Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

4 resultaten voor ""

sprookje uit 1894
 • Eens werd er 'n man gevangen genomen. Z'n vrouw deed moeite, hem te verlossen en eindelijk kreeg ze de toezegging, dat
 • mijn gemoed, Daar ik mijn man op verlossen moet."
 • Een vrouw wil haar man uit de gevangenis verlossen en mag haar man meenemen als ze de rechters een raadsel stelt, dat
 • ze niet op kunnen lossen. Ze zegt: Ik ga hier op Lelie, Op Lelie draag ik mijn gemoed, Daar ik mijn man
 • man
 • verlossen
 • Een vrouw wil haar man uit de gevangenis verlossen en mag haar man meenemen als ze de rechters een raadsel stelt, dat ze niet op kunnen lossen. Ze zegt: Ik ga hier op Lelie, Op Lelie draag…

sprookje uit 1892
 • vrijheid schonk. Ze zei: Op Rudolf ga ik Op Rudolf sta ik Op Rudolf ben ik welgemoed Dat ik mijn man van den dood verlossen
 • Een man was ter dood veroordeeld. Zijne vrouw mocht een raadsel opgeven, dat, als 't niet werd geraden, haar man de
 • rechterraadsel; een man komt vrij als de rechters het raadsel van zijn vrouw niet kunnen raden.
 • man
 • verlossen
 • rechterraadsel; een man komt vrij als de rechters het raadsel van zijn vrouw niet kunnen raden.

sage uit 1892
 • omstreek, alle nachten tusschen twaalf en één uur, dien man op den akker rondloopen met een zwaren paal op zijne schouders
 • vandaan komt. De geest is dan verlost, plaatst de paal op de oorspronkelijke plaats en verdwijnt. De dronken man ontnuchtert
 • man
 • verlossen
 • Boer die onopgemerkt de afscheiding van zijn akker verzet komt na zijn dood terug met een de paal op zijn schouder en vragend waar hij de paal moet laten. Een dronken passant roept hem toe dat hij de…

sprookje uit 1892
 • . Eindelijk waagde het een arm man nog eens. Hij ging niet, als zijne ongelukkige voorgangers, te bed, maar bleef op. Om 12 uur
 • kwamen er 12 mannen, die kisten vol geld telden, een maaltijd aanrichtten en den armen man noodigden om mee te eten. Deze nam
 • bij hun poging echter al om het leven gekomen. Een arme man wil het nog wel eens proberen. Hij blijft wakker in het huis
 • man
 • verlossen
 • In een huis spookt het. Degene die daar een nacht durft te blijven, zal veel geld krijgen. Verschillende mannen zijn bij hun poging echter al om het leven gekomen. Een arme man wil het nog wel eens…