Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

31 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • sinten ha wolste? Jawol, sei Aen. Dan dû joun om tolve ûre by my wêze maste en dan dû trije kear mei in swarte kat om 't
 • tsjerkhôf hinne rinne maste en dan dû sizze maste: - Wie koopt er mijn zwarte kat? - Dan dû noait sinten gebrek wer haste. Aen
 • Edzer Sint zegt dat Aen geld kan krijgen als hij om twaalf uur 's nachts drie keer met een zwarte kat rond het kerkhof
 • gaat en vraagt wie er zijn kat wil hebben. Aen vertrouwt het niet en doet het niet.
 • kat
 • Edzer Sint zegt dat Aen geld kan krijgen als hij om twaalf uur 's nachts drie keer met een zwarte kat rond het kerkhof gaat en vraagt wie er zijn kat wil hebben. Aen vertrouwt het niet en doet het…

sage uit 1955
 • dikke, swarte kat op side, dy't by syn skonken lâns struts. By it lêste stik lân, dat er del moest, wie de kat fuort. De
 • wyks dêroan wie de man wer nei syn suster ta west. Hy kom itselde paed del en doe kom dyselde kat him wer op side. Dit kear
 • De tweede keer dat een man onderweg een zwarte kat tegenkomt loopt die mee naar huis. De man laat de kat niet binnen
 • , waarop de kat op het dak klimt en zo'n lawaai maakt dat het huis er van schudt.
 • kat
 • De tweede keer dat een man onderweg een zwarte kat tegenkomt loopt die mee naar huis. De man laat de kat niet binnen, waarop de kat op het dak klimt en zo'n lawaai maakt dat het huis er van schudt.

sprookje uit 1966
 • bûter, in skinke en folle net genôch. Mar de dochter roan fuort op 'e tafel ta. Sy seach de skinke foar de kat oan en sei
 • : "Fuort, kat." Wylst reage se de hiele skinke fan 'e tafel. Doe't de feint dat seach, wist er genôch.
 • bijziend is. Later staat er boter en ham op de tafel. De dochter rent op de tafel af. Ze ziet de ham aan voor de kat, jaagt
 • kat
 • Een boerendochter is erg bijziend. Een man denkt dat dat wel zal meevallen en gaat er heen. De moeder legt op bepaalde plaatsen een dubbeltje op de vloer en de dochter raapt die dan op. De man ziet…

Trefwoorden: bijziend, boer, boter, dochter, ham, kat, tafel


sage uit 1966
 • . Dy woe by him opspringe, mar hy kearde him. Even letter kom der in swarte kat by him. Doe't er thús kom wie de tsjoenster
 • gaat. Van de duivelbanner krijgt hij een drankje mee. Op weg naar huis springen een hond en een zwarte kat tegen hem op
 • kat
 • De man van een betoverde vrouw ging met haar urine naar een duivelbanner. Onderweg vraagt een heks hem waar hij heen gaat. Van de duivelbanner krijgt hij een drankje mee. Op weg naar huis springen een…

sage uit 1966
 • Heit en myn broer wienen oan 't terskjen. Doe siet der in hiele dikke kat yn 't achterhûs. Sy hienen dy kat yn 'e
 • rekken en formoeden wol hwa't it wie. Myn broer joech him in slach mei de heafoarke. De kat wie dea (tominsten, dat mienden
 • De vader en de broer van de verteller waren eens aan het dorsen. In het achterhuis zat een hele dikke kat. Ze hielden
 • de kat in de gaten, want ze vermoeden wel wie het was. Toen zijn broer de kat een klap gaf met de hooivork, leek het of
 • kat
 • De vader en de broer van de verteller waren eens aan het dorsen. In het achterhuis zat een hele dikke kat. Ze hielden de kat in de gaten, want ze vermoeden wel wie het was. Toen zijn broer de kat een…

sage uit 1966
 • : "Hoe kin dat." Op in kear doe siet de feint wer by har. Doe wie der in hiele dikke fremde kat, dy spinde dêr mar hwat om
 • . De feint krige in stik ark en joech dy kat dêr in trewinkel mei. Dat de kat bleau lizzen. Doe't de faem de oare moarns by
 • vertellen wat er tussen haar en haar vriend besproken is. Op een keer is haar vriend er weer en ligt er een dikke vreemde kat te
 • spinnen. De kat laat zich niet wegjagen. De volgende morgen komt de boer zeggen dat de boerin niet lekker is. Hij moet weg
 • kat
 • De diensbode op een boerderij heeft verkering. Als haar verloofde op bezoek komt weet de boerin haar de volgende dag te vertellen wat er tussen haar en haar vriend besproken is. Op een keer is haar…

sage uit 1966
 • dû mast goed op 'e flesse passe, hwant ast omtrint thús biste komt de tsjoenster dy yn 'e mjitte, dy hat har yn in kat
 • by de Wide Pet wie, hie dêr in kat west, dy't him by 't boarst opfleach. Hy krige it drankje hiel thús.
 • drankje mee waar hij goed op moet passen, want onderweg zal de heks hem in kattengedaante tegemoet komen. De kat zal tegen hem
 • op springen om het flesje te pakken te krijgen. De man komt inderdaad een kat tegen die tegen hem op vloog.
 • kat
 • Een man met een zieke dochter gaat naar de duivelbanner. Duivelbanner zegt dat het meisje behekst is en geeft een drankje mee waar hij goed op moet passen, want onderweg zal de heks hem in…

mop uit 1966
 • : "Kaets kat, hwat dochstû hjir op 'e tafel." Alles foel yn diggels. Doe wist de feint genôch en naeide út.
 • van wandelen, slaat het meisje het hele theeservies op tafel aan diggelen in de veronderstelling dat het de kat is. De
 • kat
 • Een jongen heeft een meisje dat bijna blind is. Haar moeder fluistert haar in dat er een naaldje op de grond ligt, en het meisje raapt het op. De jongen concludeert hieruit dat het meisje helemaal…

sage uit 1966
 • mei de soale der út. De duvel smyt dêr jild yn. Hoe krije se in wikseldaelder? Mei in kat op 'e earm geane se nei de
 • fjouwer Wringen ta. Hy ropt: "Wie koopt er mijn haas voor een daalder?" (De duvel mat biskiten wurde, dy krijt in kat
 • wisseldaalder van de duivel gehad. Met een kat op de arm roepen ze de duivel aan. Soms wordt de duivel voor het lapje gehouden met
 • de spreuk 'wie koopt er mijn haas voor een daalder'. De duivel blijkt later een kat in de zak te hebben gekocht. Zo
 • kat
 • Bij de vrijmetselarij moet er om de zeven jaar iemand sterven. Daar wordt om geloot. Omdat ze geen geld hebben, hangen de vrijmetselaars een laars op zonder zool. De duivel stopt daar dan geld in.…

sage uit 1968
 • By ús heit lei de frou (húshâldster?) siik op bêd. Alle jounen wie dêr in kat. "Dêr komt se wer oanglûpen", sei heit
 • . De kat kom wol by 't minske op bêd. Heit hie syn nocht. "Ik sil mei him ôfweve", sei er en hy joech de kat goed op 'e hûd
 • Bij een zieke vrouw kwam 's avonds vaak een kat. Op een keer gaf de man van de vrouw de kat een pak slaag. De volgende
 • wist wel beter. De oude vrouw is nooit meer bij ze geweest, net als de kat. En de vrouw is weer beter geworden.
 • kat
 • Bij een zieke vrouw kwam 's avonds vaak een kat. Op een keer gaf de man van de vrouw de kat een pak slaag. De volgende dag kwam hij een kennis tegen die opeens kreupel liep. Zij beweerde dat dat kwam…

sage uit 1962
 • oan 't pankoekbakken wie, kom der in giele kat om 'e hoeke fan 'e doar en dy bigong tsjin har to praten: "Pankoekbakke en
 • 't moal to boarch?" "Ja," sei 't minske, "poes ek ien ha?" En sy hie de kat in gleone pankoek om 'e kop smiten. De oare
 • , stond er opeens een kat die vroeg of ze wel kon bakken met geleende spullen. De vrouw vroeg of de kat er ook een wilde en
 • gooide een gloeiende pannenkoek op de kop van de kat. De kat ging ervandoor. De volgende dag lag de winkelvrouw met een
 • kat
 • Een vrouw leende eens meel en eieren van de winkelvrouw om pannenkoeken te bakken. Toen ze druk aan het bakken was, stond er opeens een kat die vroeg of ze wel kon bakken met geleende spullen. De…

mop uit 1967
 • en dat wie 'koets, kat!' En hja reage de krintebôlle fan 'e tafel. Doe hie de feint har yn 'e rekken. Hy is de jouns
 • tafel. Het meisje zei 'koest, kat' en sloeg zo de tulband van tafel. Sindsdien heeft ze haar vriend nooit meer gezien.
 • kat
 • Een slechtziend meisje wilde haar gebrek voor haar vriend verborgen houden, en sprak met haar moeder af dat ze een naald op een bepaalde plek zouden leggen. Toen de vrijer er was, zei het meisje:…

sage uit 1967
 • kat
 • Bij een huis zitten elke avond katten. Op een avond is de bewoner het zo zat dat hij dreigt een geweer te kopen en ze allemaal dood te schieten. Sindsdien zijn de katten er nooit meer geweest.

sage uit 1966
 • . Dy wol dat drankje forniele." Underweis doe't er al in hiel ein wie en omtrint yn 'e Harkema kom der in kat op him ta
 • vader dat hij onderweg iemand zou tegenkomen die het drankje wilde vernielen. Inderdaad probeerde een kat hem aan te vliegen
 • kat
 • Een man ging naar de duivelbanner Wopke, omdat zijn kind betoverd was. Wopke gaf een drankje mee en waarschuwde de vader dat hij onderweg iemand zou tegenkomen die het drankje wilde vernielen.…

sage uit 1968
 • Der wie us in fremde kat by minsken hjir yn 'e Harkema yn 'e hûs kom. Dy kat seach der oars út as gewoane katten. "Tink
 • der om, dat is net in gewoane kat," sei de frou tsjin 'e man, "dit is in hiele aparten-ien." De man sei: "Ik sil him in
 • Een man slaat een vreemde kat bijna dood. De volgende dag ligt een oude vrouw bont en blauw in een hoek van de kamer
 • kat
 • Een man slaat een vreemde kat bijna dood. De volgende dag ligt een oude vrouw bont en blauw in een hoek van de kamer. Zij was de heks in kattengedaante.

sage uit 1968
 • kat
 • Drie dronken mannen begeven zich 's nachts op het kerkhof. Als één van de dronkelappen - met de jeneverfles op de graven slaand - 'kom er eens uit!' begint te roepen, komt er plotseling een jong…

sage uit 1968
 • Schievink soenen togearre op in joun to murdefangen. Doe't sy oan Alle Wagenaar ta wienen seagen sy dêr in swarte kat. Dy kat
 • kom by har. Sy koenen dy kat net kwyt wurde. Doe tochten se: "Wy sille him deaslaen!" Mar dat koenen se net. De kat wie
 • Twee stropers zien plotseling een zwarte kat. Omdat het dier hen hinderlijk blijft achtervolgen, besluiten ze het dood
 • te slaan. Het lukt de mannen echter niet de kat te raken. Later horen ze dat een vrouw die van hekserij verdacht wordt
 • kat
 • Twee stropers zien plotseling een zwarte kat. Omdat het dier hen hinderlijk blijft achtervolgen, besluiten ze het dood te slaan. Het lukt de mannen echter niet de kat te raken. Later horen ze dat een…

sage uit 1968
 • mast, sil in kat wêze. Dy hat it op it drankje forsjoen. By de twadde draei sille miskien wol tsien katten wêze. Hâld it
 • kat
 • Wopke de duivelbanner geeft een vader een drankje mee voor zijn betoverde kind. Wopke verbiedt de vader vreemde ogen over het drankje te laten gaan en raadt hem aan het drankje zorgvuldig onder zijn…

sage uit 1967
 • kat
 • Bij een boerderij stonden elke ochtend de deuren open, terwijl ze elke avond zorgvuldig gesloten werden. Ook zaten de katten elke ochtend van het spek te eten. Vroeger had er een herberg op die plek…

mop uit 1977
 • . Se harke wat de twa by de tafel seinen. De kat hie twa jongen krige. Doe gong de man der mei nei it bêd ta en sei: 'Dû
 • no hâlde'. 'Allebeide fansels'. 'Nee hear, fersûp no mar ien. De iene jonge kat moast ek fersûpt wurde. Jim hawwe oan ien
 • kat
 • Een man en vrouw zitten aan tafel en het oudste meisje ligt in bed. Haar vader vraagt welke van de twee katjes ze wil houden, en als ze zegt allebei, dan zegt hij dat dat niet kan: eentje moet er…

mop uit 1977
 • ." En doe seach de suster dat de kat der ien útsnipte. Doe sei suster: "O heden, hoe mat it nou dokter? Hwant wy binne ien
 • zijn ballen zo lang in een potje op de vensterbank. Als de zuster ziet dat een kat er met één van de ballen vandoorgaat
 • kat
 • Een man moet aan zijn blaas en nieren geopereerd worden in het ziekenhuis. De dokter snijdt zijn balzak open en stopt zijn ballen zo lang in een potje op de vensterbank. Als de zuster ziet dat een kat…

mop uit 1977
 • forwachte. Hwant de oare moarns bounsde it my en ik skiet sa bot achter ôf, dat de kat foel der dea fan del en it dier wie
 • . Als hij de hagel uitpoept, gebeurt dit met zo'n kracht dat de kat dood neervalt. Het dier blijkt later doorzeefd te zijn
 • kat
 • Een stel jagers wil een maat van hen beetnemen en doet hagel in de pudding. De maat eet de hele pudding met smaak op. Als hij de hagel uitpoept, gebeurt dit met zo'n kracht dat de kat dood neervalt.…

mop uit 1977
 • altyd in pear kearen hinne, hwant dat wie in rike erftante. Op in kear sei se tsjin my, se woe graech in kat fan ús ha. Ik
 • die de kat yn in kartonnen doaze fan Plantenga's jenever en sette dy yn 't rakje fan 'e bus. Tsjin my oer siet Skeane Wibe
 • Een man brengt een kat naar zijn tante in een doos waar ooit jenever in heeft gezeten. Hij gaat met de bus naar zijn
 • tante en zet de doos met de kat in het bagagerekje. Als de doos begint te lekken, slurpt een man in de bus die erg van een
 • kat
 • Een man brengt een kat naar zijn tante in een doos waar ooit jenever in heeft gezeten. Hij gaat met de bus naar zijn tante en zet de doos met de kat in het bagagerekje. Als de doos begint te lekken,…

sage uit 1969
 • kat
 • Tsjerk Poel woont in Harkema en is vrijwillig in dienst gegaan. Hij woont in een huisje waar later een hervormde kerk staat. Tijdens dienst moet hij soms op wacht staan en neemt graag diensten van…

sage uit 1969
 • heilwei komt der in swarte kat by dy, dy springt dan by dy op en dy wol 't fleske stikken meitsje." Dat is hjir ris mei ien
 • naar Wopke van Kûkherne, die een drankje meegeeft en waarschuwt tegen een zwarte kat die onderweg zal proberen het flesje
 • kat
 • Alle Tet is heks en kan volgens anderen in een pad veranderen. Als een kind behekst is gaat men met een flesje urine naar Wopke van Kûkherne, die een drankje meegeeft en waarschuwt tegen een zwarte…