Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

40 resultaten voor ""

sprookje uit 1891
 • om de korenmaat, om er ons geld mêe te meten." Toen hij in de pastorij aankwam, vroeg hem de pastoor, waar hij al dat
 • het haartje verkocht had. "Zoo, zoo," riep de pastoor, "ik zal ook eene koe dood doen en mijn knecht met het vel naar de
 • te wegen, en zegt tegen de pastoor dat hij het geld gekregen heeft door een koeievel voor een cent per haartje te
 • verkopen. Als de pastoor tevergeefs een zwarte en witte koe gedood heeft, stopt hij de jongen in een zak om hem te verdrinken
 • pastoor
 • Een jongen woont met zijn moeder in een huis met een koe en een hond met de naam 'Peterselie'. Als de jongen soep moet koken met peterselie gooit hij de hond erin. Als hij de koe moet laten grazen,…
Till_Eulenspiegel.jpg

mop uit 1890
 • -n-is." En zoo gebeurde-n-et. (Noord-Brabant; in 1890 opgetekend; Handschrift Sassen)
 • 1890
 • In de hof van de pastoor wordt een mol gevangen. Niemand heeft ooit zo'n beest gezien. Er wordt iemand bij geroepen die
 • pastoor
 • In de hof van de pastoor wordt een mol gevangen. Niemand heeft ooit zo'n beest gezien. Er wordt iemand bij geroepen die er meer van zou weten. Maar die man denkt dat het een ezel is of misschien een…

sprookje uit 1890
 • vragen aan den pastoor. "Vraag aan den geest, wie zijne hand heeft, en waarschijnlijk zal hij hierop voor altijd verdwijnen
 • ," zegde de pastoor. Wederom verscheen de geest der koningsdochter, en weer herhaalde hij op jammerlijken toon: "Och! mijn
 • Volkskunde. Tijdschrift voor Nederlandsche Folklore. 3 (1890) p. 16
 • 1890
 • , onder de uitroep: 'och, mijn hand!'. Hij vraagt raad aan de pastoor, die zegt dat hij moet vragen wie zijn hand heeft. Dit
 • pastoor
 • Een prinses wordt ziek, sterft en wordt met een diamanten ring aan de hand begraven. De grafmaker, tevens bewaker van de doden, snijdt op een nacht de hand van het lijk en neemt deze mee naar huis.…

mop uit 1890
 • of zes jaren, en op zekeren dag hoorde de pastoor dezen op de straat zingen: "Kalittekalout! Den pastoor zijn verken ligt
 • bij ons in 't zout." "Manneken," zei de pastoor, "zult gij dat Zondag nog durven zeggen, als ik op den preêkstoel kom
 • Volkskunde. Tijdschrift voor Nederlandsche Folklore. 3 (1890) p. 24
 • 1890
 • Een koster steelt het varken van de pastoor en slacht het. Op een dag hoort de pastoor het zoontje van de koster zingen
 • dat zijn varken bij hem in het zout ligt. De pastoor zegt hem dat hij dat zondag ook moet zingen. Het jongetje vertelt
 • pastoor
 • Een koster steelt het varken van de pastoor en slacht het. Op een dag hoort de pastoor het zoontje van de koster zingen dat zijn varken bij hem in het zout ligt. De pastoor zegt hem dat hij dat zondag…

sprookje uit 1890
 • , dat de pastoor der parochie nog al dikwijls zijne vrouw kwam bezoeken, als hijzelf maar niet te huis en was, en hij
 • , nauwelijks was het beginnen te donkeren, of de pastoor kwam op de hoeve aan. Knechts en meiden waren vroeg naar bed gezonden, en
 • Volkskunde. Tijdschrift voor Nederlandsche Folklore. 3 (1890) p. 171
 • 1890
 • hoe de boerin een feestje bouwt met de pastoor. Als er geklopt wordt verdwijnt het voedsel in de kast en de pastoor in een
 • medelijden heeft met de pastoor, dat hij de duivel kan laten verschijnen. In het Latijn geeft hij de pastoor de raad met zijn
 • pastoor
 • Een student op weg naar huis krijgt onderdak in een boerderij. Vanuit zijn slaapkamer ziet hij door een kier in de wand hoe de boerin een feestje bouwt met de pastoor. Als er geklopt wordt verdwijnt…

sage uit 1893
 • nogal verspreid is. Plaatselijk toegeschreven aan een dominé of pastoor te Gouda, die zijn vriend dominé of pastoor te
 • pastoor
 • De Inwoners van Delft heten Kalverschieters De inwoners van Dordrecht heten Schapendieven. Twee boeren wilden de belasting ontduiken door een schaap de stad in te smokkelen verkleed als juffrouw. Het…

sage uit 1892
 • . Deze werd geladen op een wagen getrokken door zeven paarden en in de Douwelder- of Douwelskolk gesmeten. De pastoor, die
 • Een overleden boer keert telkens terug, maar niet nadat de pastoor het lijk in een loden kist heeft gestopt en een kolk
 • pastoor
 • Een overleden boer keert telkens terug, maar niet nadat de pastoor het lijk in een loden kist heeft gestopt en een kolk ingereden. De rusteloze ziel heeft de opdracht meegekregen om de kolk te legen…

sage uit 1892
 • ontsteltenis, een geest sprakeloos verscheen. Nadat zij den pastoor hiervan onderricht had, gaf deze heur den raad dat zij bij eene
 • denwelken nochtans het merk der spookhand was gedrongen. Op verzoek der meid en der huisgenooten, had de pastoor zich vóór den
 • Aan een zwijgende geest die aan een meisje verschijnt wordt op raad van de pastoor gevraagd wat er gedaan moet worden
 • pastoor
 • Aan een zwijgende geest die aan een meisje verschijnt wordt op raad van de pastoor gevraagd wat er gedaan moet worden. De geest blijkt haar moeder te zijn die een mis gelezen wil hebben. De schim…

sage uit 1892
 • 2.68. De geest van eenen pastoor Aan eene godvreezende vrouw op het gehucht Loveren, anderen zeggen Braambosch, onder
 • Westerhoven, verscheen een pastoor dezer parochie, die toen nog niet lang overleden was, en verzocht haar te willen zorg dragen
 • 2.68. De geest van eenen pastoor
 • Een overleden pastoor verschijnt aan een vrouw, verzoekt haar een goed werk voor hem te verrichten zodat hij zalig en
 • pastoor
 • Een overleden pastoor verschijnt aan een vrouw, verzoekt haar een goed werk voor hem te verrichten zodat hij zalig en zij gelukkig wordt, en verdwijnt weer.

sage uit 1893
 • 2.75. De behekste pastoor Op eenen namiddag kwam de eerwaarde heer van Ham, herder te Westerhoven, +1807, van de
 • voorbij en vond den pastoor ter plaatse; zijne pruik, zijn hoed en stok lagen op eenige passen van hem in het roggeland. De
 • 2.75. De behekste pastoor
 • Een pastoor wordt vastgezet en kan weer verder gaan als hij in het getijdenboek heeft gelezen. Als pastoors niet tijdig
 • pastoor
 • Een pastoor wordt vastgezet en kan weer verder gaan als hij in het getijdenboek heeft gelezen. Als pastoors niet tijdig hun getijden lezen hebben heksen de macht over pastoors.

sage uit 1893
 • 2.79. Het weergevonden peerd De eerwaarde heer Johan Samâls was van 't jaar 1686 (of iets vroeger) tot 1735 pastoor te
 • veel van die verhalen, wil ik hier vermelden hoe zeker man, door het gebed en de voorzegging van dien vermaarden pastoor
 • Een pastoor bezit de macht om verloren, gestolen en andere goederen bij de eigenaren terug te krijgen. Eén geval is het
 • vermiste paard dat door het gebed en de voorzegging van de pastoor door de boer op de door de pastoor aangeduidde plaats is
 • pastoor
 • Een pastoor bezit de macht om verloren, gestolen en andere goederen bij de eigenaren terug te krijgen. Eén geval is het vermiste paard dat door het gebed en de voorzegging van de pastoor door de boer…

sprookje uit 1893
 • kerk nie open te doen. Hij ging noa de pastoor en toen zee: 'Mijnheer Pastoor, goa es te blieft is mee, want ik durf de
 • kerk nie open te doen. Ik heur anIffioal è gekraak e 't is zeker aa 't bender huske.' De pastoor zè det i niet mee kon goan
 • te openen, denkt dat het kraken van de knekels uit het knekelhuis komt. Hij is bang, maar de pastoor wil niet mee vanwege
 • ziet. Zodra hij roept of het een vet lam is, laat de koster de pastoor van zijn rug glijden. Beiden vluchten, waarbij de
 • pastoor
 • Vrouw vraagt in gebed wat ze haar zoons moet laten leren. De koster die genoeg heeft van haar lange gebeden, geeft onzichtbaar antwoord dat ze moeten leren stelen. De vrouw denkt dat ze antwoord heeft…

sprookje uit 1893
 • bij H. Aarts een vet schaap wèg gaan halen en de andere twee zouden bij den Pastoor den worst weg gaan halen. Zij gingen
 • dan ook ieder zijn weg in. De twee die bij den Pastoor den worst weg zouden halen een van hen ging zagt naar het venster
 • Dieven spreken af dat de één een vet schaap zal stelen en de anderen de worst bij de pastoor. Bij het stelen vande
 • worst wordt de dief betrapt door de meid van de pastoor. Hij beroet zijn gezicht, waarop de meid vlucht en de pastoor
 • pastoor
 • Dieven spreken af dat de één een vet schaap zal stelen en de anderen de worst bij de pastoor. Bij het stelen vande worst wordt de dief betrapt door de meid van de pastoor. Hij beroet zijn gezicht,…

sprookje uit 1893
 • toe en de vrouw ging naar de kerk toen kwam ze dicht bij huis den Pastoor tege deze vroeg hoe is het met uw man die is al
 • zelfde als den pastoor toen kwam zij aan de kerk den koster tegen die vroeg haar dit ook al toen zij nu naar huis ging kwam
 • pastoor
 • Een vrouw heeft drie geestelijken als minnaars, maar zijn neemt hen alle drie achter elkaar beet. De volgende dag klagen ze erover. De derde klaagt dat ze een kandelaar van hem heeft gemaakt.

sage uit 1892
 • wederloopen, nog eens terugkeeren en nog eens verder loopen. Dat verwonderde den boer grootelijks, die daarom door den pastoor
 • de pastoor gewijde kogel weet de boer de linkerpoot af te schieten.
 • pastoor
 • Twee schoten raken een haas niet, de haas komt zelfs een paar keer teruglopen in het bereik van het schot. Met een door de pastoor gewijde kogel weet de boer de linkerpoot af te schieten.

sage uit 1892
 • zeide hem bij elken pastoor te kunnen nagaan, die hem geerne van de eene parochie naar de andere den weg zouden aanduiden
 • ontsnapt, maar weet niet waar hij is en hoe hij terug kan gaan. De zevende pastoor in de herberg waar de man terecht is gekomen
 • pastoor
 • Zoon van brouwer laat zich verleiden om met buren mee te gaan kaarten. Zij laten hem op het paard springen en vliegen met hem door de lucht naar een kasteel waar ze iemand willen vermoorden. De man…

mop uit 1899
 • pastoor, een wandelstok en een hoed. Toen pastoor den volgenden dag kwam en aanbelde, opende het meisje de deur en zeide: "Dag
 • pastoor, een wandelstok en een hoed zijn. Als de pastoor aanbelt wordt hij verwelkomt met de woorden waarvan het meisje de
 • pastoor
 • Een meisje dat haar moeder naar de betekenis van sodemieter, penis en testes vraagt krijgt als antwoord dat het een pastoor, een wandelstok en een hoed zijn. Als de pastoor aanbelt wordt hij…
119.jpg

mop uit 1899
 • Een pastoor reed met een wagen. De koetsier hield even op en liet het paard piesen, daarbij fluitende. "Waarom fluit ge
 • ?" vroeg de pastoor. "Dan piest het paard gemakkelijker." "O, dan moet je dat bij mij ook eens doen," zei de pastoor, "want het
 • Volgens koetsier plast paard gemakkelijker als hij er bij fluit. Op verzoek van de pastoor doet hij dat ook als de
 • pastoor urineert, maar draait zich om. De pastoor doet moeite, maar als hij daarbij in zijn broek poept, beschuldigt hij de
 • pastoor
 • Volgens koetsier plast paard gemakkelijker als hij er bij fluit. Op verzoek van de pastoor doet hij dat ook als de pastoor urineert, maar draait zich om. De pastoor doet moeite, maar als hij daarbij…

mop uit 1899
 • Men neemt een sigarenzakje en knipt volgens bijgaande teekening twee kappen, een non en een pastoor; er blijft dan een
 • kruis over. Nu begint het verhaal. Een pastoor en een non gingen dagelijks bij het kruis bidden. Door die dagelijksche
 • Pastoor en non die elkaar dagelijks bij het bidden bij een kruis ontmoeten, raken verliefd en copuleren waardoor de
 • pastoor tot twee keer toe een geslachtsziekte oploopt. Beide keren heeft de non er een middel tegen. De derde keer heeft ze
 • pastoor
 • Pastoor en non die elkaar dagelijks bij het bidden bij een kruis ontmoeten, raken verliefd en copuleren waardoor de pastoor tot twee keer toe een geslachtsziekte oploopt. Beide keren heeft de non er…
153.jpg

mop uit 1899
 • mijn vader rot, dan wordt mijn moeder rot en ten slotte wordt de pastoor rot, en die donder moet ik hebben."
 • wraak kan nemen op de pastoor.
 • pastoor
 • Reden waarom een jongen een prostitué met geslachtsziekte wil hebben is dat hij via de dienstmeid, vader, en moeder wraak kan nemen op de pastoor.

mop uit 1899
 • Een pastoor ontving op zekeren dag bezoek van den bisschop. Deze wou blijven logeeren. Pastoor had maar één bed; de
 • gebeld. De bisschop sliep door. Eindelijk zei pastoor: "Ka, Ka, daar is de melkboer; word toch wakker." (tableau)
 • uitgebeeld diende te worden door de verteller. Deze doet dan de pastoor na zoals hij de bisschop wakker stoot, in de
 • Bisschop die wil blijven logeren moet het bed delen met de pastoor. De bisschop blijft doorslapen als de volgende
 • morgen de bel gaat. De pastoor meent dat de meid zoals gewoonlijk naast hem ligt en maant haar wakker te worden.
 • pastoor
 • Bisschop die wil blijven logeren moet het bed delen met de pastoor. De bisschop blijft doorslapen als de volgende morgen de bel gaat. De pastoor meent dat de meid zoals gewoonlijk naast hem ligt en…

mop uit 1899
 • Drie meiden zouden pastoor een cadeau brengen. Nummer één werd zeer aardig ontvangen. Pastoor bood haar druiven aan
 • . Zij accepteerde die. Zij moest ze zelf maar plukken. Toen zij uit het raam ging liggen om ze te plukken, deed de pastoor
 • Meisje dat pastoor een cadeau aanbiedt krijgt druiven aangeboden die ze zelf moet plukken. Hij misbruikt haar als ze
 • pastoor zelf de druiven plukken. Ze schuiven het raam dicht, en smeren op het geslachtsdeel van de hangende pastoor room en
 • pastoor
 • Meisje dat pastoor een cadeau aanbiedt krijgt druiven aangeboden die ze zelf moet plukken. Hij misbruikt haar als ze uit het raam ligt om de druiven te plukken. Twee andere meisjes die ook een cadeau…

mop uit 1899
 • Een Broeksche lezing: Een pastoor moest het laatste oliesel toedienen. Hij was zijn text vergeten. Hij zag een haas
 • Een pastoor die het laatste oliesel moet toedienen is de tekst vergeten. Hij ziet een haas in de klaver lopen, een peer
 • pastoor
 • Een pastoor die het laatste oliesel moet toedienen is de tekst vergeten. Hij ziet een haas in de klaver lopen, een peer in de sloot vallen, en een man met schoenen met versleten zolen, en zegt dat in…

mop uit 1899
 • Het verhaal van Sint-Rochus Kerk hoorde ik aldus. Een pastoor haalde onwelvoegelijke dingen uit met een non. Ze waren
 • Pastoor en non die beiden naakt in de kerk zijn gaan als heiligenbeelden staan als zij worden gestoord door kerkgangers
 • . De pastoor krijgt een erectie als vrouwen bij hem komen bidden. Dat hij een deserteur slaat wordt als een wonder gezien.
 • pastoor
 • Pastoor en non die beiden naakt in de kerk zijn gaan als heiligenbeelden staan als zij worden gestoord door kerkgangers. De pastoor krijgt een erectie als vrouwen bij hem komen bidden. Dat hij een…
105.jpg

mop uit 1899
 • Een pastoor had mooie bloemen in zijn tuin. Zijn buurman, een jood, zei: "Mijnheer pastoor, wat heb je mooie bloemen
 • . Mag ik ze er eens zien?" "Jawel." "Mag ik ook vragen welke bloem dat is?" "Dat is de heilige Maria," zei de pastoor
 • Pastoor geeft bloemen de namen van heiligen als zijn joodse buurman komt kijken. De brandnetel noemt hij gewoon
 • brandnetel, maar de buurman zegt dat het de heilige Mozes is. Met alle heilige bloemen van de pastoor kan men zijn achterste
 • pastoor
 • Pastoor geeft bloemen de namen van heiligen als zijn joodse buurman komt kijken. De brandnetel noemt hij gewoon brandnetel, maar de buurman zegt dat het de heilige Mozes is. Met alle heilige bloemen…