Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

 • Action_administrative_area_level_2: Nijefurd (verwijderen)

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

23 resultaten voor ""

sage uit 1962
 • Het lukt twee paarden niet, maar een sterke man trekt wagen met hooi een steile oprit naar de weg op, waarbij zijn nieuwe stevige pantoffels kapot gaan.

sprookje uit 1980
 • Rijke vrouw vraagt schippers kostbaarste te laden, en is ontevreden met de tarwe die ze meebrengen. Ze eist dat de tarwe overboord wordt gezet, ondanks opmerkingen dat alles zou vergaan als dat…

sage uit 1962
 • Als een man 's nachts dronken thuiskomt komt alles in beweging, zoals het lopen van het paard bij de karnmolen. 's Morgens is alles rustig.

sage uit 1962
 • Oude mensen lopen nooit midden op de weg, maar altijd aan de kant, om te vermijden dat men tegen een begrafenisstoet aan loopt.

sage uit 1962
 • Met de helm geboren vrouw ziet van te voren begrafenissen, waarbij ze ook ziet wie in de stoet lopen.

sage uit 1962
 • Man die met kijkkast rondreist vindt ongeldige munten in zijn opbrengst. Met het rijm dat als hij valse centen krijgt hij valse plaatjes laat zien gebeurt dat niet weer.

mop uit 1962
 • Voordat een man zelf de pillen die hij van de dokter heeft gekregen inneemt, laat hij ze door zijn vrouw innemen. Op de vraag van de dokter of hij hem niet vertrouwt antwoordt de man dat het wel erg…

sage uit 1896
 • Een jonge man verloor zijn vrouw en wenste dat ze bij hem terug kon komen. Na haar begrafenis kwam zijn vrouw ineens bij hem terug. Ze zag er nog net zo uit als vroeger. Ze leefden lange tijd gelukkig…

sage uit 1896
 • Heksen kunnen zich niet alleen in katten veranderen. In Molkwerum veranderden heksen zich in hazen die de koeien molken zodat de boer geen melk meer had.

Trefwoorden: hazen, heksen, jadders, katten, koe, leeg, melken, uiers


sage uit 1896
 • In Molkwerum was het aantal heksen groot. De plaats werd daarom ook 'het Hekserhol' genoemd. De heksen kwamen vaak bijeen om de zee over te varen naar Spanje in melkmouden (bakken waarin melk geroomd…

sage uit 1896
 • Een schipper te Hindeloopen ontdekt dat de touwen van zijn schip steeds verkeerd geknoopt worden. Een knecht wil hier het fijne van weten en besluit een nacht op het schip door te brengen. Midden in…

sage uit 1896
 • Een schoenmakersknecht wordt tijdens zijn werk betoverd door een vrouw. Hij wordt ziek doordat zij zijn hoofd beademd heeft. De vrouw wordt naar zijn huis gelokt en gedwongen hem te zegenen om hem zo…

sage uit 1896
 • De schoolmeester van Koudum drijft de spot met een spookachtige gebeurtenis. Nog diezelfde avond denkt hij door de duivel bezocht te worden wanneer hij bezig is het klokwerk van de toren op te winden.…

sage uit 1896
 • Een slager loopt in het donker naar huis. Bij het Hoogezand aangekomen, meent hij twee heksen te zien. Niet veel later ziet hij een zwijgzame gestalte die de dijk op lijkt te komen. De man is bang dat…

sage uit 1918
 • De vrouwe van Stavoren weigert een stervende bedelaar te helpen, die haar vervolgens vervloekt. „Ge zult sterven...armer en ellendiger dan ik". De vrouwe gelooft de bedelaar niet en verklaart:…
pl01.jpgsage uit 2018
 • Schipper Sjouke Bot komt bij laag water voor de haven altijd op dezelfde zandbank vast te zitten. De andere schippers leggen uit dat hij zich altijd op een bepaalde kerktoren moet oriënteren. De…
504 Laaksum20-3.JPG

sage uit 1918
 • Er woonde eens een rijke weduwe in Stavoren. Op een dag vroeg zij haar oudste schipper om het allerschoonste wat de mens ooit heeft aanschouwd voor haar te vinden. Na een lange zoektocht langs vele…
pl13.jpg

sage uit 1969
 • Het vrouwtje van Stavoren is schatrijk en heeft schepen op zee die handel drijven met verre landen. Een schipper moet voor haar het mooiste meenemen wat er is. Hij komt terug met een schip vol rogge…
Stavoren 005.jpg
Stavoren 008.jpg


sage uit 1875
 • De gouden kap die koningsdochter Fostedina bij haar inhuldiging tot koningin krijgt om de littekens van de doornenkroon te bedekken zou de herkomst zijn van het Friese oorijzer. Willebrord belandt met…
Aartsma.jpg
Oorijzer P.-J. Gauthier-Stirum Voyage pittoresque dans La Frise, une des sept Provinces-Unis, 1836.jpg

sage uit 1897
 • De gouden kap die Fostedina, dochter van een heidense opperpriester, bij haar huwelijk krijgt om de littekens van de doornenkroon te bedekken zou de herkomst zijn van het Friese oorijzer. Zendeling…

Trefwoorden: aanklagen, aannemen, aarde, achten, afgodendienst, afgoderij, afgodsbeeld, afkeuren, apostel, bedekken, beeld, behagen, behouden, bekeren, beledigen, belijden, belijdenis, berusten, beschermen, beslissen, bevrijden, bidden, bijeenkomst, bisschop, blijde, bloed, boodschap, boom, boot, bosgod, bron, bruid, christendom, dankzeggen, denkwijze, dienen, dochter, doden, dood, doop, doorn, doornenkroon, dopen, eik, eisen, engel, erekroon, eten, gebed, gebruik, geloof, geloofsmoed, geloven, genade, gevaar, gevangen, gevangene, gewijd, gezicht, godheid, godsdienst, gouden, grijpen, harp, heidendom, heil, heilige, hemel, hemels, hoofd, hoofdtooisel, huwelijk, ijveren, invoeren, jongeling, jonkvrouw, jood, kap, kerker, kerkermeester, knielen, koning, koningsdochter, koningszoon, krans, kruis, leeuw, lied, liefde, liefhebben, lijden, litteken, lot, luchtgat, machtig, maken, martelaar, medelijden, mens, misdaad, misdadiger, monnik, mosterdzaadje, muziek, naam, nacht, nalaten, nieuwe leer, offeren, ongeloof, onschuldig, ontwijden, onverzettelijkheid, onzichtbaar, oorijzer, openbaar, openen, opleggen, opperpriester, opstaan, orkaan, overlevering, overwinnen, overwinning, pijniging, plaats, prediken, prediking, priester, prins, put, rechtsdag, rechtspreken, rechtszaak, redden, roepen, ruisen, scheppen, schip, schuilhouden, sieraad, slaaf, slaap, slachtoffer, spoor, stenen, sterven, straf, stuiten, tempel, toorn, touw, touwladder, tralie, triomf, trouwen, uitspraak, vader, vasthoudenheid, verkondigen, verkondiger, verlossing, veroordeling, versieren, vertellen, vertrouwen, verwerven, verzoenen, vijand, vijl, vlechten, volksraad, volksvergadering, vonnis, voorhoofd, voortplanten, voorvader, voorwaarde, vormen, vrede, vrezen, vrij, vrijheid, vrijkomen, vrijkopen, vrouw, waardig, waarheid, water, weerzien, wegvoeren, wens, wereld, werpen, wind, wolf, wonderbaar, wonderlijk, wraak, wreed, wreken, zalig, zanger, zede, zegening, zendeling, zenden, zeven, zichtbaar, ziel, zonde, zondigen, zoon, zuigeling

Fostedina en de gevangenbewaarder in de kerker na het vrijlaten van de gevangenen.<br />
Ill. H.J. Horn
Willebrordus belaagd door de Helgolanders.<br />
Ill. H.J. Horn
Adgil beschermt Fostedina na de aanklacht van de priester Takko.<br />
Ill. H.J. Horn
Fostedina krijgt de doornenkroon opgezet.<br />
Ill. H.J. Horn