Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Decennium_group
Verzamelaar
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

29 resultaten voor ""

sage uit 1965
 • ’t Volgende verhoal heb ik van mien moeder. D’r kwam vroeger geregeld ’n èrme vrouw on de deur om iets te kriege. En ze
 • kreeg ok altied wa van moeder. Op ’n keer kwam ze wer es ekkes on. Ze zej, da ze smèrs èrs [ergens] ’n né’jj hemp ha gekrege
 • moeder
 • Een heks geeft een vrouw een appel om op te eten. De vrouw zet de appel op de schoorsteenmantel, de volgende dag is de appel verdwenen en zit op dezelfde plek een pad.

mop uit 1967
 • "Meester, heggé’j wel ’s een douwwurm opte weg zien lope?” “Nee nooit”. “Da’s ’n moeder achter ’n kienderwage”.
 • Een leerling vraagt: "Meester, hebt u wel eens een duwwurm op de weg zien lopen?" "Nee?" "Dat is een moeder achter een
 • moeder
 • Een leerling vraagt: "Meester, hebt u wel eens een duwwurm op de weg zien lopen?" "Nee?" "Dat is een moeder achter een kinderwagen".

sage uit 1968
 • Ja, dor* het ik duk zat van gehörd. Mien moeder het ’t wel honderd kere verteld. Die kwam van Herveld, en doar is ’t ok
 • gebeurd. De Woal was bar hoog. ’t Begos gevoarlijk te worre vör den diek. Durrum was er ok diekschouw. Een bruur van moeder
 • moeder
 • Het water in een rivier staat hoog en een aantal mannen heeft 's nachts dijkwacht. Dan horen ze een stem in het water: "De tijd is er, maar waar is de man?" Vervolgens breekt de dijk ergens door en ze…

sage uit 1968
 • Jan de Koater wonde dich bé’j de kerk. Op ’n keer had moeder gezeid, dat ie dood was. Want ze had zien begreffenis
 • gezien. Wé’j zèje: “Da kan nie, want we hemmen ’m vanmèr nog gezien”. Toen zèj moeder ienens: “Kiek gund dan. Dor kumt de
 • moeder
 • Een vrouw ziet de lijkstoet van een man, die nog niet dood is. Drie weken later sterft de man inderdaad. De vrouw had het van tevoren gezien.

sage uit 1965
 • Voader was ien den oorlog ’14-’18 ien militaire diens. Ien ’t huus, wor we toe wonde, spoktenet. Moeder sliep beneje
 • Vader van vertelster is in militaire dienst in de eerste wereldoorlog. De moeder is (dus zonder echtgenoot) thuis en
 • moeder
 • Vader van vertelster is in militaire dienst in de eerste wereldoorlog. De moeder is (dus zonder echtgenoot) thuis en slaapt beneden. Ze hoort 's nachts knetteren en kraken, alsof het huis in brand…

sage uit 1965
 • mien moeder stierf, vloog er ielke keer ’n uul tegen ’t raam van de slopkamer van mien zuster Marie.
 • moeder
 • Uilen zijn een slecht voorteken; ze voorspellen een dode. Vertelster geeft enkele voorbeelden van mensen die gestorven zijn vlak nadat een uil tegen het raam vloog en begon te krijsen.

sage uit 1967
 • Mien moeder gieng vroeger ien Oarum en Nimwège nor de mèrt. Mè gruunte. Ien ’n ben. Op ’n keer zow ze nor Oarum. Tussen
 • van de visse. Die ware druk ien de wèr. Ze zwomme langs de kant van de wettering hin en weer. Moeder doch: “Ik koster wel
 • moeder
 • Een vrouw gaat naar de markt met groente in een mand. Omdat het aspergetijd is en de vissen dan ook actief zijn, besluit ze op weg daar naartoe wat te gaan vissen met haar mand. Ze kan de vissen…

sage uit 1968
 • zien moeder: “Ouwe moer, ik zal oe dur ’t guitegat hoale”. Mar de moeder was er nie zo bang vur. Ze doch zeker: “Zatte
 • Een man drinkt te veel. Hij haalt de fuiken leeg als hij dronken is, en zegt dan tegen zijn moeder dat hij haar door
 • het gootgat zal halen. De moeder is niet bang.
 • moeder
 • Een man drinkt te veel. Hij haalt de fuiken leeg als hij dronken is, en zegt dan tegen zijn moeder dat hij haar door het gootgat zal halen. De moeder is niet bang.

sage uit 1968
 • Moeder zèj altied: “Ien de kersnach ston snachs um twoalf ure alle beeste opte boerderé’j op”.
 • moeder
 • In de kerstnacht stonden om middernacht alle beesten op de boerderij op.

sage uit 1968
 • Toe ’k nog zo’n kleine jong was en we duk bé’j de graves ware, miek moeder ons wel es bang metten boekjel. Ze zèj dan
 • nie nor bed wou. Moeder zei dan: “Pas op, of ik zal de boekjel roepe”. Die was dan al korterbé’j gekomme. Want moeder zèj
 • moeder
 • Kinderen worden wel bang gemaakt met verhalen over de "boekerel". Die trekt je met een lange haak het water in als je te dicht bij de sloot komt. Hetzelfde wordt gezegd bij putten. Het wordt gebruikt…

sage uit 1967
 • Ze zèje vroeger wel, da Dot [Dora], ’n vrouw bé’j ons ien de burt, hekse kos. Mien moeder geleufde er niks van. ’t Was
 • ’n goed mins, zèj ze. En ze von ’t bar lillek, dat de minse da zèje. Dot zèj tege moeder altied: “De dierbare vrouw”. As
 • Moeder van verteller was bevriend met een vrouw van wie men zei dat het een heks was. Moeder van verteller geloofde
 • moeder
 • Moeder van verteller was bevriend met een vrouw van wie men zei dat het een heks was. Moeder van verteller geloofde hier niks van.

sage uit 1967
 • Hendje Terwiend zèj as ie zat was tegen zien moeder: “Ouwe moor, ge mot dör ’t guitegat”. Wurrum ie da zèj, weet ik nie
 • . Hé’j was helemol nie kwoad vör zien moeder, as ie mar nuchter was. Een zat mins zeit gekke dingen. Hé’j wou zegge, da zien
 • Een man zei als hij dronken was tegen zijn oude moeder, dat zij door het gootgat moest kruipen.
 • moeder
 • Een man zei als hij dronken was tegen zijn oude moeder, dat zij door het gootgat moest kruipen.

personal narrative uit 1968
 • Moeder vertelde duk, da zé’j as kiend nog veul gebikkeld had. Da was speule mitte kniebutjes van vèrkes of geite. Ze
 • Moeder van verteller had als kind veel gebikkeld. Dat was een spel op straat met kniebotjes van varkens of geiten
 • moeder
 • Moeder van verteller had als kind veel gebikkeld. Dat was een spel op straat met kniebotjes van varkens of geiten. Bikkels waren heel hard, vandaar de zegswijze "zo hard als een bikkel".

sage uit 1969
 • Doarover hè ’k duk heure vertelle dur mien moeder. Den ouwe pastoor uut Schaik kon bé’j ’n braand de wiend loate drèje
 • wonde moeder doar nog. D’r stonde al ’n poar huus ien braand. En de vonke sloegen over nor de aandre huus ien de stroat
 • moeder
 • Er was eens een grote brand; de vonken waren al naar meerdere huizen overgeslagen. Men haalde er de oude pastoor bij, die kon de wind draaien zodat er geen andere huizen meer afbrandden.

sage uit 1970
 • Ik ging es ’n keer me voader en moeder nor Holdere. We protte gezellig onderweg. Soaves ongeveer half tien gienge we
 • wer terug nor huus. Opens zei mien moeder: “Vat, zie ’t doar es braande”. En ze wees nor ’n huus ien de Kommerdiek. “Buj
 • moeder
 • Een man en een vrouw zijn samen op weg naar huis. Opeens ziet de vrouw verderop een huis in brand staan; de man echter ziet niets. Een paar dagen later breekt er daadwerkelijk brand uit in dat huis.

sage uit 1970
 • De zuster van moeder wonde ien Haldere, on de Kniepsen afweg. Ze hadden ’n heel oud huus. En de minse zeie, dat ’t
 • moeder
 • Tante van verteller had een heel mooi oud huis. Iedereen zei echter dat het er spookte, en raadde haar aan naar een pater te gaan. Zo geschiedde, de pater kwam en begon te bidden uit een boek. Daarna…

sage uit 1971
 • Mien moeder heddet duk verteld. ’t Geet over ’n djen en ’n jong, die verkering hadde. Die djen kos hekse. De jong wol
 • moeder
 • Een meisje en jongen zijn verliefd. De jongen wil erg graag met haar trouwen, maar zij is huiverig. Ze kan namelijk heksen, en ze is bang om de jongen kwaad te doen als ze getrouwd zijn. Dit vertelt…

sage uit 1965
 • zèje mekoar wel te ruste en gienge nor bed. Voader en moeder ok. Toe we ’n hörtje op bed ware, zèj ik tège mien zusters die
 • ien dezelfde sloapkamer sliepe: “Hör es, voader en moeder zien ien d’r sloapkamer nog ens ’t rozenuutje on ’t bidde”. Mien
 • Een gezin bidt samen het avondgebed. Later in bed hoort één van de kinderen de vader en moeder nog een keer samen
 • bidden, maar haar zusjes horen het niet en vader en moeder weten van niks de volgende ochtend. Een paar dagen later sterft de
 • moeder
 • Een gezin bidt samen het avondgebed. Later in bed hoort één van de kinderen de vader en moeder nog een keer samen bidden, maar haar zusjes horen het niet en vader en moeder weten van niks de…

sage uit 1965
 • Mien moeder het duk verteld, dat er ’n keer ’n spook achter hor on was gelope. Moeder en ’n zuster van hor, dus ’n
 • , dat er iets gebeurd was. Moeder en tante vertelden alles en zèje, dat ze toch zo bang ware gewes, umda ze zeker wisse, dat
 • moeder
 • Een vrouw en haar zuster gaan 's avonds bij grootmoeder op visite. Het is heel donker en ineens horen ze voetstappen achter zich. Als ze omkijken zien ze echter niks. Op de terugweg loopt grootmoeder…

sage uit 1965
 • Moeder verwachtte ’t twedde kiend. ’t Wier snachs gebore en alles was goed, ok ’t kiend. - Dor wonde ’n vrouw ien de
 • en vroeg on voader, of ze moeder moch bezuke. Voader zèj: “Nee, da kan nou nie”. Mar da was eigelijk alleen mar
 • Een moeder bevalt van haar tweede kindje. Een vrouw in de buurt, die wordt verdacht van hekserij, komt altijd melk bij
 • haar halen. Na een bezoekje van de vrouw huilt het kind onophoudelijk en wordt de moeder ziek. De pastoor komt om te bidden
 • moeder
 • Een moeder bevalt van haar tweede kindje. Een vrouw in de buurt, die wordt verdacht van hekserij, komt altijd melk bij haar halen. Na een bezoekje van de vrouw huilt het kind onophoudelijk en wordt de…

sage uit 1966
 • Mien voader en moeder hadde ’n handeltje ien van alles en nog wat, ok ien schervegerei [aardewerk]. Zo mos ik ens daags
 • moeder
 • Een wit konijn wordt vaak gezien en keer op keer lijkt het onmogelijk om hem te vangen.

sage uit 1966
 • en moeder waren d’r ok bé’j. Ienens zag ik over den diek ’n liekstoet vurbé’j komme, mè mar inkele minse d’r bé’j. Ik zèj
 • tege voader en moeder: “Kiek es, ’n begraffenis op zondag”. “Och jong, ge ziet gek”, zèje ze, want zé’j zage niks. Mar twee
 • Een jongen ziet een lijkstoet op een zondagmiddag. Zijn vader en moeder verklaren hem voor gek. Twee dagen later komt
 • moeder
 • Een jongen ziet een lijkstoet op een zondagmiddag. Zijn vader en moeder verklaren hem voor gek. Twee dagen later komt er op dezelfde tijd wel een 'echt' lijk voorbij.

sage uit 1965
 • Bé’j B. Salemink ien huus was nog alleen overgebleve de moeder en éne jong. Die jong was opten ove. Hé’j ging ien ’t
 • middagschof hos altied ekkes thuus ète. ’t Dukste van de tied was zien moeder dan weg en was er gin ète kloar. Dan baktenie eiges
 • Een man woont bij zijn moeder en eet 's middags meestal thuis. Zijn moeder is er dan vaak niet. Op een dag zit er een
 • thuiskwam bleek het gezicht van zijn moeder verbrand te zijn.
 • moeder
 • Een man woont bij zijn moeder en eet 's middags meestal thuis. Zijn moeder is er dan vaak niet. Op een dag zit er een zwarte kat te miauwen in het raam en hij gooit de pan met spekvet van zijn lunch…

sage uit 1965
 • eige toal. Mar, wa ’k oe nou vertel, zuj nog wel nooit gehörd hemme. Ik heb ’t van mien moeder. Ze het vroeger es gediend
 • moeder
 • In de kerstnacht kunnen dieren praten. Een boerenknecht die dit niet gelooft gaat in de kerstnacht boven de stal de wacht houden. Om middernacht hoort hij het paard zeggen dat de knecht binnenkort zal…

sage uit 1965
 • moeder
 • Een heks wil de kunst aan haar dochter leren, zodat ze op ook op een bezemsteel kan vliegen. De formule met "de schoorsteen uit, over heggen en struiken" wordt door de dochter verkeerd uitgesproken…