Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

8 resultaten voor ""

sage uit 1970
 • op de plaats waar het kindje begraven is.
 • begraven
 • Een kaashandelaar ziet hoe een man een dood kindje begraaft met de woorden 'Heer, ik geef het kindje nu aan U over'. De dochter van de man heeft kort daarvoor een kind gebaard. Het kind is echter kort…

legende uit 1923
 • eersten December 659 en werd begraven in de kathedraal van Noyon.
 • begraven
 • Een adelaar beschutte de zwangere moeder van Eligius tegen de zon, hetgeen de koning zag en voor peet stond. Eligius werd een goudsmid en maakte een troon voor de koning, die hem tot zijn muntmeester…

legende uit 1838
 • gevaarlijke Westkaap, West-Kapelle genoemd. Die kerk, waarin volgens de overlevering St. Willebrord begraven lag 2), is allang
 • begraven
 • Toen Willebrord op Walcheren kwam, sloeg hij het beeld van Mercurius, dat daar vereerd werd, stuk en de woedende wachter sloeg met zijn zwaard naar hem, maar de slag werd wonderbaarlijk afgeweerd,…

legende uit 1601
 • begraven
 • Een man op het slagveld wordt aangespoord zijn ziel in Gods genade aan te bevelen, doet dat en als hij sterft, vliegt zijn ziel als een schone vogel naar de hemel.

legende uit 1896
 • getreden Die sprak: "Gij vrienden, al te saêm Wilt het doode lichaam begraven En doet het eerst een schoon hemd aan Reis dan
 • dood lichaam begraven En kort daarna den derde dag Zij een schaapsherder zagen. Die had drie schaapjes, deze vrind, Hield
 • ze de H. Communie ontvingen. De in Macedonië achtergeblevene kwam te overlijden en de anderen komen hem begraven. De
 • begraven
 • Vier vrienden sluiten een verbond om samen het Heilig Graf te bezoeken. Onderweg werden ze aangevallen door twee tijgers. De vier riepen God aan en vroegen zich af, wie van hen wat had misdaan. Een…

exempel uit 1401
 • wt den cloester gheworpen ende begraven, niet als een clerc of een priester, mer na sijnre verdienten als een viant der
 • , omdat zo de reinheid van de non bewaard was gebleven. Het onreine lichaam van de clericus werd buiten het klooster begraven
 • begraven
 • In een nonnenklooster was aan de ene zijde een kerk met priesters en clericussen. Zij dienden de nonnen tijdens de diensten en missen. Een jonge clericus was verliefd op een non. Zij wilde liever dood…

mop uit 1972
 • begraven
 • Een jongen begraaft een vogel in een sigarenkistje en meent: "God zal wel raar opkijken: hij denkt dat hij sigaren krijgt, en het is maar een dooie vogel."

sage uit 1970
 • waren zij gedoopt of zij stierven allen, tegelijk met hun moeder de gravin. Zij werden te zamen in het klooster begraven
 • begraven
 • Een arme vrouw met een tweeling op de arm die door gravin Machteld wordt weggejaagd omdat ze niet gelooft dat dat mogelijk is, roept God aan de gravin zoveel kinderen te laten krijgen als er dagen in…
HennebergGroot1.jpg
HennebergGroot2.jpg