Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

21 resultaten voor ""

sage uit 1889
 • sage
 • De sage waaraan het ontstaan van den naam der stad Geeraardsbergen toegeschreven wordt. Deze laat ik hier beknopt
 • zelf zich in een klooster in Italië ging opsluiten. Twee jaren later verhief zich op den berg een prachtige kapel.
 • voelt zo'n wroeging dat hij zijn slot verkoopt en het geld aan de kluizenaar geeft en zelf een klooster ingaat. Op de berg
 • klooster
 • Een rijk koopman, vergezeld van zijn twee knechten, verdwaalt tijdens een onweer. De knechten worden door de bliksem getroffen en sterven. De man belooft Maria op die plaats een kapel te bouwen als…

sage uit 1923
 • sage
 • het klooster te Sas van Gent den wijk nemen. De straf zou echter niet uitblijven, na een jaar of vijf werd hij zwaar ziek
 • wisten wat te beginnen. Hun voerman, een Roomsche, gaf hen toen de raad een van de paters uit het klooster van Sas van Gent
 • De paters Minderbroeders worden op aandringen van een dominee uit Goes verjaagd en trekken naar het klooster in Sas van
 • klooster
 • De paters Minderbroeders worden op aandringen van een dominee uit Goes verjaagd en trekken naar het klooster in Sas van Gent, maar als de dominee overlijdt, verschijnt een zwarte hond met vurige ogen,…

sage uit 1893
 • sage
 • vluchtte met eene aanzienlijke som naar een afgelegen land. Daar trok hij een klooster binnen, waar hij tegen betaling
 • herberg gebracht en verzorgd, maar sterft toch. Met het geroofde geld woont de moordenaar een jaar in een klooster, komt toch
 • klooster
 • Op handelsreis wordt een koopman door een knecht neergeschoten en gewond achtergelaten. Hij wordt gevonden, naar een herberg gebracht en verzorgd, maar sterft toch. Met het geroofde geld woont de…

sage uit 1925
 • sage
 • altijd opgesloten in een klooster. Meester Jan van Ool, ondervraagd en gedreigd met de pijnbank, bekende veel kwaad te hebben
 • klooster
 • De dochter van Trijntje van Sittard wordt aangehouden omdat zij spelden en spijkers uitspuwde op straat. Aanvankelijk wilde zij niets tegen de officier zeggen, omdat een 'man in rood fluweel' haar het…

sage uit 1907
 • sage
 • monniken van het klooster ter aarde besteld in de kloosterkerk te Heiligerlee, ‘alwaar hij met zeven houten beeldekens is
 • klooster
 • Volgens de verhalen hebben de graven van Aremberg en de graaf van Nassau elkaar gedood. Als de begraafplaats van graaf Adolf worden vier verschillende plekken genoemd.

sage uit 1925
 • sage
 • draagt en van welke orde hij is. Dan ga je naar de overste van het klooster van die orde te Maastricht. Die overste zal je
 • klooster
 • Een arme jongen die door zijn moeder uit bedelen wordt gestuurd, overnacht op een keer in een kerk. Daar ziet hij 's nachts een priester verschijnen, wanhopig uitroepend: 'Komt er dan nu niemand om nu…

sage uit 1953
 • sage
 • klooster
 • Witte wieven halen allerlei kunsten uit. Zo gaan ze naar een boerenvrouw om het spek, dat ze in de pan aan het bakken is, uit de pan te toveren. Ook verwisselen witte wieven kinderen die nog in de…

sage uit 1972
 • sage
 • Een zuster van de verteller woont in het klooster. Een kennis brengt haar boter. Om bij het klooster te komen moet ze
 • klooster
 • Een zuster van de verteller woont in het klooster. Een kennis brengt haar boter. Om bij het klooster te komen moet ze over een paadje. Er loopt een hondje op dat pad. Als ze weer op huis aan gaat…

sage uit 1971
 • sage
 • klooster
 • Het Sint Odolfusklooster in Starum heeft reeds lang geleden een klok ten gescheke gekregen van de bevolking. Wanneer de bisschop van Utrecht op bezoek komt draagt hij hem over aan de duivel omdat hij…

sage uit 1934
 • sage
 • , met haar reisgezellinnen, vurig, volhardend, met smeekenden aandrang. Ze belooft Maria, de Moeder Gods, een klooster Haar
 • goedgelegen plaats zoeken voor den bouw van haar klooster. Haar gedachten verwijlen met graagte bij 't plan, zij spreekt er over
 • trekken. Maria bidt tot Heilige Maagd en beloofd een klooster te stichten als ze gered worden. Hierop trekken de muildieren de
 • Bernardus. Op die plaats sticht ze een klooster.
 • klooster
 • Maria van Brabant trouwt met koning Otto van Brunswijk. Maar al snel komt hij om en wordt ze weduwe. Op een dag is ze onderweg in haar koets, als ze vast komen te zitten in een moeras. De muildieren…

sage uit 2008
 • sage
 • [43:35] SW: [...] tot 1505, en dan wordt Singraven tien jaar lang een klooster. En daar uit die tijd stamt dus 't
 • hebben hier eh tien jaar lang 'n klooster gehad- had te maken met Gelderse oorlogen. Onveilig, plunderend eh volk, alles wat
 • nonnen kon op een avond de verleiding niet weerstaan om tegen de strenge leefregels van het klooster in zich buiten het
 • wereldlijke manier vermaakt met de mannen aldaar. Toen ze probeerde zonder opgemerkt te worden in het klooster terug te keren werd
 • klooster
 • In het begin van de 16e eeuw was de orde van Franciscanessen gevestigd in Huis Singraven bij Denekamp. Een van de jonge nonnen kon op een avond de verleiding niet weerstaan om tegen de strenge…

sage uit 1877
 • sage
 • , - gedurende zijne afwezigheid eene bruid der kerk worden en den ridderlijken burg met het stille klooster verwisselen. Jonkheer
 • zich met overmatig geweld van de naar het klooster trekkende Jonkvrouw meester. Hare dienaars, die door zijne in het hout
 • Jonkheer merkt na terugkomst van meedoen aan een kruistocht dat zijn dochter op weg naar het klooster is ontvoerd door
 • klooster
 • sage
 • Jonkheer merkt na terugkomst van meedoen aan een kruistocht dat zijn dochter op weg naar het klooster is ontvoerd door een jonkheer die met haar wil trouwen. De vader wreekt de ontvoering door…

sage uit 1680
 • sage
 • Helden* Hooft: Siet wat de Zee ontdeckt, dat ons den Duyn ontrooft. Of hier ooyt Stadt, of Burgh, of Slot, of Klooster lage
 • , Waer datm’er stuck of voet van Poort of Vesten sage, Of was ‘t een treffe’lijck Dorp, wie is ‘t die Straten vandt, Ten
 • klooster
 • De schrijver van de tekst beschrijft het landschap tussen Goeree en Voorne. Vroeger was dit een vruchtbaar gebied, sporen hiervan zijn nog terug te vinden. De overstroming van het gebied werd…

sage uit 1938
 • sage
 • ruilde dundoek en samijt "Voor zwarte wijle en grauw habijt, "In 't klooster van Sinte Aecht." De maarschalk reed het
 • Heer Bruyning Spruyt van Crieckenbeec gaat op zoek naar zijn eerste geliefde. Hij vindt haar in een klooster en neemt
 • klooster
 • Heer Bruyning Spruyt van Crieckenbeec gaat op zoek naar zijn eerste geliefde. Hij vindt haar in een klooster en neemt haar mee om te trouwen.

sage uit 1995
 • sage
 • door het bos galmt, zijn lang verdwenen klokken die ooit in een klooster hingen waar monniken hun ziel aan de duivel hadden
 • onweer los en verdween het onheilige klooster met monniken en al van de aardbodem. Wat overbleef was een brede kuil, een
 • Om middernacht klinkt klokgelui door het bos. Het is afkomstig van een reeds lang verzonken klooster, waarin de
 • monniken eertijds hun ziel aan de duivel hadden verkocht. Ze vierden in het klooster feesten met de heksen. In de kerstnacht
 • klooster
 • Om middernacht klinkt klokgelui door het bos. Het is afkomstig van een reeds lang verzonken klooster, waarin de monniken eertijds hun ziel aan de duivel hadden verkocht. Ze vierden in het klooster…
215.jpg
214.jpg

sage uit 1970
 • sage
 • waren zij gedoopt of zij stierven allen, tegelijk met hun moeder de gravin. Zij werden te zamen in het klooster begraven
 • klooster
 • Een arme vrouw met een tweeling op de arm die door gravin Machteld wordt weggejaagd omdat ze niet gelooft dat dat mogelijk is, roept God aan de gravin zoveel kinderen te laten krijgen als er dagen in…
HennebergGroot1.jpg
HennebergGroot2.jpg

sage uit 2004
 • sage
 • klooster
 • Toen een kunstenaar een café opende in Amsterdam, vond hij daar de graven van elf nonnen. Een aantal van de geraamtes waren de dag na de ontdekking verdwenen. Daarna hoorde de man steeds vreemde,…
1307.jpg

sage uit 1918
 • sage
 • des Duivels, en hij ging in een klooster, waar hij God en Maria diende en zijn zondig leven beterde.
 • klooster
 • Een geleerde rijke man raakt al zijn geld kwijt. Om weer rijk te worden sluit hij een pact met de duivel: in ruil voor het verzaken van God en Maria geeft de duivel hem veel goud. Hij krijgt berouw…
pl07.jpg

sage uit 1839
 • sage
 • klooster
 • Een bodemloze put in een droog gebied heeft altijd water.
pic70.jpg

sage uit 1976
 • sage
 • aan alles was te merken dat de boze weer bezig was bezit van hem te nemen. Toen ze bij het klooster aankwamen was er geen
 • klooster
 • Man die bezeten is gaat in retraite, waar hij eerst moet biechten voordat de paters hem kunnen helpen. De man begint te brullen als een wild dier, zodat hij niet kan biechten. De paters duwen hem in…
VODA_011_06.mp3

sage uit 1976
 • sage
 • bij ponden afviel en toen hij ‘s avonds aan het klooster van de paters van Hei-Tongeren aanklopte was hij zo mager
 • klooster
 • Man vraagt hulp aan pater die de duivel kan verdrijven, voor zijn vrouw die al zeven jaar niet kan spreken. De pater raadt aan om naar de paters van Hei-Tongeren te gaan. Onderweg krijgt de man te…
VODA_007_05.mp3