Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

12 resultaten voor ""

sage uit 1896
 • In de tijd dat er nog geen stoomboten waren, was het een zeldzaamheid als iemand vanuit Friesland naar Amsterdam reisde. De reis werd als gevaarlijk beschouwd: in de grote stad kon van alles gebeuren.…

sage uit 1896
 • Er wordt verteld dat er in Amsterdam een rijke man woonde, die in zijn huis een vloer had die was gemaakt van munten. Wie wilde, mocht proberen een van de munten los te maken, zou dit lukken, dan…

mop uit 1896
 • Bouwe Ates wordt veroordeeld tot geseling en moet daarna de provincie Friesland verlaten. Op reis komt hij bij een boer. De boer vraagt hem waar hij vandaan komt, "uit Leeuwarden" antwoordt Bouwe…

mop uit 1944
 • Een Duitse invalide wilde van een boer een stuk ham hebben, maar moest daarvoor eerst een antwoord geven op de vraag wat het verschil is tussen het nationaal-socialisme en egoïsme. Na advies te…

sage uit 1918
 • Fostedina bekeert zich stilletjes tot het christendom na het horen van een aangrijpend christelijk lied. Ze bevrijdt gevangen Denen die de volgende dag ter dood zouden worden gebracht, Fostedina wordt…
Griffis9.jpg

lied uit 1997
 • Prinses Fostedina heeft een groep gevangen christenen vrijgelaten en wordt door de priesters gestraft met een doornenkroon op haar hoofd.
TalmaFostedina1996.jpeg

sage uit 1954
 • Schipper verkoopt zijn ziel aan de duivel. Als de duivel de schipper komt halen, steekt de schippersknecht een kaars aan en zegt dat de schipper meegaat als de kaars is opgebrand. Voordat de kaars is…

sage uit 1954
 • Met ziek vee en voor zieke kinderen naar duivelbanner.

sage uit 1954
 • Na emigatie en overlijden van duivelbanners zijn er geen duivelbanners meer in Friesland.

sage uit 2007
 • Grote Pier wijst met de ploeg in zijn hand aan waar hij woont.

Trefwoorden: ploeg, sterke man, zoeken


mop uit 1896
 • Drie moffen willen de Friese taal leren. Elk onthouden ze een zin, de eerste "Trij poepen" (drie moffen), de tweede "Om kou" (om een koe) en de derde "Dat is rjucht" (dat is recht). Als er een man…
14637.jpg

sprookje uit 1970
 • Een duivel komt een soldaat met een geweer tegen en denkt dat het een tabakspijp is. De soldaat laat de duivel van de 'pijp' roken. Als de duivel de trekker overhaalt en een harde knal hoort, denkt…
Musket laden.jpg
Bush2.jpg