Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

3 resultaten voor ""

mop uit 1966
 • died er. Mar de beide knapen hellen gau de hazze út 'e sek en treauen der in kat wer yn. Doe't de jonge de kofje troch 't
 • mar ris wer to gast gean." De lânhearre makke de sek iepen, mar o, hwat seach er prot, doe't dêr in kat foar 't ljocht kom
 • de jongen dorst en bij een huisje krijgt hij te drinken. Intussen verwisselen twee jongens de haas voor een kat. Bij
 • Een boerenzoon moet van zijn vader een geschoten haas in een zak naar de landheer in de stad brengen. Onderweg krijgt
 • haas
 • kat
 • Een boerenzoon moet van zijn vader een geschoten haas in een zak naar de landheer in de stad brengen. Onderweg krijgt de jongen dorst en bij een huisje krijgt hij te drinken. Intussen verwisselen twee…

Trefwoorden: boer, haas, kat, landheer, verwisselen


sage uit 1966
 • fjouwer Wringen ta. Hy ropt: "Wie koopt er mijn haas voor een daalder?" (De duvel mat biskiten wurde, dy krijt in kat
 • mei de soale der út. De duvel smyt dêr jild yn. Hoe krije se in wikseldaelder? Mei in kat op 'e earm geane se nei de
 • de spreuk 'wie koopt er mijn haas voor een daalder'. De duivel blijkt later een kat in de zak te hebben gekocht. Zo
 • wisseldaalder van de duivel gehad. Met een kat op de arm roepen ze de duivel aan. Soms wordt de duivel voor het lapje gehouden met
 • haas
 • kat
 • Bij de vrijmetselarij moet er om de zeven jaar iemand sterven. Daar wordt om geloot. Omdat ze geen geld hebben, hangen de vrijmetselaars een laars op zonder zool. De duivel stopt daar dan geld in.…

sage uit 1966
 • As men in wikseldaelder ha wol, dan mat men mei in kat yn 'e sek nei in krúswei ta of nei in tsjerkhôf. Dêr ûntmoetet
 • men dan wol hwat (de duvel). Men freget: "Wie koopt er mijn haas voor een daalder?" (Hwant sjoch, men mat de duvel altyd
 • Als je een tovermuntstuk wil bemachtigen, moet je met een dode kat in een zak naar de kruisweg of het kerkhof gaan en
 • vragen aan de man die je daar ziet (dat is de duivel) of hij voor een daalder een haas wil kopen. Dan geef je hem de zak met
 • haas
 • kat
 • Als je een tovermuntstuk wil bemachtigen, moet je met een dode kat in een zak naar de kruisweg of het kerkhof gaan en vragen aan de man die je daar ziet (dat is de duivel) of hij voor een daalder een…