Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

18 resultaten voor ""


sage uit 1889
 • Voerman die met kar vast komt te zitten roept dat de gloeiige moet inspannen, waarop die op het paard gaat zitten en met grote vaart gaat rijden.

sage uit 1889
 • Zwart voorwerp dat op de grond ligt blijkt bij nadering de gloeiige te zijn die de man omver werpt en verdwijnt.

sage uit 1892
 • Voerlui gaan vrijwel altijd kroeg van een vrouw binnen, anders bestaat de kans dat ze de paarden vastzet.

sage uit 1892
 • Tegen vergoeding van een kat of een andere gift verrichten kabouters 's nachts arbeid of voorspellen ze geluk aan de gevers. Ter voorkoming van brand werpen ze een bol in het vuur die ze soms vlak bij…

sage uit 1978
 • Kabouters vragen kattenvlees in ruil voor hun werkzaamheden.

sage uit 1978
 • Op een avond zijn bij een heksenkring midden op een weide katten bijeen om te overleggen wat ze zullen ondernemen. Een man die langskomt gooit een mes naar de katten waarbij hij één van de katten…

sage uit 1978
 • Door katten omsingelde boer wordt gedwongen uit een heksenbeker die één van de katten in de poot heeft, te drinken. Op het moment dat hij de naam van God uitspreekt zijn de katten verdwenen. Hij…

sage uit 1978
 • Vrouw maakt met haar adem een kind ziek, laat het boteren mislukken.

sage uit 1978
 • Passanten die niet aanleggen bij de herberg van een heks verdwalen op de heide en komen weer terug. Na het kopen van een borrel verdwaalt men niet.


sage uit 1978
 • Een deftig geklede man die met drie anderen aan het kaarten is, neemt een kaart met de klaverboer op en zegt die een fles jenever te halen. De klaverboer gaat de schoorsteen naar buiten en komt even…

sage uit 1978
 • Op kerstnacht durft niemand een kuil te passeren vanwege de stank veroorzaakt door een door de moeder gestookt vuur.

sage uit 1884
 • Spotrijm.

sage uit 1954
 • Als van de kar met de geroofde kerkklok de as breekt, verzinkt de klok in de bodem. Bij pogingen om de klok naar boven te halen zinkt de klok steeds dieper weg. In de kerstnacht om middernacht luiden…

sage uit 1978
 • Van de vier mannen die hun ziel aan de duivel willen verkopen gaan drie om middernacht in het midden van een heksenkring staan en roepen de duivel aan die meteen komt. De drie schrikken en blijven…

sage uit 1976
 • Men moest vroeger nooit de onvoorzichtigheid begaan een hengstenspoor te volgen, want dan kon het gebeuren dat je plotseling door een wit paard opzij geslingerd werd. Een lid van de gilde van St. Jan…

Trefwoorden:

VODA_019_20.mp3

sage uit 1976
 • Vier boeren uit Oerle wilden hun ziel verkopen aan de duivel. Ze gingen naar een zogenaamde heksenkring tussen Oerle en Zandoerle. Toen het ’s nachts twaalf uur sloeg, gingen drie van hen in deze…
VODA_019_15.mp3