Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

16 resultaten voor ""

sage uit 1981
 • Een man ziet een vrouwelijke spookverschijning boven zijn werkplaats. De vrouw draagt een mooie ketting. Bij thuiskomst staat de hele buurt in zijn huis, omdat er een prachtige diamanten ketting in…

sage uit 1981
 • Tijdens een protest tegen de prijsverhoging van boter wordt een oude vrouw van hekserij beschuldigd. Een groep mensen gooit haar het water in, maar ze zinkt niet omdat ze een heel stel rokken aan…

sage uit 1981
 • Pieter van Aken zegt mensen te kunnen genezen van betovering. Als hij eenmaal opgepakt wordt, zegt hij dat niet hij maar Hessel Gurrits een heks is. Zijn tong wordt doorpriemd en hij wordt voorgoed…

sage uit 1981
 • Een verklarend volksverhaal over het huis met de bloedvlekken. Deze zouden zijn aangebracht door ofwel Coenraad van Beuningen die krankzinnig was geworden, ofwel een Poolse schilder uit wraak.

sage uit 1981
 • Als het dienstmeisje alleen thuis is, proberen er zes inbrekers in te breken. Het dienstmeisje pakt een bijl en onthoofd alle zes de inbrekers. Ter herinnering zouden de zes hoofden aan de gevel zijn…

sage uit 1981
 • Een vrouw was in verwachting toen ze werd aangevallen door een 'krankzinnige'. Ze vreesde dat de schrik zo hevig was geweest dat haar kind met een afwijking zou worden geboren. Om dat te voorkomen,…

sage uit 1981
 • Herkomst van de naam 'Kalverstraat'. Heeft het te maken met de 'kalvermarkt' die daar werd gehouden? Of klopt het verhaal dat door het 'Mirakel van Amsterdam' in 1345 er elk jaar een…

sage uit 1981
 • Herkomst van de naam 'Bloedstraat'. Het zou kunnen komen door een verwijzing naar de Bloedraad van Alva tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Of naar de 'bloetcamer' van de Minderbroeders.

sage uit 1981
 • Een paar verklaringen voor de naam 'Bleyen Hoeck'. Bijvoorbeeld dat door dat poortje de patiënten die genezen waren weer naar buiten kwamen en dus blij waren. Het kan ook slaan op een oud wapen, de…

sage uit 1981
 • Herkomst van de naam Passeerdersgracht zou te vinden zijn bij de leerlooierijen die in die tijd in Amsterdam gevestigd waren. Door de stank moesten de leerlooiers in een bepaalde buurt wonen, wat dus…

sage uit 1981
 • In een huis aan de Haarlemmerdijk spookt het. Als de schout collega's inschakelt om te gaan kijken wat er aan de hand is, komen ze erachter dat het dienstmeisje zich voordoet als spook om de bewoners…

sage uit 1981
 • Op een brug is iemand vermoord en de dader verstopte zich in een kelder. De dader werd gevonden, omdat er een hele zwerm vliegen bij de kelder hing en zich aan zijn gezicht hadden vastgezet. Sindsdien…

sage uit 1981
 • Rembrandt maakt een schilderij van een gierigaard die op een aap lijkt. De man wil niet betalen, waarna Rembrandt het schilderij cadeau doet aan de eigenaar van de herberg 'in de Aap'. Als de…

sage uit 1981
 • Alva had zulke hoge schulden, dat hij besloot uit Amsterdam te vluchten. Men vertrouwde het niet en wachtte hem op, waardoor er een achtervolging volgde. Toch wist Alva te ontsnappen en de schulden…

sage uit 1981
 • Jacob van Campen komt tijdens zijn kunstreis in Italië bij een waarzegster, waar hij zijn toekomst laat voorspellen. Alles lijkt uit te zijn gekomen.

sage uit 1981
 • Een burgemeester moet ter boetedoening naar Rome. Als straf mag hij alleen nog maar water drinken. Dit kan hij niet aan en verzint een list: in Holland wordt het water ter bevordering van de kwaliteit…