Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

20 resultaten voor ""

sprookje uit 1891
 • onnoozel, mij zoo te vermoeien! Het is toch maar de kop, die moet eten! Ik zal hem afkappen." Zoo gezeid, zoo gedaan. Hij
 • haalde eene bijl en martelde het dier, tot hij den kop van den rom had, en liep er zegepralend de ladder mee op. Maar toen
 • het dak waar gras groeit. Omdat dat niet lukt, snijdt hij de kop van het beest eraf en gaat daarmee naar boven om hem te
 • kop
 • Een jongen woont met zijn moeder in een huis met een koe en een hond met de naam 'Peterselie'. Als de jongen soep moet koken met peterselie gooit hij de hond erin. Als hij de koe moet laten grazen,…
Till_Eulenspiegel.jpg

sprookje uit 1890
 • nu nog zijn? - Ja! - Welnu, neem uwen degen en kap mij den kop af." Jan was daarmee niet zeer haastig, maar eindelijk
 • Volkskunde. Tijdschrift voor Nederlandsche Folklore. 3 (1890) p. 110
 • 1890
 • kop
 • Een rijke man is erg bedroefd omdat hij geen kinderen heeft maar komt een in het zwart geklede heer tegen die hem belooft dat hij een kind zal krijgen, maar dat hij het op komt halen als het zeven…

sprookje uit 1892
 • die dacht eens na dezen: Dat zal hondje Foelie wezen. En hij pakte 'm bij z'n kop, En hij douwde 'm in het sop. 4
 • kop
 • Moeder zegt Jan foelie in de soep te doen en hij stopt zijn hond Foelie erin.

sage uit 1892
 • antwoord, dat de vrouw niet goed was, ze was nog niet opgestaan. "O," zei de vrouw, "lig ze noe met haor verbraanden kop in 't
 • verbrande kop in bed.
 • kop
 • Een vrouw koopt op de pof meel en als ze pannekoeken bakt, komt een kat, die zegt: "Pannekoeken bakken en 't meel poffen!' De vrouw wordt boos en slaat de kat met de koekepan. De volgende dag ligt de…
VerkleedVolkers.jpg
GroepVolkers.jpg
HondVolkers.jpg
HuwelijkVolkers.jpg

sage uit 1892
 • In de kop van de spiering is de figuur van een Marker visser zichtbaar.
 • kop
 • In de kop van de spiering is de figuur van een Marker visser zichtbaar.

sage uit 1892
 • 2.60. Een gedrocht zonder kop en pooten Jan Hurkmans te Bergeik, die sinds eene reeks van jaren altijd gedienstig is om
 • ijselijk stenend en hijgend wangedrocht, ter grootte van een peerd, zonder kop en pooten. Op dit gezicht zet het Hurkmans op
 • 2.60. Een gedrocht zonder kop en pooten
 • te zijn zo groot als een paard, zonder kop en poten.
 • kop
 • 's Avonds onderweg hoort een man vreemd hijgen en steunen, en denkt dat het van een vervaarlijk spook moet zijn. Daarom maakt de man een omweg, maar komt juist bij het spook uit dat hij dacht te…

sprookje uit 1893
 • gespouwd en den hond die schoot op de wolf aan en den ezel gaf m eene stamp voor zijne kop en onder de hand zat den haan maar
 • stuk uit mijn kont en toen schoot er nog iets van achter de deur uit en dat smeet me met een plank op mijne kop en toen ik
 • vanachter de deur op de kop slaat en de haan die begint te kraaien. De wolf overdrijft wat er is gebeurd als hij het de andere
 • kop
 • Kat, hond, ezel en haan gaan feestvieren zonder de andere dieren, die afspreken het eten weg te halen. De vier dieren hebben dat in de gaten en verstoppen zich. Uitvoering van het plan ligt bij de…

sage uit 1892
 • 2.24. Het peerd zonder kop Verscheidene inwoners te Westerhoven zien 's avonds of 's nachts op 't schoolplein een dier
 • , het best aan een peerd gelijkende, doch zonder kop, staan of gaan. Een en ander, minder huiverig dan velen, naderden het
 • 2.24. Het peerd zonder kop
 • In de avond of nacht zien sommigen een dier staan dat lijkt op een paard zonder kop, en plots verdwijnt als mensen
 • kop
 • In de avond of nacht zien sommigen een dier staan dat lijkt op een paard zonder kop, en plots verdwijnt als mensen dichterbij komen.

sage uit 1892
 • hond zonder kop, ter grootte van een kalf gewaar, die dan een kleinen afstand, vóór of ter zijde hem ging. Dit spook hebben
 • Hond zonder kop ter grootte van een kalf loopt 's avonds als het donker is enige tijd met voorbijgangers mee, zonder
 • kop
 • Hond zonder kop ter grootte van een kalf loopt 's avonds als het donker is enige tijd met voorbijgangers mee, zonder kwaad te doen.

sage uit 1899
 • Voor een vijftig jaar werd er een kind geboren dat op de buik tusschen vel en vleesch een bakerspeld had. De kop van de
 • kop
 • Een kind wordt door het kollen geboren met een bakerspeld op de buik tussen het vel en het vlees.

sage uit 1899
 • , burgemeester?" Deze, hem niet kennende, riep: "Ja, kop." En sinds dien tijd noemt hij zich Jakob.
 • kop
 • Ontstaan van de naam Jakob.

mop uit 1899
 • de kop afgesneden. Pastoor beklaagde zich. "Och," zei de boer, "dat is voor jou niks: jij kunt wel andere koppen maken."
 • kop
 • Pastoor die door boer met zijn vrouw wordt betrapt verklaart dat hij het hoofd heeft bijgemaakt van het kind zonder hoofd dat de boer heeft verwekt. De boer snijdt de koppen van de koeien van de…

sprookje uit 1892
 • kop
 • Een prinsje rent in het bos een vlinder achterna en verdwaalt. Hij wordt door een heks gevangengezet, en als hij niet doet wat ze wil, verandert zij hem in een nachtegaal. Zijn zusje is na zijn…

sage uit 1894
 • In de Bruggersteeg spookt des nachts een kalf zonder kop. Het rinkelt als glas, en valt op een gegeven oogenblik in
 • Een kalf zonder kop spookt rond. Het rinkelt als glas en op een gegeven ogenblik valt het in elkaar. Wie naar het kalf
 • kop
 • Een kalf zonder kop spookt rond. Het rinkelt als glas en op een gegeven ogenblik valt het in elkaar. Wie naar het kalf kijkt, verliest voorgoed zijn goede gezondheid.

mop uit 1894
 • bi zien oor op zien kop zitten, maor 't varken vruug ook of ze iens van hum happen mog. "Nee", zee 't pannekoekkien, "ik
 • de motte zoo met zien kop dat pannekoekkien er af viel en in de grond zunk, en toen gingen al de varkens an 't wroeten om
 • kop
 • Een jonge en een oude vrouw willen pannekoeken bakken. De jonge vrouw weet niet hoe ze de pannekoeken moet omkeren, en laat er één uit de schoorsteen vliegen. De pannekoek komt langs een veld waar…

sage uit 1892
 • als men zegt: "In Gods naeme." Dieren worden betooverd door ze driemaal over den kop of den rug te strijken (aaien).
 • kop
 • Als je door een heks op de schouders wordt getikt, moet je terugtikken. Dieren worden behekst door ze driemaal te aaien.

sage uit 1894
 • als men dit niet deed, liep het beest altijd met zijn kop naar den grond geneigd. (Is bijna overal vervallen.)
 • Ophangen van de haam werd gedaan om te zorgen dat het veulen zijn kop heft.
 • kop
 • Ophangen van de haam werd gedaan om te zorgen dat het veulen zijn kop heft.

sage uit 1896
 • kop
 • Om veeziekte af te wenden, moet men koppen van pasgeboren kalveren, hoe meer hoe beter, boven in de schuur achter de uilenborden brengen, om ze te laten verdorren.

sage uit 1896
 • . Daarom doet men best het dadelijk den kop af te snijden, den romp te begraven vóór of onder den drempel der deur van het
 • hooivak, en den kop op te hangen in de schuur aan de daklatten boven den zolder van den koestal, bij voorkeur boven den stal
 • Bij te vroeg geboren kalveren moet men de kop afhakken en bovenin de stal ophangen, ter bescherming te vroeg geboren
 • kop
 • Bij te vroeg geboren kalveren moet men de kop afhakken en bovenin de stal ophangen, ter bescherming te vroeg geboren kalveren. Meerdere koppen moeten naast de eerste worden opgehangen. Bij Dantumadeel…

sprookje uit 1894
 • ging open. Toen de wolf haar zag binnenkomen, trok hij zijn kop onder de dekens en zei: "Zet je mandje daar maar op tafel
 • den kop op het kussen neer om nog wat te rusten, en lag spoedig al zijn best te snorken en te hijgen. Op denzelfden tijd
 • kop
 • Rond Pinksteren had moeder boerenwafels gebakken en Roodkapje werd op pad gestuurd om die naar grootmoeder te brengen. Moeder waarschuwde Roodkapje om niet van het pad te wijken en te verdwalen.…