Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

43 resultaten voor ""

exempel uit 2009
 • :11:30 +0100 Beste mensen, Dit is echt een noodoproep! Ik wil jullie oproepen voor gebed. Ik kreeg onderstaand mailtje
 • gebed
 • In een e-mail wordt christenen opgeroepen om te bidden tegen de activiteiten van moderne vampier Vincent, die optreedt in de Uri Geller Show.
vampier_vincent.jpg

exempel uit 2009
 • In het Huis van Gebed in Utrecht werd een paar jaar geleden voor mij gebeden. Er werden toen vloeken, uit het
 • Huis van Gebed
 • gebed
 • Tijdens een protestant-christelijke bevrijdingsessie wordt de vertelster over haar verleden verteld. Haar familie zou in een ver verleden mensen hebben vermaakt.

sage uit 2005
 • De regen verdwijnt na gebed tot Jezus Christus.
 • gebed
 • De regen verdwijnt na gebed tot Jezus Christus.

sage uit 1970
 • samen bij de Heer. Als u iets wilt hebben of iets nodig hebt, breng het dan altijd in gebed bij de Heer en Hij zal het maken
 • gebed
 • Christelijk opgevoedde man komt in de ban van het geloof van zijn voorouders, maar laat dit toch weer los. Op het moment dat hij zich zal laten dopen wordt hij kwaad, en keert het christendom weer…

Trefwoorden: aandacht, aandoen, aannemen, aanschaffen, achtervolgen, activiteit, afdeling, afleiden, afzeggen, altaar, amulet, applaus, arm, attribuut, auto, bedienen, bedrog, behouden, bekeren, belijden, bereiden, berouw, beroven, beschermen, beseffen, besluiten, beurt, bevallen, bewijzen, bezeten, bezig, bezit, bidden, bier, bijwonen, blijven, bos, breken, brengen, broer, christelijk, cultus, cultuur, deelnemen, denken, derde, deugen, dief, dienst, dood, doopdienst, doorgaan, doorsnijden, dopen, dragen, drinken, drumles, drums, drumspelen, duisternis, duivel, duivelse, durven, duwen, echtgenote, eeuwig, eeuwigheid, feest, gebed, geboren, gebruiken, gehoorzamen, gelofte, geloof, geloven, gelovige, geluk, gemeente, gemeentelid, genezen, genezingsdienst, gevaarlijkste, geven, goed, grijpen, groeien, groot, hals, halsketting, hand, handeling, hardnekkig, hart, hechten, helpen, hemel, herhalen, hond, horen, huiss, hulppost, hypnotiseur, inrichting, inzet, kaars, kennen, kenteken, kerk, kerkelijk, kind, kleren, koninkrijk, krijgen, kruidenbad, kwaad, leren, les, leugenaar, leven, lid, lied, loslaten, losmaken, maatschappij, macht, maken, medeerfgenaam, medewerker, middel, moeder, moeilijk, morgen, naakt, nacht, nemen, niemand, nodig, occulte, offerdienst, omsingelen, onafhankelijk, onderdompeling, ontmoeten, onverdraagzaam, oog, oom, opdrinken, openen, openlijk, opnemen, opnieuw, oppasser, oprichten, opvliegend, opvliegendheid, opvoeden, opzetten, opzoeken, oude, overlevering, overwinning, politieagent, poot, populair, positie, praten, prijsgeven, primitief, proberen, prooi, psychiatrische, razernij, realiseren, realiteit, religie, rennen, rivier, roven, rozenkrans, rustig, satan, schaap, schamen, schande, scheermes, scheppen, schijn, schoonmoeder, schrijven, show, slaapmiddel, slachten, slikken, spreken, stelen, stem, steunen, stoppen, strijd, teken, tentoonstellen, terugdraaien, terugkeren, tevreden, theezetten, toelaten, touw, trouwen, uitkleden, uitnodigen, vader, veranderen, verbranden, verdelgen, verdergaan, verdraaien, vergeving, vergiftigen, verhuizen, verlangen, verleiding, verlies, verlossen, vernietigen, vernietiging, veroordelen, verstoten, vertellen, vertrouwen, vervullen, verwarring, visioen, volgen, voorgaan, voorouders, voorvaderen, voorwaarde, voorwerp, vragen, vriendin, vrij, vrouw, vuurdans, wandelen, wegblijven, wegbrengen, weglopen, wekken, wereld, werken, wezen, wierook, wonder, wonen, woord, worstelen, worsteling, zelfmoord, zelfstandig, zien, zoeken, zondag, zondagsschool, zonde, zoon, zorgen, zuster, zwakke


sage uit 1970
 • broer zitten, met mijn vader en moeder elk aan een kant van mij, en bad het enige gebed dat ik nog kende op dat moment, het
 • Onze Vader, of althans wat ik er nog van wist sinds mijn schooltijd. Zelfs al waren alle woorden van mijn gebed nogal
 • gebed
 • Een gothic wordt gekweld door geesten en bekeert zich tot het christendom.
rkoma080a.jpg
rkoma080b.jpg
rkoma080c.jpg
rkoma080e.jpg
rkoma080f.jpg


sage uit 2006
 • gebed
 • Tijdens de bliksem mochten kinderen uit bed komen. Er werden geen weesgegroetjes opgezegd. Het werd gezien als een natuurverschijnsel, geen godsverschijnsel.

sage uit 2006
 • der stervenden een kaars aangestoken en tijdens het gebed der stervenden werd een kaars in haar handen gedaan. Zo kenden
 • gebed
 • gebed der stervenden
 • Als iemand was overleden werden de gebeden der stervenden opgelezen. Soms werd een kaars in de handen van de dode gedaan. Een uitdrukking uit die tijd is: "Moe, zol we die ma keersen geven?" Moeder,…

personal narrative uit 2006
 • AJ: [Naam voorganger] die is toen gaan bidden. Tijdens dat bevrijdingsgebed had ik toen van....tijdens dat gebed zag ik
 • gebed
 • Broedsters brengen kinderen voort, die de satanische cult offert aan de duivel. Tijdens een bevrijdingsgebed in een kerk zag de vertelster, een slachtoffer van satanisch ritueel misbruik (zelf…

personal narrative uit 2006
 • gebed
 • Getuigenissen van een (evangelisch) christelijke vrouw, onder meer over profetieen.

legende uit 2006
 • toch alstublieft wilde helpen. Na afloop van het gebed stapte hij vol moed, geloof en vertrouwen uit het toilet. Tot zijn
 • gebed verlaat hij het toilet en blijkt hij op de plaats van bestemming te zijn.
 • gebed
 • Een man met onvoldoende geld voor een vliegticket gaat toch in de rij voor de incheckbalie staan in de hoop dat er toch een ticket ligt of dat hij op een andere manier wordt geholpen. Uiteindelijk…

personal narrative uit 2007
 • gebed
 • Verteller meent door een engel te zijn gered, toen plotseling aan het stuur werd getrokken.

personal narrative uit 2006
 • bijna een ongeluk gehad... dat op grond van gebed, dan vraag ik God om bescherming, dat ik geloof dat er een beschermheilige
 • gebed
 • Verteller gelooft dat engelen hem beschermen, onder meer voor ongelukken.

personal narrative uit 2006
 • gebed
 • Jongeren die op christelijk werk gaan in Afrika en Azië vertellen over wonderen, zoals genezingen en bekeringsverhalen aldaar.

personal narrative uit 2006
 • gebed
 • Christenen gaan tegenwoordig naar gebedsgenezingen onder het mom dat als het geen baat heeft, het niet schadelijk zal zijn, en zelfs uit nieuwsgierigheid.
JanZijlstra.jpg

sage uit 2006
 • voor vruchtbaarheid. Aan het eind van het gebed doet de priester heilig 'water' op je voorhoofd, dat je beschermt tegen
 • gebed
 • Er zijn speciale iconen die wonderen kunnen creeeren. Onvruchtbare vrouwen gaan naar de iconen in de kerk en bidden voor vruchtbaarheid. Aan het eind van het gebed doet de priester heilig 'water' op…

sage uit 2006
 • gebed
 • Een katholieke vrouw is bang voor de 'ketterse' volwassendoop.

sage uit 2004
 • gebed
 • Op een landweg, op weg naar de bushalte, wordt Willie omsingeld door drie mannen. Willie vraagt God om hulp, en opeens komt daar een vierde man, die haar veilig naar de bushalte brengt. Het is een…

sprookje uit 2007
 • bidden ennuh dan.."Geef ons heden ons dagelijks brood" en het hele....maar het schoot niet op, hij moest het hele gebed wel
 • buren zijn luiheid zat, en na gebed bij de schoorsteen roept er een man door de schoorsteen: "Stel, jij moet werken!" Waarop
 • gebed
 • Jan (of Luie Evert of Stel) is een vrome luiaard, die niet van werken houdt, maar steeds vroom bidt. Hij bidt tot de Heer, waarop er een zak aardappelen uit de schoorsteen valt, die de buurman er door…

sage uit 2006
 • gebed
 • Een huis waarin al mensen gewoond hebben, moet opnieuw gezegend worden met gebeden en wierook. Ondanks dat zag de moeder van de verteller in het huis een vrouw tussen de slaapkamers heen en weer…

legende uit 2007
 • Gertrudis. Met z’n allen zaten ze als het ware in aanbidding naar het gebed van Gertrudis te kijken, te luisteren. En toen het
 • gebed
 • In Prinsenbeek heerste er rond 650 een muizenplaag. De boeren waren ten einde raad en vroegen de vrome non Gertrudis om raad. Zij aanbad een God die de boeren nog niet kenden en ze vroegen dus of zij…
Heilige Geertrudis - Breda.jpg

legende uit 2007
 • gebed
 • Als je tot Sint Antonius bidt kun je dingen terug vinden. In Brazilië krijg je via de heilige een goede man.

Trefwoorden: bidden, gebed, heilige, katholiek, kwijt, zoek


exempel uit 2009
 • gebed
 • In christelijke (pinkster-)kerken wordt verteld dat ziekten te maken hebben met occulte belasting en/of een vloek uit het verleden. Voorouders kunnen vrijmetselaar zijn geweest. In een handboek worden…

sage uit 2008
 • gebed
 • Een vrouw voelt dat haar been aangroeit tijdens een bezoek aan evangelist Jan Zijlstra.

sage uit 2008
 • gebed
 • Mensen menen genezen te zijn tijdens een gebedsgenezingsdienst van Jan Zijlstra van diverse kwalen, waaronder kanker. Ook mensen die eerder zijn genezen vertellen over hun genezing in de kerkdienst.…