Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

9 resultaten voor ""

sprookje uit 1201
 • meer dan mi behoeuen tscaep quam voert metten honde 100 daer seide die wolf sine orconde ic ben seide hi wel seker das
 • wolf
 • Een hond vraagt aan een schaap een brood terug dat hij zou hebben uitgeleend toen het schaap in nood verkeerde. Het schaap weet echter van niets. De hond laat drie valse getuigen komen, die alle drie…

sprookje uit 1201
 • Een wolf ende .i. lam goedertieren quamen drinken tere riuieren 55 si ghinghen drinken in .ij. steden die wolf dranc
 • bouen dlam beneden doe seide die wolf du bevuulst mi al dwater dat ic drinken sal ay here sprac dlam wat segdi 60 dwater
 • fabels: studie van het genre, beschrijving van collecties, catalogus van afzonderlijke fabels. Nijmegen 1995. nr. 497. Wolf
 • Wolf Unjustly Accuses Lamb and Eats him
 • Een wolf en een lam drinken allebei uit een rivier. De wolf beschuldigt het lam drie keer van iets wat het lam niet
 • heeft gedaan. Hoewel het lam drie keer een bewijs geeft dat hij het niet gedaan kan hebben, eet de wolf het lam toch op.
 • wolf
 • Een wolf en een lam drinken allebei uit een rivier. De wolf beschuldigt het lam drie keer van iets wat het lam niet heeft gedaan. Hoewel het lam drie keer een bewijs geeft dat hij het niet gedaan kan…

sprookje uit 1201
 • Een wolf becnaegde bene vele 170 hem bleef .i. stekende in die kele hi beloefdem giften groet diene holpe vter noet
 • met langhen halse quam daer een crane die hem trac vte dat been 175 als die wolf al was ghenesen wilde die crane ghepayt
 • fabels: studie van het genre, beschrijving van collecties, catalogus van afzonderlijke fabels. Nijmegen 1995. nr. 496. Wolf
 • The Wolf and the Crane
 • Een wolf stikt in een botje. Hij belooft een grote beloning voor degene die hem wil redden. Een kraanvogel met een
 • lange hals steekt zijn hoofd in de bek van de wolf en bevrijdt de wolf van het botje. Wanneer de kraanvogel om zijn beloning
 • wolf
 • Een wolf stikt in een botje. Hij belooft een grote beloning voor degene die hem wil redden. Een kraanvogel met een lange hals steekt zijn hoofd in de bek van de wolf en bevrijdt de wolf van het botje.…

sprookje uit 1201
 • Een wolf quam daer in pinen .i. soghe ginc van verkinen 585 ic wille sijn dijn heuemoeder van selker saken ben ic
 • ere 595 die wolf ginc wech die soch dede met verden hare verholenhede hadse den valschen gheloeft haer kinder waren
 • en wolf als vroedvrouw.
 • Een wolf komt een hoogzwangere vroedvrouw tegen. Hij biedt aan om haar te helpen bij de bevalling als vroedvrouw, maar
 • wolf
 • Een wolf komt een hoogzwangere vroedvrouw tegen. Hij biedt aan om haar te helpen bij de bevalling als vroedvrouw, maar de zeug weigert, omdat ze wel weet dat hij haar kinderen wil roven.

sprookje uit 1201
 • DIe geet ghinc wilen te velde. Haren kinde hiet si, dat helde (670) Sine dore besloten wel Vorden wolf, die es soe fel
 • fabels: studie van het genre, beschrijving van collecties, catalogus van afzonderlijke fabels. Nijmegen 1995. nr. 488. Wolf
 • The Wolf and the Kids
 • Een geit laat haar kind alleen achter in huis en waarschuwt voor de boze wolf. Het geitje mag de deur niet opendoen. De
 • wolf komt en probeert binnen te komen door het gemekker van een geit na te doen. Het geitje ziet echter dat het de wolf is
 • wolf
 • Een geit laat haar kind alleen achter in huis en waarschuwt voor de boze wolf. Het geitje mag de deur niet opendoen. De wolf komt en probeert binnen te komen door het gemekker van een geit na te doen.…
EsopetKL.jpg
Esopet.mp3

sprookje uit 1201
 • Die hert quam metten wolf ghegaen daer hi vele scaep sach staen van ghenen scapen bat hi enen 710 dat hi hem terwe
 • soude lenen des boet hi hem den wolf te borghe tscaep hadde van den wolue sorghe te wedersegghene dese dinc maer doe die
 • , schaap en wolf 1.
 • Een hert laat zich vergezellen door een wolf. Aan een schaap vraagt het hert tarwe te leen. Hij stelt de wolf als borg
 • . Zolang de wolf er bij is, durft het schaap niet te weigeren. Wanneer de wolf echter is weggegaan, zegt het schaap tegen het
 • wolf
 • Een hert laat zich vergezellen door een wolf. Aan een schaap vraagt het hert tarwe te leen. Hij stelt de wolf als borg. Zolang de wolf er bij is, durft het schaap niet te weigeren. Wanneer de wolf…

sprookje uit 1201
 • Een wolf hadde in sijn hol ghedraghen 980 spise ghenoech te .xl. daghen om met ghemake daer in te sine sonder sorghe
 • soete here oem mescomt v iet die wolf verstont des vos baraet du best seegt hi valsch ende quaet hier en comstu niet bi
 • verraadt wolf aan herder.
 • De vos Reinaert verraadt aan een herder het hol van de wolf om zelf het eten van de wolf in beslag te nemen. Kort
 • wolf
 • De vos Reinaert verraadt aan een herder het hol van de wolf om zelf het eten van de wolf in beslag te nemen. Kort daarna wordt de vos echter zelf door een hond verscheurd.

sprookje uit 1201
 • Een man iaegde .i. wolf opt velt tote .i. herde die beesten helt sprac die wolf ay here 1240 behout mi mijn lijf
 • seegt hi nv sijt blide 1245 staphans quam daer die man ghereet ende vragede of .i. wolf daer leet ia seide die herde ic
 • fabels: studie van het genre, beschrijving van collecties, catalogus van afzonderlijke fabels. Nijmegen 1995. nr. 489. Wolf
 • Een wolf vlucht voor een jager. Hij komt bij een herder aan wie hij vraagt of deze hem niet wil verraden aan de jager
 • . De herder belooft dit. Wanneer de jager komt zegt de herder dat de wolf verder is gegaan, maar hij wijst ondertussen met
 • wolf
 • Een wolf vlucht voor een jager. Hij komt bij een herder aan wie hij vraagt of deze hem niet wil verraden aan de jager. De herder belooft dit. Wanneer de jager komt zegt de herder dat de wolf verder is…

sprookje uit 1201
 • Int wout ghemoete .i. wolf .i. hont hoe bestu seegt hi die wolf dus ront ende dus vet om dat ic wachte seegt die
 • smeken die mi voeden ende queken doe seide die wolf ic woudic mochte metti leuen aldus sochte soe comt seegt die hond met
 • fabels: studie van het genre, beschrijving van collecties, catalogus van afzonderlijke fabels. Nijmegen 1995. nr. 495. Wolf
 • Een wolf komt een hond tegen en ziet hoe weldoorvoed deze is. De wolf denkt erover om in te trekken bij de hond en ook
 • zo'n rijk leven te gaan leiden. Op dat moment ziet hij echter dat de hond een halsband om heeft. De wolf besluit dat hij
 • wolf
 • Een wolf komt een hond tegen en ziet hoe weldoorvoed deze is. De wolf denkt erover om in te trekken bij de hond en ook zo'n rijk leven te gaan leiden. Op dat moment ziet hij echter dat de hond een…