Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

21 resultaten voor ""

mop uit 1972
 • mop
 • turf
 • Een groepje mannen in Koudum zit rond de haard. Terwijl ze van voren bijna wegschroeien, hebben ze het van achteren nog koud. Omdat de hitte ondraaglijk wordt, bouwen ze een muurtje van koude…

mop uit 1978
 • mop
 • , allinne fan dy stripen lieten se dan sitte. Mar as de turf ferfearn wurde moast, dan groeven se hjir en dêr in dwersgat troch
 • Het bruggetje van een turfboer wordt vernield. Hierdoor kan hij zijn turf niet vervoeren. Om nu toch aan de andere kant
 • te komen gebruikt hij een stok. Met een aanloop springt hij met de stok over het dwarsgat tussen het turf.
 • turf
 • Het bruggetje van een turfboer wordt vernield. Hierdoor kan hij zijn turf niet vervoeren. Om nu toch aan de andere kant te komen gebruikt hij een stok. Met een aanloop springt hij met de stok over het…

mop uit 1968
 • mop
 • Yn Lytsewâld (= Lutjewoude) stie in doomny, dy ûntstielen se de turf út it turfhok. Doe preke er de snein-to-moarns
 • Een van turf bestolen dominee preekt in de zondagsdienst 'Ik zeg niet, dat ge dieven zijt, maar ik raak al mijn turfjes
 • turf
 • Een van turf bestolen dominee preekt in de zondagsdienst 'Ik zeg niet, dat ge dieven zijt, maar ik raak al mijn turfjes kwijt'.

mop uit 1968
 • mop
 • turf
 • De burgemeester en de raad van Dokkum zaten in de raadzaal. De bediende legde zo nu en dan een nieuwe rij turven om het vuur. Op het laatst verschroeiden ze bijna, zo heet kregen ze het. Toen zagen ze…

mop uit 1968
 • mop
 • Der hat hjir in man wenne - hy leeft noch en wennet nou yn Drachten - dy gong der us op út mei in kroade om turf to
 • stellen. De kroade pipe: "Net sa hurd, net sa hurd." De man laedde de turf op 'e kroade. Doe't er klear wie soe hy der mei nei
 • Als een man met de kruiwagen turf steelt, piept de kruiwagen 'Niet zo hard! Niet zo hard!'. Als de politie hem snapt en
 • turf
 • Als een man met de kruiwagen turf steelt, piept de kruiwagen 'Niet zo hard! Niet zo hard!'. Als de politie hem snapt en de man met een lege kruiwagen moet terugkeren, piept de kruiwagen triomfantelijk…

mop uit 1972
 • mop
 • ging turf zoeken en de knecht moest eten maken. Dus de knecht doet een pan vol met gort. Door het rijzingsproces worden het
 • turf
 • Een schipper heette Jeep. Toen hij nog geen vrouw had, woonde hij samen met zijn knecht in Heerenveen. De schipper ging turf zoeken en de knecht moest eten maken. Dus de knecht doet een pan vol met…

mop uit 1974
 • mop
 • Der wenne in man yn Beets, dy soe op in jountiid by 't tsjuster in kroadfol turf út it fean helje. Dat soed er dus
 • stelle. Hy kroade hiel stadich dy kant út. Doe hie er dus noch gjin turf. Doe pipe dy kroade en dy sei hyltyd mar: "Hoe sil
 • Man gaat met kruiwagen turf stelen. Op de heenweg piept de kruiwagen hoe het af zal lopen, op de terugweg, als de man
 • turf
 • Man gaat met kruiwagen turf stelen. Op de heenweg piept de kruiwagen hoe het af zal lopen, op de terugweg, als de man merkt dat hij achterna wordt gezeten, zegt de kruiwagen steeds dat hij het wel…

mop uit 1969
 • mop
 • Meester wie mei de bern yn 'e skoalle. Se hienen dêr turf op 'e souder. Meester syn frou moest turf ha en sy gong by de
 • De vrouw van de schoolmeester kwam eens op de zolder van de school om turf te halen. Maar de zolder was niet zo stevig
 • turf
 • De vrouw van de schoolmeester kwam eens op de zolder van de school om turf te halen. Maar de zolder was niet zo stevig meer, en ze zakte er half doorheen. De meester wilde niet dat de kinderen dit…
NietKijken.jpg

mop uit 1973
 • mop
 • kroadfol turf fan 't fjild helje." Dat wie wol stellen fansels, mar need brekt wet. 't Wie op it lêst yn 'e oarlochstiid
 • kroade ek net. Hwant dy pipe. Hy sei o sa sunich oars neat as: 't Komt net goed, 't komt net goed. Doe kom ik by de turf. Ik
 • In de oorlog hadden ze geen brandstof meer in huis, dus ging Geart er op uit met de kruiwagen om turf te zoeken
 • huis. Onderweg piepte de kruiwagen maar steeds: ik had het wel gedacht. Hij kwam zonder turf thuis.
 • turf
 • In de oorlog hadden ze geen brandstof meer in huis, dus ging Geart er op uit met de kruiwagen om turf te zoeken, eigenlijk te stelen, maar dat deed iedereen in die tijd. Zijn lege kruiwagen piepte…

mop uit 1979
 • mop
 • de iene frou tsjin 'e oare: "Helje dû even Turf en Hout." Turf en Hout, dat wienen de nammen fan 'e beide hounen, mar dat
 • Twee vrouwen worden met de dood bedreigd door twee rovers. Als de ene vrouw de andere vrouw vraagt 'Turf en Hout' te
 • halen, komen 'Turf en Hout' – twee grote honden – al snel tevoorschijn. De honden rekenen direct af met de rovers.
 • Turf
 • turf
 • Twee vrouwen worden met de dood bedreigd door twee rovers. Als de ene vrouw de andere vrouw vraagt 'Turf en Hout' te halen, komen 'Turf en Hout' – twee grote honden – al snel tevoorschijn. De…

mop uit 1978
 • mop
 • om to freegjen of se ek turf ha moesten. Op in kear doe kaem er dêr wer. Hy frege by de doar. "Mat der ek turf wêze?" "Ja
 • middeis de turven. Mar de frou sei: "Hwat dogge jo hjir mei turf, man. Wy binne gjin turven brek." De turfskipper sei: "En jo
 • Een papegaai bootst de stem van zijn baas na en geeft een koopman opdracht duizend stukken turf te leveren. Als de baas
 • dronken man struikelt en naast de papegaai terecht komt, zegt die prompt 'Jij hebt zeker ook turf besteld'.
 • turf
 • Een papegaai bootst de stem van zijn baas na en geeft een koopman opdracht duizend stukken turf te leveren. Als de baas dit merkt, wordt hij zo woedend op de papegaai dat hij het dier met kooi en al…

mop uit 1979
 • mop
 • . Doe sei ien fan 'e mannen: "Der mat noch mar hwat kâlde turf om 't hurdfjûr hinne. It is hjir sa hyt." Mar doe't dy kâlde
 • turf bigoun to brânnen waerd it noch folle gleoner. Doe seagen se dat de houn achterútskikte. En doe sei der ien: "Dat
 • turf
 • Een stel inwoners van Dokkum heeft het erg warm en besluit de warmte van het haardvuur wat te temperen door koude turfblokken op het vuur te leggen. Als het kort daarop nog veel warmer wordt, zien de…

mop uit 1977
 • mop
 • . It waerd ûndraechlik. Doe kaem ien fan 'e riedsleden op in snoad idé. Hy sei: "Wy matte kâlde turf om it fjûr lizze." Dat
 • Vergaderende raadsleden van Koudom stikken van de hitte en besluiten wat meer koude turf om het vuur heen te leggen om
 • turf
 • Vergaderende raadsleden van Koudom stikken van de hitte en besluiten wat meer koude turf om het vuur heen te leggen om de warmte wat te smoren. Als het daarop nog veel warmer wordt, wordt de…

mop uit 1970
 • mop
 • se kâlde turf om it fjûr hinne lizze. Mar dy turf bigong to brânnen en it woarde noch waermer. Hoe moest it nou? Doe
 • Raadsleden uit Dokkum krijgen het tijdens een vergadering erg warm. Ze proberen de hitte te temperen door koude turf om
 • het vuur heen te leggen. Als de turf begint te branden en het nog warmer wordt, weten de raadsleden niet meer wat ze
 • turf
 • Raadsleden uit Dokkum krijgen het tijdens een vergadering erg warm. Ze proberen de hitte te temperen door koude turf om het vuur heen te leggen. Als de turf begint te branden en het nog warmer wordt,…

mop uit 1973
 • mop
 • turf út it turfhok helle en dat waerd om 't fjûr lein. Dat holp al even, mar even letter waerd it noch waermer as earst
 • , doe't dy turf bigoun to brânnen. It plak dêr't dit gebeurde, krige de namme Koudum. Mar 't forhael is noch net út. De
 • koud om. Ze legden er koude turf omheen en dat hielp even totdat de turf begon te branden. De plek waar dat gebeurde is
 • turf
 • Een gezelschap zat eens om een open vuur heen. Iedereen had het heet, totdat een heer met een stads accent zei: leg er koud om. Ze legden er koude turf omheen en dat hielp even totdat de turf begon te…

mop uit 1651
 • mop
 • Rondsom Den Haeg gaende wandelen, vonden wij een turf-schuyr al heel van de grootste niet, daer evenwel op geschreven
 • stondt: 'Hier is turf genoeg voor 20 jaeren, brand en ongeluck uytgesondert'.
 • Op een niet al te grote turfschuur stond geschreven: 'Hier is turf genoeg voor twintig jaar, brand en ongeluk
 • turf
 • Op een niet al te grote turfschuur stond geschreven: 'Hier is turf genoeg voor twintig jaar, brand en ongeluk uitgezonderd.'

mop uit 1979
 • mop
 • in oandrager. "Hwat matte wy hjir oan dwaen", sei de iene tsjin 'e oare. Doe sei der in gochumen-ien: Der kâlde turf
 • turf
 • De gemeenteraad van Koudum krijgt het tijdens een vergadering zo heet dat een raadslid voorstelt de hitte te temperen door koude turfblokken om het vuur te leggen.De burgemeester stemt hiermee in:…

mop uit 1973
 • mop
 • winter en dêr brânde in fjûr yn 't fearhûs. Dat joech gâns waermte en de mannen krigen it to hyt. Doe dienen se kâlde turf op
 • vuurtje. Iedereen zat er dicht omheen, totdat de Dokkummers het erg heet kregen. Ze gooiden wat koude turf op het vuur, maar
 • turf
 • Een paar Dokkummers zaten in het veerhuis te wachten op de trekschuit. Het was koud buiten en daarom brandde er een vuurtje. Iedereen zat er dicht omheen, totdat de Dokkummers het erg heet kregen. Ze…

mop uit 1651
 • mop
 • tegens de koude winter wat met turf gezegent?' R. 'Tut, tut, torf noch hout hebbe ick van doen, ick warme mij bij andere
 • luyden haer turf en krijg noch geld toe.'
 • Een turfdrager had voor de winter geen turf of hout ingeslagen, want hij warmde zich bij de turf van andere mensen en
 • turf
 • Een turfdrager had voor de winter geen turf of hout ingeslagen, want hij warmde zich bij de turf van andere mensen en kreeg nog geld toe.

mop uit 1913
 • mop
 • rentmeester naar den eersten boer en vroeg: "Wat heb je liever van mij: een langen turf of een paard." "Een paard natuurlijk
 • turf
 • Landheer meent dat niet de boeren ontevreden zijn en veranderingen willen, maar dat hun vrouwen klagen. Bij de proef om te kijken of er één boer is waarvan de vrouw niet de doorslag geeft bij het…

mop uit 2007
 • mop
 • De Drent heeft dan weer de bijnaam van als jenever-turf-en achterdocht.
 • De Drent heeft de bijnaam van 'jenever-turf-en achterdocht'.
 • turf
 • De Drent heeft de bijnaam van 'jenever-turf-en achterdocht'.