Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

2 resultaten voor ""

sprookje uit 1654
  • de vriendtschap, en geef my yets te eeten, ick zal 't u betalen." "Hoe, meent gy dan, dat ik herberg houde?" antwoorde
  • de duivel, die dat eten bracht, zien en geeft zo de advocaat gelegenheid om te ontsnappen. Bij het afscheid de volgende
  • betalen
  • duivel
  • Een soldaat, die bij een burgergezin te slapen wordt gestuurd, wordt met tegenzin op zolder geherbergd en ziet door een spleet in de vloer, dat beneden allerlei lekker eten wordt bereid voor een…

sage uit 1934
  • een koe te koopen. Kon Sjoerd hen helpen? Ze zouden goed betalen. Maar Sjoerd antwoordde dat het hem niet mogelijk was hen
  • genoeg. Ze kwamen niet bedelen. Ze kwamen koopen; ze konden betalen. Er werd zoolang heen en weer gepraat tot Sjoerd er in
  • betalen
  • duivel
  • Sjoerd Murks leefde met zijn vrouw, dochter Duinroos en zoon Ulbe op Schiermonnikoog. Hij verzorgde het vee van de monniken. In de winter bracht hij de kudde naar het vaste land. Op een dag kwamen er…