze, mar ik wie lêsten by de smid en doe sloech er him op 'e tûme en doe hat er wol
 • praatte. Even later kwamen ze de smid tegen, en nu nam het zoontje ook zijn pet af. De vader zei dat dat niet hoefde. Maar het
 • kind vertelde dat de smid zich laatst op zijn duim had geslagen, en toen wel een half uur met God had staan praten.
 • smid
 • Een vader zei tegen zijn zoontje dat hij zijn pet voor de dominee af moest nemen, omdat de dominee elke dag met God praatte. Even later kwamen ze de smid tegen, en nu nam het zoontje ook zijn pet af.…

mop uit 1969
 • mop
 • smid
 • Een Friese man werd door de Engelse koning uitgenodigd om diens tuin te komen verzorgen. De man ging ernaartoe. Toen de tuin bijna klaar was, vond hij er een klomp met goud. Hij snelde naar de koning…

mop uit 1651
 • mop
 • Iemand die nieuw in de regering van Delft zag, ging naast zijn schoenen lopen. Hij liet de smid eens in zijn salet
 • komen, en liet hem een uur wachten tot hij hem aankeek. Toen stuurde hij de smid weg. De volgende dag ging het weer zo. De
 • smid
 • Iemand die nieuw in de regering van Delft zag, ging naast zijn schoenen lopen. Hij liet de smid eens in zijn salet komen, en liet hem een uur wachten tot hij hem aankeek. Toen stuurde hij de smid weg.…

mop uit 1651
 • mop
 • smid
 • Een dokter liet bij zijn paard een aderlating doen door een hoefsmid, en wou deze wat geld geven voor de moeite. De hoefsmid wilde echter geen geld van mensen van zijn eigen beroepsgroep aannemen.

mop uit 1651
 • mop
 • Zie ook mop nummer 307 (OVER0307).
 • Een dokter bracht zijn paard bij een smid om het te laten genezen. Toen de dokter vroeg wat de man daarvoor wilde
 • hebben, zei de smid dat mensen van hetzelfde beroep geen geld van elkaar aannemen.
 • smid
 • Een dokter bracht zijn paard bij een smid om het te laten genezen. Toen de dokter vroeg wat de man daarvoor wilde hebben, zei de smid dat mensen van hetzelfde beroep geen geld van elkaar aannemen.

mop uit 1651
 • mop
 • Zie ook mop nummer 2350 (OVER2350).
 • smid
 • Twee kwakzalvers waren op de markt aan het opscheppen over het uittrekken van tanden. De een zei dat hij een tand met een degen kon uittrekken, de ander zei dat hij het met een pistool kon doen. De…

mop uit 1970
 • mop
 • Bestand (1609-1621) woonde in Enkhuizen een smid, die getrouwd was met een knappe jonge vrouw, Aagje geheten. Schipper
 • Avontuurtje van ’t Nieuwsgierig Aeghje van Enckhuysen’’. Een smid uit Enkhuizen was eens getrouwd met Aagje, die met haar kennis
 • smid
 • De uitdrukking van 'Nieuwsgierig Aagje' gaat terug tot een verhaal dat in de 17e eeuw populair was: ‘’Kluchtigh Avontuurtje van ’t Nieuwsgierig Aeghje van Enckhuysen’’. Een smid uit…

mop uit 1651
 • mop
 • smid komen in zijn salon en die laat hij rustig een uurtje wachten, terwijl hij aan het ijsberen is. Opeens kijk hij
 • zogenaamd verrast op. 'Och smid, bent u daar? Neem het me niet kwalijk, ik heb u niet gezien. Staatsmannen zijn altijd vol van
 • smid
 • Een man uit Delft raakt in de stadsregering. Dat is voor hem aanleiding op enorm belangrijk te gaan doen. Hij laat de smid komen in zijn salon en die laat hij rustig een uurtje wachten, terwijl hij…

mop uit 1925
 • mop
 • , smid, jij bent de sterkste, hou jij je boven vast aan de takken, dan ga jij, barbier, aan zijn benen hangen en de ander en
 • scholtis maar te grijpen. Maar de smid, die de hele last te houden had en gewoon was bij een zwaar kwarweitje eens in de handen
 • smid
 • Honderden jaren geleden waren er zeven schepenen. Zij vergaderden altijd onder de dorpslinde en vooraf werden de namen van de leden afgeroepen. De oude voorzitter kon echter nooit tot het getal zeven…