Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Naam Overig in Tekst
Word count group

8 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • Gâns minsken fan Sumarreheide ha fan to foaren de ljochtsjes fan 'e tram sjoen, foardat dy noch ried.
 • Veel mensen hebben de lichtjes van de tram gezien, lang voordat hij reed.
 • tram
 • Veel mensen hebben de lichtjes van de tram gezien, lang voordat hij reed.

sage uit 1970
 • tram, dy't letter kaem is.
 • Iemand zag vroeger lichten over de heide zweven en hoorde gerommel. Het is een voorbode geweest: later rijdt de tram in
 • tram
 • Iemand zag vroeger lichten over de heide zweven en hoorde gerommel. Het is een voorbode geweest: later rijdt de tram in de buurt.

sage uit 1979
 • Doe't de tram der noch net wie kaem Hedzer-om op in joun om in ûre of tsien fan Wergea werom op 'e Sumarreheide. "Hark
 • kearen heard," sei heit, "altyd om tsien ûre hinne." Letter ried de 10-ûre tram dêr oer de heide.
 • de tram daar.
 • tram
 • Op een bepaalde plaats is om tien uur 's avonds altijd een vreselijk lawaai te horen. Het is een voorbode: later rijdt de tram daar.

sage uit 1979
 • tram
 • Op een bepaalde plaats is veel lawaai te horen en er wordt stoom gezien. Het is een voorbode: later is er op die plaats een tramstation van de stoomtram.

sage uit 1979
 • Doe't de tram foar 't earst oer de Sumarreheide ried, tochten se dat it in bargehok wie mei twa gleone ljochten der oan.
 • plaats de tram.
 • tram
 • Op een bepaalde plaats wordt een soort varkenshok met twee lichten gezien. Het is een voorgezicht: later rijdt op die plaats de tram.

sage uit 1979
 • eagen. Dat wie de foarboade fan de lettere tram. In soad lju ha him fantofoaren sjoen. Hy ried by de beamwâl lâns.
 • Een paar mensen zien de tram al voor die überhaupt rijdt. Het is een voorbode.
 • tram
 • Een paar mensen zien de tram al voor die überhaupt rijdt. Het is een voorbode.

sage uit 1979
 • De foarboaden fan 'e tram neamden se yn 'e Sumarreheide ek wol wylde lantearnen. Dy gongen by de wâl lâns.
 • De voorboden van de tram noemen ze wilde lantaarnen.
 • tram
 • De voorboden van de tram noemen ze wilde lantaarnen.

sage uit 1979
 • 'e greate minsken gong dêr gauris oer. It tsjutte op dingen dy't komme soenen, lyk as de tram en sa.
 • Een jongen ziet op een bepaalde plaats wel eens een wilde lantaarn zweven. Het is een voorbode van bijvoorbeeld de tram.
 • tram
 • Een jongen ziet op een bepaalde plaats wel eens een wilde lantaarn zweven. Het is een voorbode van bijvoorbeeld de tram.