Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

8 resultaten voor ""

mop uit 1966
 • mop
 • died er. Mar de beide knapen hellen gau de hazze út 'e sek en treauen der in kat wer yn. Doe't de jonge de kofje troch 't
 • mar ris wer to gast gean." De lânhearre makke de sek iepen, mar o, hwat seach er prot, doe't dêr in kat foar 't ljocht kom
 • de jongen dorst en bij een huisje krijgt hij te drinken. Intussen verwisselen twee jongens de haas voor een kat. Bij
 • aankomst in de stad is de landheer boos en hij stuurt de jongen terug met de kat. Hij stopt weer bij het huisje en de jongens
 • kat
 • Een boerenzoon moet van zijn vader een geschoten haas in een zak naar de landheer in de stad brengen. Onderweg krijgt de jongen dorst en bij een huisje krijgt hij te drinken. Intussen verwisselen twee…

Trefwoorden: boer, haas, kat, landheer, verwisselen


mop uit 1966
 • mop
 • : "Kaets kat, hwat dochstû hjir op 'e tafel." Alles foel yn diggels. Doe wist de feint genôch en naeide út.
 • van wandelen, slaat het meisje het hele theeservies op tafel aan diggelen in de veronderstelling dat het de kat is. De
 • kat
 • Een jongen heeft een meisje dat bijna blind is. Haar moeder fluistert haar in dat er een naaldje op de grond ligt, en het meisje raapt het op. De jongen concludeert hieruit dat het meisje helemaal…

mop uit 1967
 • mop
 • en dat wie 'koets, kat!' En hja reage de krintebôlle fan 'e tafel. Doe hie de feint har yn 'e rekken. Hy is de jouns
 • tafel. Het meisje zei 'koest, kat' en sloeg zo de tulband van tafel. Sindsdien heeft ze haar vriend nooit meer gezien.
 • kat
 • Een slechtziend meisje wilde haar gebrek voor haar vriend verborgen houden, en sprak met haar moeder af dat ze een naald op een bepaalde plek zouden leggen. Toen de vrijer er was, zei het meisje:…

mop uit 1977
 • mop
 • . Se harke wat de twa by de tafel seinen. De kat hie twa jongen krige. Doe gong de man der mei nei it bêd ta en sei: 'Dû
 • no hâlde'. 'Allebeide fansels'. 'Nee hear, fersûp no mar ien. De iene jonge kat moast ek fersûpt wurde. Jim hawwe oan ien
 • kat
 • Een man en vrouw zitten aan tafel en het oudste meisje ligt in bed. Haar vader vraagt welke van de twee katjes ze wil houden, en als ze zegt allebei, dan zegt hij dat dat niet kan: eentje moet er…

mop uit 1977
 • mop
 • ." En doe seach de suster dat de kat der ien útsnipte. Doe sei suster: "O heden, hoe mat it nou dokter? Hwant wy binne ien
 • zijn ballen zo lang in een potje op de vensterbank. Als de zuster ziet dat een kat er met één van de ballen vandoorgaat
 • kat
 • Een man moet aan zijn blaas en nieren geopereerd worden in het ziekenhuis. De dokter snijdt zijn balzak open en stopt zijn ballen zo lang in een potje op de vensterbank. Als de zuster ziet dat een kat…

mop uit 1977
 • mop
 • forwachte. Hwant de oare moarns bounsde it my en ik skiet sa bot achter ôf, dat de kat foel der dea fan del en it dier wie
 • . Als hij de hagel uitpoept, gebeurt dit met zo'n kracht dat de kat dood neervalt. Het dier blijkt later doorzeefd te zijn
 • kat
 • Een stel jagers wil een maat van hen beetnemen en doet hagel in de pudding. De maat eet de hele pudding met smaak op. Als hij de hagel uitpoept, gebeurt dit met zo'n kracht dat de kat dood neervalt.…

mop uit 1977
 • mop
 • altyd in pear kearen hinne, hwant dat wie in rike erftante. Op in kear sei se tsjin my, se woe graech in kat fan ús ha. Ik
 • die de kat yn in kartonnen doaze fan Plantenga's jenever en sette dy yn 't rakje fan 'e bus. Tsjin my oer siet Skeane Wibe
 • Een man brengt een kat naar zijn tante in een doos waar ooit jenever in heeft gezeten. Hij gaat met de bus naar zijn
 • tante en zet de doos met de kat in het bagagerekje. Als de doos begint te lekken, slurpt een man in de bus die erg van een
 • kat
 • Een man brengt een kat naar zijn tante in een doos waar ooit jenever in heeft gezeten. Hij gaat met de bus naar zijn tante en zet de doos met de kat in het bagagerekje. Als de doos begint te lekken,…

mop uit 1969
 • mop
 • miende dat it de kat wie, dy't dêr op 'e tafel siet to spinnen. Hja ûnderhellet de hân en seit: "Gean wei kat, hwat dochstû
 • meisje de koffiepot aan voor de kat, en ze sloeg hem van tafel. Toen de jongen weg ging, wilde het meisje hem nog een kus
 • kat
 • Een meisje was vrijwel blind. Op een keer zou er een jongen langs komen, en ze sprak met haar moeder af dat ze zouden doen alsof ze goed kon zien. Ze legden spelden op de tafel. Halverwege de avond…