Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

21 resultaten voor ""

mop uit 1973
 • Bang of net bang Net sa fier fan 'e Eastermarre tsjerke - de âlde tsjerke dan, dêr't no allinne mar in toer fan oer is
 • Bang of net bang
 • bang
 • Een man heeft kiespijn. Anderen zeggen tegen hem dat hij dan in het knekelhuis op het kerkhof een bot moet pakken en dat tegen zijn kaak moet aanwrijven. De man wil van de pijn af en gaat naar het…

sage uit 1966
 • in beest stean, dat like in protte op in fôlle. Heit wie net bang en tochte: "ik wol better sjen hwat dat is", en hy gong
 • bang
 • Een man kwam op een avond terug van zijn meisje, toen hij voorbij het kerkhof kwam. Daar zag hij opeens een veulenachtig beest staan. Toen de man ging kijken wat het was, sprong het beest op zijn rug.…

sage uit 1966
 • , dan moesten se net bang wurde. Heit woe fan 'e boer wite hoe let dat wie en hwer't it gebeurde. De boer fortelde it him
 • bang
 • Een man staat 's nachts voor het raam en ziet drie meisjes om de pomp heen dansen. Ze zijn helemaal in het wit gekleed en bij alledrie is de hals eruitgesneden. Het bloed loopt langs de lichamen naar…

sage uit 1967
 • timmerjen nachts ek en hy wie bang. "Ik ha der in hekel oan", sei er. Mar myn wiif sei: "Dêr hoechstû net bang foar to wêzen
 • bang
 • Een boerenmeid en een knecht hoorden elke nacht getimmer, terwijl er alleen overdag gebouwd werd. Het was toverij.

sage uit 1969
 • bang
 • Een meisje wedde met een paar knechten afgesloten dat ze 's nachts een bezemsteel in het graf van haar overleden vrijer zou steken. Door de wind merkte ze niet dat ze bij het steken van de stok een…

sage uit 1953
 • 'Mijn spijker! Mijn spijker!'. Op het laatst wordt het meisje er zo bang van, dat ze de spijker terugbrengt naar het kerkhof.
 • bang
 • Een aardappelrapend meisje met kiespijn wordt aangeraden op het kerkhof een roestige spijker te zoeken en die tegen de zere kies te houden. Als ze 's avonds in bed ligt, wordt ze opgeschrikt door…

sage uit 1967
 • Op een spookplaats rent een hond rond met gloeiende ogen en een brijpot om de kop. Kinderen zijn erg bang voor dit
 • bang
 • Op een spookplaats rent een hond rond met gloeiende ogen en een brijpot om de kop. Kinderen zijn erg bang voor dit spookdier.

sage uit 1967
 • Oan 'e Parsingel to Eastemar hinge froeger in wite gedaente oer de homeije hinne. Guon wienen dêr tige bang foar. (Mar
 • der waerd wol biweard dat dat ien fan 'e jonkers van Sminia west hie, dy't dat die, om 'e minsken bang to meitsjen)
 • Van een witte verschijning die over een inrijhek hing werd ook gezegd dat het een jonker was die mensen bang wilde
 • bang
 • Van een witte verschijning die over een inrijhek hing werd ook gezegd dat het een jonker was die mensen bang wilde maken.

sprookje uit 1967
 • bang
 • Een dominee besluit samen met vijf dappere gemeenteleden een nacht in een spookslot door te brengen. Als ze met zijn zessen om de tafel zijn gaan zitten, verschijnen er achtereenvolgens zes gedaanten.…

sage uit 1967
 • Rein Wiarda to Eastemar wie bang foar de duvel. Dêrom lei er altyd thús yn 'e hjouwer. Dat wie hillich. En op 'e
 • Een man is bang voor de duivel en gaat om zichzelf te beschermen in het haver liggen. Het haver is heilig. Ook heeft
 • bang
 • Een man is bang voor de duivel en gaat om zichzelf te beschermen in het haver liggen. Het haver is heilig. Ook heeft hij kruisen op de planken van zijn bed gemaakt.

sage uit 1967
 • bang
 • Bijgelovige mensen dachten vroeger altijd dat katten en padden heksen waren. Kwajongens vingen eens een pad, bonden een doosje op zijn rug en staken hem in de brand. Vervolgens gooide ze de pad het…

sage uit 1967
 • bang
 • Een paar boerenknechten boden de meid geld als ze midden in de nacht naar het graf van haar moeder zou lopen. Ze moest daar dan een herkenbaar teken neerleggen. De meid deed het, maar toen ze…

mop uit 1968
 • bang
 • Poepen (Duitse seizoenarbeiders) zien de lijn van een schip over de brug heengaan, waardoor ze denken dat het schip waar ze zich op bevinden óver een brug heen moet.

sage uit 1970
 • hurddobbe útkomme. Dy bigounen to marsjearen. Doe waerd Jehannes bang. Hy doarst dy jouns net nei hûs ta en is dêr dy nachts
 • tovenaar wordt er erg bang van.
 • bang
 • Een tovenaar tovert soldaatjes uit de haardkuil tevoorschijn en laat hen marcheren. Een man die op bezoek is bij de tovenaar wordt er erg bang van.

mop uit 1970
 • sille dy man ris bang meitsje, dan leaut er it wòl. Doe gongen se op 'e tiid dat dy man dêr altyd lâns kom boven elkoar op
 • spoken rennen bang weg.
 • bang
 • Twee boerenjongens besluiten een man die niet gelooft dat het spookt op het kerkhof eens flink de stuipen op het lijf te jagen. De jongens verkleden zich als spook en gaan bovenop elkaar op een plank…

sage uit 1969
 • bang
 • Een man stal altijd vee, en slachtte dat. Het vlees verkocht hij. De vellen en het afval begroef hij in potten in de grond. In zijn stal had hij een vals paardje staan; niemand durfde daar te…

sage uit 1978
 • Een man die 's nachts op pad is hoort plotseling een hond spookhuilen en wordt hier erg bang van. Kort daarop hoort hij
 • bang
 • Een man die 's nachts op pad is hoort plotseling een hond spookhuilen en wordt hier erg bang van. Kort daarop hoort hij een vreemd geluid en ziet hij iets zwarts aankomen over het water. Als het ding…

sage uit 1970
 • Us pake yn Eastemar makke ús froeger bang as wy der jouns noch út gongen. Dan sei er: "Tink der om, gean net to fier
 • Een opa maakte zijn kleinkinderen altijd bang door te zeggen dat er ergens een veulen met een brijpan liep.
 • bang
 • Een opa maakte zijn kleinkinderen altijd bang door te zeggen dat er ergens een veulen met een brijpan liep.

sage uit 1966
 • Ien roan de Swarte wei to Eastemar del. Hy wie foar net ien bang. It wie in swearder en in swetser. Doe kom der in
 • bang
 • Iemand rent over de weg. Dan springt iemand op zijn rug die loodzwaar is. Dit is de kwade. Hij moet hem een heel stuk dragen.

sage uit 1969
 • 'e boer by by it ôfljochtsjen. Doe waeide it ljocht út. Doe joech dy faem in gjalp. Doe sei de soan: "Bist bang by nacht
 • ?" "Och heden né," sei se, "hwer soe 'k bang foar wêze. Ik doar noch wol om 't tsjerkhôf hinne." It wie bûten donker en tsjin
 • Een boerenzoon plaagde een meid eens dat ze bang was in het donker. Zij beweerde zelfs in het donker wel over het
 • bang
 • Een boerenzoon plaagde een meid eens dat ze bang was in het donker. Zij beweerde zelfs in het donker wel over het kerkhof te durven lopen. Om dat te bewijzen, stak ze voor een gulden wel een…

sage uit 1969
 • foarsmiten, mar dy woenen der net fan frette." Syn eigen jonges wienen bang foar him. Hy hie twa soannen: Piter en Willem. Piter
 • volgende dag sterven zij en de honden weigeren het vlees te eten. Zijn eigen kinderen Piter en Willem uit Oostmeer zijn bang
 • bang
 • Grote Egbert uit Harkema heeft varkens in een hok en de tovenaar Hindrik Pyk raakt met zijn handen de dieren aan. De volgende dag sterven zij en de honden weigeren het vlees te eten. Zijn eigen…