Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

9 resultaten voor ""

sage uit 1918
 • ?" "Sta mij toe, u mijn naam niet te noemen. Ik heb iets voor u medegebracht, wat van het hoogste gewicht is. Maar mijn naam
 • zwijgende bedienden, die zijn kamer binnentraden, wisten, dat hij van 't leven niets meer kon verwachten. Doch zijn naam
 • De bankier Goldsmith krijgt van een onbekende die zijn naam niet wil noemen een waardevol geschenk, een verzegelde
 • naam
 • De bankier Goldsmith krijgt van een onbekende die zijn naam niet wil noemen een waardevol geschenk, een verzegelde enveloppe. Zolang de enveloppe ongeopend blijft zal geluk zijn deel zijn, verbreken…

sage uit 1918
 • , volgde de geroepene. Eindelijk kwamen ze allen bij het schip, en hun namen werden gefluisterd. De naam van den man was er
 • naam
 • Dodenschip ligt te wachten. Een onzichtbare hand klopt aan het venster als iemand dood zou gaan. Een zieke jongen wordt gewekt. Bij een man die smeekt nog één jaar van de wereld te mogen genieten…
pl15.jpg

sage uit 1918
 • ." "Noem uw naam." "Als ik mijn naam noem, zijt ge mij niet meer trouw. Als gij me niet meer trouw zijt, wordt gij verdoemd
 • . Dat is de wet." "Ik vrees de wet niet. Ik ben u trouw." "Hebt gij mijn naam ooit gehoord?" "Niet den naam, dien gij nu
 • naam
 • Een schip komt in zo'n zware storm terecht dat het stuurloos is. De kapitein roept uit dat hij bij de duivel het land zal bereiken, ook al zal hij tot de jongste dag moeten varen. En land komt…
pl32.jpg

sage uit 1918
 • duistere stemmen in zijn bloed: "Nooit zul je den sleutel vinden, dien hij gevonden heeft. Tot in verre geslachten zal je naam
 • een vloek zijn, Ellert, Ellert, en nooit zal je naam vergeten worden, Ellert, Ellert ...." Hij nam het zwaard, waaraan
 • Hoe het dorp (de stad, heuvel, het stuk land) aan z'n naam is gekomen
 • naam
 • Twee reuzen, een vader en een zoon, beroofden en vermoordden iedereen die in hun veld kwam, omdat hun was geprofeteerd, dat eens iemand het veld over zou trekken met de sleutel van geluk. Beiden…
pl08.jpg

sage uit 1919
 • het lot op mijn paard vallen!" Doch, nadat hij den volgenden ochtend weder op en Markt kwam, hoorde hij een anderen naam
 • , wanneer zijn naam werd gezegd. Want hij wilde zijn noodlot zwijgend aanhooren, zeker, dat hij alles wilde missen, zelfs zijn
 • naam van de man werd genoemd. Hij voerde het paard naar de slachtplaats, en gaf het wankelt over. Nog dezelfde dag werd
 • naam
 • In de Meimaand van het jaar 1574 belegerde Valdez de stad Leiden. Omdat de burgers niet hadden geluisterd naar de raad van de prins, om voedsel om te slaan, zag men de schaduw van de honger aan de…

sage uit 1919
 • roemruchtige krijsman, die aan vele hoven had gediend, gevaar, om zijn naam te verliezen. Die hem voorheen had gekend, vroeg zich
 • Hoe het dorp (de stad, heuvel, het stuk land) aan z'n naam is gekomen
 • naam
 • Op een dag valt de bisschop van Munster, Berend van Galen, de rustige gewesten dezer provinciën binnen. De veldheer Wild-Prot wordt benoemd tot bevelhebber van de vesting van Bourtange. Wild-Prot…

sage uit 1919
 • het zich niet meer te herinneren, dat zijn naam eens milde had geklonken, gelijk een kerk- klok des Zondags, en in zeer
 • stond naast hem. Het berouwde hem niet, dat hij ’s Duivels naam had gezegd. Hij streek de handen langs het voor- hoofd. Hij
 • naam
 • In Gorinchem woonde eens een baron met drie zonen en zijn vrouw. het was een vroom gezin. op een dag stierf de vrouw. Vanaf dat moment ging het met de man sterk berg afwaarts. Hij kreeg de verkeerde…

sage uit 1919
 • Abel Stok's moeielijk werk. In de provincie Groningen hadden alle plaatsen, slooten, vijvers, bruggen een naam, behalve
 • we zoeken!" "Zeker, zeker!' "En hoe is uw naam, als ik vragen mag?" "Abel Stok!" Toen stieten de menschen elkander eens
 • Hoe het dorp (de stad, heuvel, het stuk land) aan z'n naam is gekomen
 • naam
 • Abel Stok bedenkt namen voor naamloze plaatsen in Groningen, en een brug wordt naar hem genoemd.
cohen25.jpg

sage uit 1919
 • WAARAAN DE DOKKUMMERS HUN SCHELD NAAM TE WIJTEN HEBBEN. Eens was er een Dokkumer in den middag aan 't wandelen, zijn
 • naam
 • Eens was er een Dokkumer aan het wandelen toen hij plotseling om hulp begon te roepen omdat hij een monster zag. De Dokkumers besloten het ondier te laten zien aan de raad van de stad om te beslissen…
cohen28.jpg