Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Word count group

52 resultaten voor ""

sage uit 1891
 • 8. 'Eerst eten', zeggen die van Oosterhout a. Eens moest te Oosterhout een veroordeelde ter dood gebracht worden. Al de
 • Oosterhouters stelden de strafuitvoering uit met te zeggen: Eerst eten! En ze gingen aan tafel, maar terwijl ze aten, had de
 • zeggen
 • Gezegde.

sprookje uit 1894
 • zeggen
 • Dieren met vreemde namen.

sage uit 1892
 • zeggen
 • Een vrouw koopt op de pof meel en als ze pannekoeken bakt, komt een kat, die zegt: "Pannekoeken bakken en 't meel poffen!' De vrouw wordt boos en slaat de kat met de koekepan. De volgende dag ligt de…
VerkleedVolkers.jpg
GroepVolkers.jpg
HondVolkers.jpg
HuwelijkVolkers.jpg

sage uit 1892
 • den moed niet van iets te zeggen, maar kwam in groote ontsteltenis te huis aangeloopen.
 • Op een spookplaats ziet een man een zwijgende vrouw die zit te spinnen. Hij durft niets te zeggen en gaat bang naar
 • zeggen
 • Op een spookplaats ziet een man een zwijgende vrouw die zit te spinnen. Hij durft niets te zeggen en gaat bang naar huis.

sage uit 1892
 • zeggen
 • Door heksen in kattengedaante geplaagde molenaar wordt geholpen door iemand die 's nachts met een ongewijde en een gewijde kaars, en een ketel bij het vuur in de molen blijft. Aan de kat die…

sage uit 1892
 • 2.68. De geest van eenen pastoor Aan eene godvreezende vrouw op het gehucht Loveren, anderen zeggen Braambosch, onder
 • zeggen
 • Een overleden pastoor verschijnt aan een vrouw, verzoekt haar een goed werk voor hem te verrichten zodat hij zalig en zij gelukkig wordt, en verdwijnt weer.

sage uit 1893
 • pastoor verzocht dien buurman spoedig naar zijne pastorij te gaan en aan Joanna, de huishoudster te zeggen, dat zij hem het
 • zeggen
 • Een pastoor wordt vastgezet en kan weer verder gaan als hij in het getijdenboek heeft gelezen. Als pastoors niet tijdig hun getijden lezen hebben heksen de macht over pastoors.

sage uit 1893
 • zeggen
 • Een pastoor bezit de macht om verloren, gestolen en andere goederen bij de eigenaren terug te krijgen. Eén geval is het vermiste paard dat door het gebed en de voorzegging van de pastoor door de boer…

sprookje uit 1893
 • schavot had beklommen antwoordde hij dan ook werkelijk op de vraag van de rechters of hij nog wat te zeggen had: 'ik heb mijne
 • woord krijgt te zeggen dat hij de verdediging aan de rode advocaat heeft opgedragen. De man volgt de raad op, waarop een in
 • zeggen
 • Twee broers worden na de dood van hun ouders opgevoed door een buurman. De één kan goed leren en sterft als een vermogend man. De jongste wordt boer. Na de dood van de vermogende broer verkoopt de…

sprookje uit 1893
 • houvast zeggen, dan zit alles vast aan elkaar. Hij ziet zijn vrouw en de ridder half ontkleed, op het moment dat beiden de pot
 • zeggen
 • Een ridder heeft een oogje op de mooie vrouw van de smid. Om van de smid af te komen geeft hij de smid een tweetal onmogelijke opdrachten op straffe van ophangen aan de galg. Twee maal vlucht de smid,…

sprookje uit 1893
 • zeggen
 • Jongen plant een erwt die tot in de hemel groeit. Hij klimt naar boven om aan Onze Lieve Heer een paar schoenen te vragen, en krijgt een paar zilveren schoenen. Na verloop van tijd ruilt hij de…

sprookje uit 1893
 • zeggen
 • Vrouw vraagt in gebed wat ze haar zoons moet laten leren. De koster die genoeg heeft van haar lange gebeden, geeft onzichtbaar antwoord dat ze moeten leren stelen. De vrouw denkt dat ze antwoord heeft…


sprookje uit 1893
 • zeggen
 • Dreiging van moeder aan kind dat niet naar school wil is aanleiding voor een opeenvolging van dingen en dieren die elkaar niet willen straffen, tot de kat de muis opeet. De opeenvolging gaat terug…

sage uit 1891
 • zeggen
 • ‘s Morgens staan in een betoverd huis hondepoten op de haard. De volgende morgen hangen de worsten die de vorige avond zijn gemaakt in de boom voor het huis. In die boom zit elke avond een kat die…

sage uit 1890
 • 1890
 • through the air; G242.7.g 'over thick and over thin .. .'. D674 Magic flight with the help of a he-goat. NA 1890: 256-257
 • zeggen
 • 's Nachts wordt een man door onzichtbare handen opgetild en meegevoerd door de lucht, en ergens weer op de grond gezet. Hij vertelt dat hij blij is dat hij niet door heg en struik is gedragen, want…

sage uit 1891
 • in zien willen.' (brief aan Sassen, dd. 5 juli 1890, verz. Sassen inv. no. BB26). Naast volksverhalen verzamelde meester
 • zeggen
 • Iemand die een kat die op een slagboom zit, slaat krijgt te horen het nog eens te doen. Wie een kat voor de tweede keer slaat zal merken dat er meerdere katten opduiken die de persoon toetakelen. De…

sage uit 1892
 • zien willen.' (brief aan Sassen, dd. 5 juli 1890, verz. Sassen inv. no. BB26). Naast volksverhalen verzamelde meester
 • zeggen
 • Op een akker staan kleine bordjes met pannekoeken, maar de man die aan het ploegen is durft ze niet te pakken. Pas als een stemmetje dat uit de grond lijkt te komen hem aanmoedigt ze op te eten, eet…

sprookje uit 1892
 • zeggen.' 'Zeg het maar,' vroeg de vader alweer. 'Ik durf niet,' zei Mietje. Eindelijk kwam de vader met Mietje thuis en toen
 • in zien willen.' (brief aan Sassen, dd. 5 juli 1890, verz. Sassen inv. no. BB26). Naast volksverhalen verzamelde meester
 • zeggen
 • Vrouw houdt niet van één van haar beide dochters en vermoordt haar in afwezigheid van haar man. De andere dochter gaat haar vader tegemoet, maar durft niet te vertellen wat er is gebeurd. De moeder…

sage uit 1892
 • zeggen
 • Na zijn dood loopt de man die een grenspaal heeft verzet elke nacht met de paal op zijn schouder rond onder het roepen waar de paal moet staan. De geest verdwijnt als een dronken man hem zegt de paal…

sage uit 1892
 • zeggen
 • Man wil niets vertellen over ontmoeting met spook, maar durft nooit meer langs die plaats te gaan.

sage uit 1892
 • Duivelsberg, wanneer hij eenige Kaboutermannekes mistroostig hoorde zeggen: 'Kyrië is dood!' Deze was hun hoofd of overste, die
 • zeggen
 • Kabouters verlaten de streek nadat hun hoofd doodgeschoten is door een jager.

sage uit 1892
 • zeggen
 • Kabouters verrichten 's avonds of 's nachts onzichtbaar en zwijgend allerlei werkzaamheden op een boerderij. Nieuwsgierigen die hen proberen te ontdekken worden bedreigd met het uitsteken van hun…

sage uit 1892
 • zeggen
 • Als voerman in herberg vertelt van ontmoeting met kabouter die steeds herhaalt dat Kyrië dood is, springt een kabouter op tafel die vraagt of Kyrië dood is. Een andere versie is dat de kabouter…

sage uit 1892
 • zeggen
 • Kabouters doen het werk waar geld is neergelegd; er is eten klaargezet; eten in stukjes gesneden leer; merken dat iemand hen bekijkt, en degene wordt de ogen uitgestoken. Een boer krijgt 's nachts van…