Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

39 resultaten voor ""

sprookje uit 1892
 • sprookje
 • De drie wensche Der was er is 'n rikke man, die erg veul goed dee. Nou gebeurde-n-'t op 'n zekere dag, dat de Eere
 • Jezus op z'n omzwurvinge-n-op aerde met z'n apostele an 't uiès van die man kwam, en om nachtverblèif vroeg. Natuurlik wazze
 • Een man mag drie wensen doen. Hij wenst om nog honderd jaar langer te mogen leven. Ten tweede dat diegene die in de
 • zolang als de man dat wil. Na honderd jaar komt de Dood om de man te halen. De man vraagt of de Dood voor hem een paar vijgen
 • man
 • Een man mag drie wensen doen. Hij wenst om nog honderd jaar langer te mogen leven. Ten tweede dat diegene die in de vijgeboom klimt, er niet meer uit kan komen. Ten slotte, dat diegene die in de…

sprookje uit 1893
 • sprookje
 • man
 • Een jongen komt een jager, een molenaar en een hardloper tegen. De jager blijft thuis en moet de anderen bellen als het eten klaar. Dan komt er een klein mannetje binnen. Hij vraagt om een lucifer, en…

sprookje uit 1893
 • sprookje
 • vieren vaarden zij voort. Een eind verder zagen zij weer op den oever van de rivier een man zitten, die een kanonkogel aan
 • met vijven en ze vaarden verder. Wanneer ze weer een tijdlang gevaren hadden, lag daar op den oever een man met zijn oor
 • onderweg acht mannen tegen: een reus, een hardloper, een man met een bijzonder goed gehoor, een scherpschutter, een man met
 • zijn buik vol rook, een man met dertig winters, een man die zo hard kan blazen als de wind en een man die heel veel kan
 • man
 • Drie broers hebben opdracht gekregen om binnen drie dagen een oorlogsschip te maken. Een oude vrouw belooft hen, uit dank voor een avondmaal, het schip af te timmeren. De volgende dag is het schip ook…

sprookje uit 1892
 • sprookje
 • Nu volgen een paar raadsels, waaraan een vrij zonderlinge geschiedenis ten grondslag ligt. Een man had kwaad gedaan
 • , Vijf levenden uit een dooie nam De zesde maakte de zevende vrij Heeren, raadt en zeg[t] het mij! Eene vrouw zou haar man
 • Een man bevrijdt zich door het opgeven van het onoplosbaar raadsel van hoop en vrees op de wagen en een vrouw maakt een
 • man
 • Een man bevrijdt zich door het opgeven van het onoplosbaar raadsel van hoop en vrees op de wagen en een vrouw maakt een raadsel van een spreeuwennest gevonden in een paardenkop, en bevrijdt hiermee…

sprookje uit 1894
 • sprookje
 • Eens werd er 'n man gevangen genomen. Z'n vrouw deed moeite, hem te verlossen en eindelijk kreeg ze de toezegging, dat
 • haar man in vrijheid zou worden gesteld, wanneer ze de rechters een raadsel opgaf, dat deze niet zouden kunnen raden. Dit
 • Een vrouw wil haar man uit de gevangenis verlossen en mag haar man meenemen als ze de rechters een raadsel stelt, dat
 • ze niet op kunnen lossen. Ze zegt: Ik ga hier op Lelie, Op Lelie draag ik mijn gemoed, Daar ik mijn man
 • man
 • Een vrouw wil haar man uit de gevangenis verlossen en mag haar man meenemen als ze de rechters een raadsel stelt, dat ze niet op kunnen lossen. Ze zegt: Ik ga hier op Lelie, Op Lelie draag…

sprookje uit 1892
 • sprookje
 • beteekenis heeft dan wij oppervlakkig zouden meenen:) Een man was ter dood veroordeeld, zijn vrouw kwam bij de rechters om
 • genade voor haar man; de rechters zeiden haar dit toe, mits zij hun een raadsel wist op te geven, dat zij niet zouden kunnen
 • volkomen zekerheid te zeggen, dat zij het verhaal deed van de vrouw, die door haar raadseltje genade voor haar man verwierf
 • Een vrouw kan haar man redden met een onoplosbaar raadsel.
 • man
 • Een vrouw kan haar man redden met een onoplosbaar raadsel.

sprookje uit 1892
 • sprookje
 • ," zei de os. Toen gingen zij naar de man. "Man, wil je de os slaan, want de os wil geen water zuipen, het water wil het vuur
 • wil niet naar school toegaan of hij moet gedragen of gekruijen worden in een wagentje." "Neen," zei de man. Toen gingen
 • Gang naar hond, stok, vuur, water, os, man, galg en tenslotte mol om Keesje naar school te krijgen. Laatste vraag: "Mol
 • , wil je de galg afknabbelen, want de galg wil de man niet hangen, de man wil de os niet slaan, de os wil geen water zuipen
 • man
 • Gang naar hond, stok, vuur, water, os, man, galg en tenslotte mol om Keesje naar school te krijgen. Laatste vraag: "Mol, wil je de galg afknabbelen, want de galg wil de man niet hangen, de man wil de…

sprookje uit 1892
 • sprookje
 • naar den man. "Man, man, wil jij eris koe dooden? De koe, die wil geen water drinken, 't Water wil geen vuur uitpinken, 't
 • naar school toe gaan." "Neen!" zei de man. Toen gingen ze naar den galg. "Galg, galg, wil jij dien man eris hangen? De man
 • doven, de koe het water te drinken, de man de koe te doden en de galg de man te hangen.
 • man
 • Broertje en zusje vegen de vloer en vinden een penning en kopen ervoor een 'keutje', dat echter niet naar school wil gaan. De hond wordt gevraagd het te bijten, de stok de hond te slaan, het vuur de…

sprookje uit 1892
 • sprookje
 • Een man was ter dood veroordeeld. Zijne vrouw mocht een raadsel opgeven, dat, als 't niet werd geraden, haar man de
 • vrijheid schonk. Ze zei: Op Rudolf ga ik Op Rudolf sta ik Op Rudolf ben ik welgemoed Dat ik mijn man van den dood verlossen
 • rechterraadsel; een man komt vrij als de rechters het raadsel van zijn vrouw niet kunnen raden.
 • man
 • rechterraadsel; een man komt vrij als de rechters het raadsel van zijn vrouw niet kunnen raden.

sprookje uit 1892
 • sprookje
 • Uit Oudkarspel sprak ik iemand, die mij wist te vertellen: Een man werd naar de gevangenis gevoerd, doch mocht vrij
 • Een man werd naar de gevangenis gevoerd, doch mocht vrij, als hij een raadsel opgaf, dat niet te raden was.
 • man
 • Een man werd naar de gevangenis gevoerd, doch mocht vrij, als hij een raadsel opgaf, dat niet te raden was.

sprookje uit 1894
 • sprookje
 • Hoop en vrees zat op de wagen Hij zag tweebeen vierbeen dragen. Een man, die ter strafplaats werd gevoerd, gaf dat
 • rechterraadsel; een man komt vrij als de rechters zijn raadsel niet kunnen raden.
 • man
 • rechterraadsel; een man komt vrij als de rechters zijn raadsel niet kunnen raden.

sprookje uit 1893
 • sprookje
 • voorlegde. Van dat oogenblik was hij een rijk man. Hij zette een groote smederij op, nam heel veel knechts in zijnen dienst maar
 • Motieven: M211.11* Man sells soul to devil in return for riches; K1811 Gods (saints) in disguise visit mortals
 • ; D1413.9.1 Wallet from which one cannot escape; K213 Devil pounded in knapsack till he releases man; A661.0.1.2 Saint Peter as
 • man
 • Smid die zijn smederij laat verlopen tekent een contract met de duivel waardoor hij schatrijk wordt, maar de duivel na zeven jaar zijn ziel komt halen. In die zeven jaar verricht hij driemaal arbeid…

sprookje uit 1893
 • sprookje
 • 3.6. Er was eens een herder, die alle dagen 3 spekstruiven mee nam. Op een keer was hij op de heide toen een man bij
 • hem kwam en om de pannekoeken vroeg. De herder weigerde en zei: dan heb ik en mijn hond niets meer; doch de man smeekte
 • man
 • Herder geeft zijn drie pannekoeken weg, als beloning mag hij drie wensen doen. Hij kiest een geweer, een fluit en een pruik. Als hij honger krijgt gaat hij naar huis, waar men dreigt hem op te hangen…

sprookje uit 1893
 • sprookje
 • 10 varkens. Nu deed de man den zak open de boer er uit en de varkensstouwer er in; daarop deed de boer den zak dicht en
 • ging met de varkens naar huis. Daarop wierp de burgemeester met zijn helpers den zak in het water en de man verdronk
 • een uur in de zak kruipt tien varkens krijgt. De man bevrijdt de boer, gaat in de zak zitten, waarop de boer de zak dicht
 • doet en met de varkens naar huis gaat. De burgemeester gooit de zak met de man in het water. De volgende dag vraagt de
 • man
 • Van de enige koe die hij heeft laat een boer de huid stropen om te verkopen. Onderweg hult hij zich in de huid om rovers bang te maken en ontdekt de plaats waar ze geld hebben verstopt. De boer haalt…

sprookje uit 1893
 • sprookje
 • 3.13. Er was eens een man die graag iemand foppen wilde. Op een zekeren keer kwam hij bij een rijk heer die hij ook
 • man
 • Een oplichter verkoopt wespen in een klomp. Als de klomp wordt geopend en de wespen beginnen te brommen veranderen ze in goudstukken. De koper zet de klomp op de kachel waardoor de wespen door de…

sprookje uit 1893
 • sprookje
 • 3.14 Te Bakel in de straat woonde eene vrouw die eene zeer slechte man had als hij in de week hard had gaan werken en
 • veel geld had verdient dan moest het de zelfde week nog verteert worden op zekeren dag was haar man weer naar de herberg
 • man
 • Een vrouw heeft drie geestelijken als minnaars, maar zijn neemt hen alle drie achter elkaar beet. De volgende dag klagen ze erover. De derde klaagt dat ze een kandelaar van hem heeft gemaakt.

sprookje uit 1893
 • sprookje
 • tuis en zij ik kan u niet laten slapen maar ik zou zeer graag hebben dat gij deze zak mede neemt mijn man zegt dat er een
 • razende kat in zit de man nam den zak eens op en hoorde toen iets in den zak maar wat was dat een paar rijksdaalders vielen op
 • man

sprookje uit 1892
 • sprookje
 • 1.46. Doortje en Mietje Daar was eens een man en eene vrouw en die hadden twee kinderen. Het eene heette Doortje en 't
 • in zien willen.' (brief aan Sassen, dd. 5 juli 1890, verz. Sassen inv. no. BB26). Naast volksverhalen verzamelde meester
 • Vrouw houdt niet van één van haar beide dochters en vermoordt haar in afwezigheid van haar man. De andere dochter gaat
 • , waar haar man smakelijk van eet. Hij vraagt weer waar de andere dochter is, waarop uit de schoorsteen een stem komt die
 • man
 • Vrouw houdt niet van één van haar beide dochters en vermoordt haar in afwezigheid van haar man. De andere dochter gaat haar vader tegemoet, maar durft niet te vertellen wat er is gebeurd. De moeder…

sprookje uit 1899
 • sprookje
 • een man te zijn, want zij vangt de toegeworpen appel niet met gespreide benen, maar met dichtgeknepen benen, en blijkt een
 • man
 • Een vrouw vraagt en krijgt nachtverblijf bij twee zusters. Eén van de zusters vertrouwt het niet. De reizigster blijkt een man te zijn, want zij vangt de toegeworpen appel niet met gespreide benen,…

sprookje uit 1898
 • sprookje
 • The Man from the Gallows
 • Een rijke man met één been laat een gouden been maken en wenst dat het meegaat in zijn doodskist. Doordat dit is
 • man
 • Een rijke man met één been laat een gouden been maken en wenst dat het meegaat in zijn doodskist. Doordat dit is nagelaten hoort men hem vragen waar zijn gouden been is gebleven.
26.jpg

sprookje uit 1894
 • sprookje
 • Er was eens een arm man, die ging in zijn vrije tijd aan 't visschen. Toen hij nu al een poos gezeten had zonder iets
 • , daar begon op eens de visch te spreken. "Och goede man," zei hij, "laat mij toch weer los, laat mij weer zwemmen." "Maar
 • een selectie ingevuld): D5. Enchanted person D661. Transformation as punishment D100. Transformation: man
 • to animal D170 Transformation: man to fish B211.5 Speaking fish B175 Magic fish B375 Release of animal by
 • Een arme man gaat vissen. Hij vangt een heel bijzondere vis. Deze vis is een betoverde prins en kan spreken. Hij vraagt
 • de man hem weer los te laten, dan zal hij in ruil hiervoor aan de visser geven wat hij maar wil. De man laat de vis vrij
 • man
 • Een arme man gaat vissen. Hij vangt een heel bijzondere vis. Deze vis is een betoverde prins en kan spreken. Hij vraagt de man hem weer los te laten, dan zal hij in ruil hiervoor aan de visser geven…

sprookje uit 1894
 • sprookje
 • verhaal is alleen het begin van het sprookje doordat dat afwijkt van de versie waar Boekenoogen over schreef.
 • Een boze stiefmoeder wil het zoontje van haar man doden. Ze probeert hem te vergiftigen, maar het zusje redt hem door
 • man
 • Een boze stiefmoeder wil het zoontje van haar man doden. Ze probeert hem te vergiftigen, maar het zusje redt hem door zijn bord aan de hond te geven. Een tweede keer probeert de stiefmoeder hem uit te…

sprookje uit 1892
 • sprookje
 • . Eindelijk waagde het een arm man nog eens. Hij ging niet, als zijne ongelukkige voorgangers, te bed, maar bleef op. Om 12 uur
 • kwamen er 12 mannen, die kisten vol geld telden, een maaltijd aanrichtten en den armen man noodigden om mee te eten. Deze nam
 • bij hun poging echter al om het leven gekomen. Een arme man wil het nog wel eens proberen. Hij blijft wakker in het huis
 • man
 • In een huis spookt het. Degene die daar een nacht durft te blijven, zal veel geld krijgen. Verschillende mannen zijn bij hun poging echter al om het leven gekomen. Een arme man wil het nog wel eens…

sprookje uit 1892
 • sprookje
 • Het sprookje van een man, een bed en den dood is: Iemand was zeer krank en zeer bang om te sterven. De dood verscheen
 • Het sprookje van een man, een bed en den dood
 • Een man is ziek en heel erg bang voor de dood. De Dood verschijnt bij zijn bed en vertelt hem dat hij zal sterven
 • hij bij het hoofdeinde. Snel draait de man zich om in bed, zodat de Dood weer bij zijn voeteneinde staat. De Dood is hier
 • man
 • Een man is ziek en heel erg bang voor de dood. De Dood verschijnt bij zijn bed en vertelt hem dat hij zal sterven wanneer de Dood bij zijn hoofdeinde zal staan. Een paar keer verschijnt de Dood bij…

sprookje uit 1894
 • sprookje
 • Zoo leefde er een bijzondere luije man die wat ze ook met hem probeerde[n] of deden of wat ze hem ook beloofden, hij
 • Een man is zo lui dat hij nooit wil werken. Om hem bang te maken en om hem aan het werk te krijgen, klimmen een paar
 • mannen de schoorsteen op en roepen van boven naar beneden: "Abram, je moet werken". De man schrikt hier zo van dat hij
 • man
 • Een man is zo lui dat hij nooit wil werken. Om hem bang te maken en om hem aan het werk te krijgen, klimmen een paar mannen de schoorsteen op en roepen van boven naar beneden: "Abram, je moet werken".…