Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

33 resultaten voor ""

sprookje uit 1951
 • winterkoninkje stuurt daarop een bij uit om de vos onder zijn staart te prikken. Nu laat de vos de staart hangen, de dieren vluchten
 • vluchten
 • Als de vos de jongen van het winterkoninkje opeet, verklaart het winterkoninkje de oorlog aan de dieren. Er wordt gevochten tussen de vogels en de dieren, en de laatsten zullen doorvechten zolang de…

sage uit 1966
 • Bij een ruzie begint een duivelbanner hard te brullen. De kooplui vluchten, want ze weten dat de duivelbanner een
 • vluchten
 • Bij een ruzie begint een duivelbanner hard te brullen. De kooplui vluchten, want ze weten dat de duivelbanner een handlanger van de duivel is.

sage uit 1966
 • vluchten
 • Een vrouw ligt op haar sterfbed, maar kan niet tot sterven komen. De verteller gaat naar haar toe en ziet een grote zwarte hond in de kamer zitten. De verteller bidt met de vrouw het Onze Vader. De…

mop uit 1966
 • vluchten
 • Japik Ingberts breekt in een herberg in door zich door de schoorsteen te laten zakken. In de schoorsteen hangen vele zijden spek. Japik valt met een stuk spek naar beneden en het lawaai wekt de…

mop uit 1966
 • vluchten
 • Een schipper zet de door de politie achtervolgde Japik Ingberts over een kanaal als deze hem een nieuw schip belooft. Japik laat voor hem een nieuw schip bouwen, maar berooft de schuitmaker weer nadat…

sprookje uit 1966
 • vluchten
 • Feitse Brants denkt dat hij harder kan maaien dan de duivel. Spoedig krijgt hij gezelschap van een zwarte gedaante, die harder kan maaien dan hijzelf. Om de gedaante te stuiten, steekt Feitse een…

sage uit 1966
 • vluchten
 • Een bisschop kan slecht overweg met zijn volk. Hij eet altijd in de toren van de kerk. Op een dag kwam het volk in opstand en begon op de toren te schieten. De vispan vloog van tafel. De bisschop…

sage uit 1966
 • . Zonder nadenken antwoordden de jongens meteen: ja. Dan worden ze door het spook mishandeld en ze vluchten.
 • vluchten
 • Twee jongens krijgen bij een boer onderdak in een spookhuis. Ze worden gewaarschuwd dat ze alleen antwoord mogen geven als de boer iets vraagt. Even later vraagt de boer of de jongen brij willen. Ze…

sage uit 1966
 • vluchten
 • Greate Germ is een domme kerel. Op een dag was hij met zijn zoon Mindert op de Trije Roede. Er zaten twee schapen aan een lijn. Maar dat kon Mindert niet onderscheiden. "Er is wat, vader", zei hij. De…

sprookje uit 1951
 • vluchten
 • Een koning vertoeft incognito in een kroeg en ziet hoe een huzaar korte metten maakt met vechtersbazen. De koning ziet toekomst in de huzaar en besluit hem op de proef te stellen. Hij geeft de huzaar…

sprookje uit 1951
 • vluchten
 • Een dienstmeid is alleen thuis als zij hoort dat rovers via een kelderraam willen inbreken. Met een groot mes slaat zij van de eerste zes rovers de hoofden af. De zevende rover vertrouwt het zaakje…

sage uit 1951
 • vluchten
 • De nachtmerrie is zo glad als een aal. Op een keer sprong de nachtmerrie een man op het lichaam. De man pakte de nachtmerrie, maar deze gleed hem als een aal door de handen.

sage uit 1951
 • vluchten
 • Een vrouw wordt door de nachtmerrie besprongen. Ze gaat op haar rug liggen en grijpt de nachtmerrie vast. Maar hoe harder ze knijpt, des te vlugger weet de nachtmerrie weg te glippen.

sage uit 1951
 • buiten komt, weerklinkt er een harde donderslag aan de heldere hemel. Dat was de stem van God. De mensen vluchten en de
 • vluchten
 • Een dorpsgemeente waar veel gedronken wordt, ergert zich in de kerk aan de vermanende preken van de dominee. Ze willen hem te grazen nemen. De dominee wordt door zijn ouderlingen gewaarschuwd, maar de…

sprookje uit 1951
 • vluchten
 • Een boer verkoopt graan voor achttienhonderd gulden. Hij haalt het geld van de bank, maar zijn twee arbeiders weten ervan en willen hem beroven. Ze lopen hem tegemoet, maar de boer verstopt zich op…

sage uit 1951
 • vluchten
 • Een postbode verlaat 's nachts het postkantoor met een grote hoeveelheid geld op zak. Als hij onderweg iemand ziet aankomen, verstopt hij zich in de slootkant. De andere man heeft het gezien: deze…

sage uit 1951
 • vluchten
 • Er wordt getracht om bij een boer in te breken, maar de boer betrapt de inbrekers. Ze slaan op de vlucht. Eén rover komt niet snel genoeg over een hek heen en wordt door de boer doodgeslagen. Later…

sage uit 1951
 • hooivorken: het waren dus geen handlangers. De rovers vluchten. Later wordt de boerderij verkocht op één voorwaarde: gasten mogen
 • vluchten
 • Op een boerderij krijgen twee reizigers onderdak in het hooi. Even later komen er rovers. De boer denkt dat het handlangers zijn van de gasten. Hij schiet met zijn geweer op de rovers, maar op een…

sage uit 1951
 • vluchten
 • Een man is 's nachts op de heide aan het werk en krijgt bezoek van de duivel, waarna hij op de vlucht slaat.

sage uit 1951
 • vluchten
 • Een marskramer vraagt of hij een pak mag achterlaten in een kasteel. De dienstmeid merkt echter dat het pak beweegt en ze schiet er met een revolver op. In het pak blijkt een dwerg te zitten met…

sage uit 1968
 • vluchten
 • Een boerenmeid verzucht 'zelfs met de duivel' te willen schaatsen. Die middag verschijnt prompt de duivel als het meisje aan het afwassen is. Het meisje herkent de duivel aan zijn paardenpoot en de…

mop uit 1969
 • vluchten
 • Er woonde eens een rijke en een arme boer naast elkaar. Toen de enige koe van Kleine Klaas dood ging, ging hij met het vel naar de markt, om deze te verkopen. In het bos klom hij snel in een boom toen…

sage uit 1969
 • vluchten
 • Een slangenkoning kan fluiten. Een schapenhoeder zag eens al zijn schapen uit elkaar vliegen. In de ruimte die daardoor ontstond, zag de hoeder allemaal slangen. Een van de slangen had een geel…

sage uit 1973
 • vluchten
 • Reade Kees en Gjert wilden iemand aan het schrikken maken. Diegene moest langs de kerk. Kees en Gjert gingen toen boven op elkaar staan met een wit laken om zich heen. De passant zei: ik heb wel eens…

sage uit 1969
 • vluchten
 • Een man kon eens zijn oude, inwonende vader niet vinden. Hij was naar de vliering gevlucht, hij kon toveren.