Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

88 resultaten voor ""

personal narrative uit 1998
 • koe
 • Verteller woont en heeft gewerkt in een Noordhollandse stolpboerderij. Het was een vaarboerderij.

sage uit 1998
 • dat gebruikte-nie... als ze een zieke koe hadden, dan gingen ze 'm aderlaten. En dan had 'ie een vlijm, dat was een klein
 • scherp messie, dat zette 'ie op de slagaâr in die koe z'n hals, en dan nam 'ie 't leethout, en dan gaf 'ie een klap. En dan
 • koe
 • Verteller heeft wel eens een wrat laten belezen door een oud vrouwtje. Het kostte niets, maar het hielp ook niet. De wrattentinctuur van een jood op de markt werkte wel, want dat was zoutzuur. Er was…

personal narrative uit 1998
 • koe
 • In de stolpboerderij zijn rondom stallen en in het midden de hooiberg. Het hooi moest met behulp van meerdere knechts omhoog gestoken worden met hooivorken. Later kocht de boer een transportband, en…

personal narrative uit 1998
 • koe
 • De verteller was een zogenaamde grote boer. Door de arbeiders werd aan aangekeken als een kapitalist, maar zeker in het begin had de boer alleen maar schulden en kon hij niets verdienen.

raadsel uit 1996
 • koe
 • Wat doen gekke koeien? Varkens pesten.

mop uit 1998
 • Er waren eens twee weilanden. In het ene weiland stond een koe, in het andere weiland een stier. De koe heette
 • Stier Hannibal springt over het prikkeldraad om in de wei van koe Clarabella te komen. Sindsdien heet hij Hanni, want
 • koe
 • Stier Hannibal springt over het prikkeldraad om in de wei van koe Clarabella te komen. Sindsdien heet hij Hanni, want zijn ballen hangen nog aan het hek.

broodjeaapverhaal uit 1999
 • koe
 • Chinezen blokkeren de import van Franse wijn uit angst voor de gekke koeienziekte. Franse wijnboeren zouden namelijk bloed gebruiken om wijn te filteren.

raadsel uit 1999
 • Vraag: Wat kan 1 koe niet en 2 koeien wel? Antwoord: Achter elkaar lopen. (Via email vanuit Amsterdam verzonden op 8
 • Vraag: Wat kan 1 koe niet en 2 koeien wel? Antwoord: Achter elkaar lopen.
 • koe
 • Vraag: Wat kan 1 koe niet en 2 koeien wel? Antwoord: Achter elkaar lopen.

Trefwoorden: getal, koe, lopen, volgen


raadsel uit 1999
 • Waarom durft een koe nooit voor andere koeien te zingen? Antwoord: Omdat hij bang is dat de andere koeien 'boeoeoe
 • Waarom durft een koe nooit voor andere koeien te zingen? Antwoord: Omdat hij bang is dat de andere koeien 'boeoeoe
 • koe
 • Waarom durft een koe nooit voor andere koeien te zingen? Antwoord: Omdat hij bang is dat de andere koeien 'boeoeoe' roepen.

Trefwoorden: absurd, afkeuren, angst, boe, geluid, koe, vrees, zingen


sprookje uit 1970
 • springen en ik moet toch zo nodig naar huis toe." "Nee," zei het water. Toen ging de grootmoeder naar de koe. "Koe, wil jij het
 • niet bijten, biggetjes willen niet over het hek springen en ik moet toch zo nodig naar huis toe." "Nee," zei de koe. Toen
 • koe
 • Een grootmoeder heeft biggetjes gekocht die ze mee naar huis wil nemen. De biggetjes willen niet over een hek klimmen. De vrouw vraagt een hond de biggetjes te bijten. De hond weigert. Dan vraagt de…

mop uit 1659
 • dat iemand zulke mooie 'vaarsen' (verzen) kon maken, waarop een ander zei dat de beste 'vaarse- (jonge koe) maeckers
 • koe
 • Een buitenlander was voor het eerst in Amsterdam en had veel over een bepaalde dichter gehoord. De man was verwonderd dat iemand zulke mooie 'vaarsen' (verzen) kon maken, waarop een ander zei dat de…

mop uit 1659
 • getal wel kan ghereeckent worden, dewijl men niet weet, waer een Koe een haas vanght.
 • koe
 • Een dappere opperbevelhebber is gesneuveld en een tamboer wil zijn plaats innemen.

mop uit 1659
 • , ick wil heen Boeren schinden. Soo ghebeurde het op een tijdt dat daer een Boer quam die een Koe af-ghestorven was
 • komende, vraeghde de Burghemeester ofte hy soo wel wilde doen en Villen hem een Koe: De Burgemeester vraeghde hem, Wie heeft u
 • een dag staat een boer aan de poort met een dode koe die gevild moet worden en de poortwachter verwijst hem naar het huis
 • koe
 • Een gierige burgemeester verlaat vaak heel vroeg de stad en zegt tegen de poortwachter dat hij boeren gaat villen. Op een dag staat een boer aan de poort met een dode koe die gevild moet worden en de…

mop uit 1659
 • waer dat de Snijders van ghemaeckt waren: den eenen seyde, het was van een Koe-stront; den anderen ter contrary, seide dat
 • daer een Snijder uyt springhen. En dat sulcks waer is, dat het een Menschen-dreck gheweest is, en geen Koe-stront, blijckt
 • koe
 • Twee vrienden discussiëren over de vraag waar kleermakers uit gemaakt zijn; van koeienstront of van mensenstront. De een zegt dat Sint Pieter de kleermaker uit mensenstront heeft gemaakt, want ze…

mop uit 1659
 • Gauwigheyt van een Speelman. Een seecker Boer te Marckt komende met een vette Koe, ende alsoo hy die niet nae sijn sin
 • Een boer verkoopt een koe aan een speelman, die hem met Sint Maarten zal betalen. Wanneer de boer voor zijn geld komt
 • koe
 • Een boer verkoopt een koe aan een speelman, die hem met Sint Maarten zal betalen. Wanneer de boer voor zijn geld komt, kan de speelman niet betalen en biedt hem een uitgebreide maaltijd aan. Dit gaat…

mop uit 1659
 • koe
 • Een Fransman daagt een Italiaan uit tot een duel, omdat hij hetzelfde wapen draagt. Het blijkt toch verschillend te zijn, de Fransman draagt een ossenkop in een groen veld en de Italiaan draagt een…

mop uit 1659
 • had, de welcke door het gheheele Landt liep, ende quam op een Landt daer de Boer sat en melckte: Dese Boer een Koe of twee
 • ghemolcken hebbende, ging nae een ander Koe, die hy oock melcken wilde, maer hy konde de selve niet wel vanghen: Ondertusschen
 • koe
 • Twee boeren krijgen ruzie over de stier van de ene boer die de melk van de andere boer heeft opgedronken. Ze gaan op weg naar het hof om raad te vragen, maar komen onderweg twee studenten tegen en…

mop uit 1659
 • koe
 • In een zeker land woont een volk dat hele rare dingen eet. Op een dag vinden ze een bokking op de weg en weten niet wat dit is. Ze halen er iemand bij die veel gereisd heeft en die zegt dat het een…

mop uit 1659
 • : Ick hebbe, seyde hy, onnatuerlicke moet-wil bedreven met een Koe: De Paus seyde, dat is een groote gruwel, maer men kan
 • ghehadt, ick hadde de Koe wel mogen trouwen.
 • koe gedaan heeft. Hij heeft wel genoeg geld om het af te kopen en had hij meer gehad, dan had hij ook wel met die koe
 • koe
 • Twee vrienden gaan biechten bij de paus. De eerste bekent dat hij het weleens met een begijn gedaan heeft en wil dat deze zonde vergeven wordt. Hij heeft echter niet genoeg geld om dat af te kopen. De…

mop uit 1659
 • liggende by haer op het bedde, scheet haer in de Schoot, en seyde, Wijf daer is een Spaensche Koe.
 • later poept haar man in haar schoot en zegt dat het een Spaanse koe is.
 • koe
 • Een vrouw is in een speelse bui, laat een wind en zegt tegen haar man dat het een Spaanse vlieg is. Een paar dagen later poept haar man in haar schoot en zegt dat het een Spaanse koe is.

mop uit 1659
 • : Wat woudt ghy liever wesen een koe of een Henne? Den anderen dat vreemt voor komende seide: Wat vraghe is dat? ick
 • sijn moest: Wel, antwoordde de andere, soo was ick liever een Koe. Ick niet, sprack sy, ick was liever een Henne: Waerom
 • Een meisje wil liever een kip dan een koe zijn. Een kip wordt namelijk elke dag gezoend en een koe maar een keer in het
 • koe
 • Een meisje wil liever een kip dan een koe zijn. Een kip wordt namelijk elke dag gezoend en een koe maar een keer in het jaar.

mop uit 1659
 • dan ongheveynsdelick op. Ick hebbe, sprack den Soldaet, een hondt sijn eere ghestoolen, ick hebbe een Koe misdaen, ick
 • Koe misdaen, en ses Katten doodt ghesoent, maer de sevende ontsprongh het: Wel Krijghsman seyde hy hoe ginck dat toe? dat
 • Een soldaat biecht aan een geestelijke zijn zonden op. Hij heeft een hond, een koe en zes katten genomen. De geestelijk
 • koe
 • Een soldaat biecht aan een geestelijke zijn zonden op. Hij heeft een hond, een koe en zes katten genomen. De geestelijk denkt dat het om seksuele handelingen gaat en stuurt hem naar de paus. Later…

raadsel uit 2002
 • koe
 • Raadspelletje waarbij de beantwoorder de associatie maakt dat koeien melk drinken.

sage uit 1971
 • Der wie in man, dy hie in lintwjirm. Hy hie al by allerhande dokters west, mar net ien koe him der fan genêze. De man
 • koe de hiele dei wol trochite, hy bleau meger. De lintwjirm rêdde mei 't iten. Doe gong dy man nei Knjillis Wytses ta
 • Een wonderdokter gaf een man met een lintworm de raad om met zijn blote billen op een verse hoop van een koe te gaan
 • koe
 • Een wonderdokter gaf een man met een lintworm de raad om met zijn blote billen op een verse hoop van een koe te gaan zitten. Inderdaad kroop de lintworm er toen zelf uit.

mop uit 1968
 • Een koe en een stier staan beide in het land. De stier is aan de ene kant en de koe is aan de andere kant. De stier
 • heet Hannibal. De koe staat de hele dag te loeien "Hannibal! Hannibal!" Doch Hannibal kan niet bij haar komen, want er is
 • Stier Hannibal springt over het prikkeldraad om bij een geliefde koe te komen. Vol bewondering spreekt zij zijn naam
 • koe
 • Stier Hannibal springt over het prikkeldraad om bij een geliefde koe te komen. Vol bewondering spreekt zij zijn naam uit, maar hij zegt met hoge stem: "Zeg maar Hanni, want m'n ballen hangen nog aan…