Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Verzamelaar
Plaats
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

21 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • : "Hoe kin dat." Op in kear doe siet de feint wer by har. Doe wie der in hiele dikke fremde kat, dy spinde dêr mar hwat om
 • . De feint krige in stik ark en joech dy kat dêr in trewinkel mei. Dat de kat bleau lizzen. Doe't de faem de oare moarns by
 • vertellen wat er tussen haar en haar vriend besproken is. Op een keer is haar vriend er weer en ligt er een dikke vreemde kat te
 • spinnen. De kat laat zich niet wegjagen. De volgende morgen komt de boer zeggen dat de boerin niet lekker is. Hij moet weg
 • heks
 • hekserij
 • De diensbode op een boerderij heeft verkering. Als haar verloofde op bezoek komt weet de boerin haar de volgende dag te vertellen wat er tussen haar en haar vriend besproken is. Op een keer is haar…

sage uit 1966
 • dû mast goed op 'e flesse passe, hwant ast omtrint thús biste komt de tsjoenster dy yn 'e mjitte, dy hat har yn in kat
 • by de Wide Pet wie, hie dêr in kat west, dy't him by 't boarst opfleach. Hy krige it drankje hiel thús.
 • Heks maakt mens (kind) ziek
 • drankje mee waar hij goed op moet passen, want onderweg zal de heks hem in kattengedaante tegemoet komen. De kat zal tegen hem
 • op springen om het flesje te pakken te krijgen. De man komt inderdaad een kat tegen die tegen hem op vloog.
 • heks
 • hekserij
 • Een man met een zieke dochter gaat naar de duivelbanner. Duivelbanner zegt dat het meisje behekst is en geeft een drankje mee waar hij goed op moet passen, want onderweg zal de heks hem in…

sage uit 1968
 • Us mem fortelde froeger, Alle Tet dy koe har foroarje yn in kat. Dy ha se wol us slein, dan wie Tet de oare deis
 • Een heks kan zichzelf veranderen in een kat. Als de heksenkat geslagen wordt, loopt de vrouw de volgende dag mank.
 • heks
 • hekserij
 • Een heks kan zichzelf veranderen in een kat. Als de heksenkat geslagen wordt, loopt de vrouw de volgende dag mank.

sage uit 1968
 • As ús froeger in dikke kat tomjitte kom, dan seinen wy: "Dat is Alle Tet."
 • Als vroeger een dikke kat een stel kinderen tegemoet kwam, dachten de kinderen allemaal dat het de heks Alle Tet was.
 • heks
 • hekserij
 • Als vroeger een dikke kat een stel kinderen tegemoet kwam, dachten de kinderen allemaal dat het de heks Alle Tet was.

sage uit 1969
 • heks
 • hekserij
 • Op een keer waren er allemaal zwarte katten in het huis van een man. Hij durfde niet naar binnen en liet het eten boven het vuur verbranden.

sage uit 1968
 • ta. De bern wienen mei en dy wienen wylst oan 't toarnbeisykjen. Doe kom der in dikke kat oan, dy woarde wei ûnder 'e
 • . Ot hie har yn in kat foroare.
 • Kinderen waren eens bramen aan het zoeken, toen de zwarte kat die bij hun was opeens verdween en er een vrouw verscheen
 • . Zij was een heks.
 • heks
 • hekserij
 • Kinderen waren eens bramen aan het zoeken, toen de zwarte kat die bij hun was opeens verdween en er een vrouw verscheen. Zij was een heks.

sage uit 1968
 • katten. Die pens was een heks.
 • heks
 • hekserij
 • Op een nacht zagen een paar mensen, die onderweg naar de markt waren, een koeienpens. Eromheen dansten zeven dikke katten. Die pens was een heks.

sage uit 1962
 • oan 't pankoekbakken wie, kom der in giele kat om 'e hoeke fan 'e doar en dy bigong tsjin har to praten: "Pankoekbakke en
 • 't moal to boarch?" "Ja," sei 't minske, "poes ek ien ha?" En sy hie de kat in gleone pankoek om 'e kop smiten. De oare
 • , stond er opeens een kat die vroeg of ze wel kon bakken met geleende spullen. De vrouw vroeg of de kat er ook een wilde en
 • gooide een gloeiende pannenkoek op de kop van de kat. De kat ging ervandoor. De volgende dag lag de winkelvrouw met een
 • heks
 • hekserij
 • Een vrouw leende eens meel en eieren van de winkelvrouw om pannenkoeken te bakken. Toen ze druk aan het bakken was, stond er opeens een kat die vroeg of ze wel kon bakken met geleende spullen. De…

sage uit 1962
 • pankoekbakke woe. Doe't se drok oan 't bakken wie, kom der in kat by har oan. Dy kat sei: "Pankoekbakke en 't moal to boarch, kin
 • dat bistean?" De frou sei: "Ja, wol poes ek ien ha?" En hja smiet de kat in gleone pankoek om 'e kop. De kat naeide út. De
 • , stond er opeens een kat die vroeg of ze wel kon bakken met geleende spullen. De vrouw vroeg of de kat er ook een wilde en
 • gooide een gloeiende pannenkoek op de kop van de kat. De kat ging ervandoor. De volgende dag lag de winkelvrouw met een
 • heks
 • hekserij
 • Een vrouw leende eens meel en eieren van de winkelvrouw om pannenkoeken te bakken. Toen ze druk aan het bakken was, stond er opeens een kat die vroeg of ze wel kon bakken met geleende spullen. De…

sage uit 1967
 • heks
 • hekserij
 • Bij een huis zitten elke avond katten. Op een avond is de bewoner het zo zat dat hij dreigt een geweer te kopen en ze allemaal dood te schieten. Sindsdien zijn de katten er nooit meer geweest.

sage uit 1968
 • Der wie us in fremde kat by minsken hjir yn 'e Harkema yn 'e hûs kom. Dy kat seach der oars út as gewoane katten. "Tink
 • der om, dat is net in gewoane kat," sei de frou tsjin 'e man, "dit is in hiele aparten-ien." De man sei: "Ik sil him in
 • Een man slaat een vreemde kat bijna dood. De volgende dag ligt een oude vrouw bont en blauw in een hoek van de kamer
 • . Zij was de heks in kattengedaante.
 • heks
 • hekserij
 • Een man slaat een vreemde kat bijna dood. De volgende dag ligt een oude vrouw bont en blauw in een hoek van de kamer. Zij was de heks in kattengedaante.

sage uit 1968
 • Schievink soenen togearre op in joun to murdefangen. Doe't sy oan Alle Wagenaar ta wienen seagen sy dêr in swarte kat. Dy kat
 • kom by har. Sy koenen dy kat net kwyt wurde. Doe tochten se: "Wy sille him deaslaen!" Mar dat koenen se net. De kat wie
 • te slaan. Het lukt de mannen echter niet de kat te raken. Later horen ze dat een vrouw die van hekserij verdacht wordt
 • diezelfde avond op pad is geweest. De mannen weten genoeg: de heks had zichzelf die avond in een kat veranderd.
 • heks
 • hekserij
 • Twee stropers zien plotseling een zwarte kat. Omdat het dier hen hinderlijk blijft achtervolgen, besluiten ze het dood te slaan. Het lukt de mannen echter niet de kat te raken. Later horen ze dat een…

sage uit 1968
 • heks
 • hekserij
 • Heksen veranderen zichzelf vaak in katten. Ze houden dan kattenvergaderingen op de heide, al psalmen zingend.

sage uit 1967
 • In tsjoenster foroare har yn in kat of yn in pod. Sy gong der op út to tsjoenen en liet de pânse op bêd achter. Alde
 • Een heks kan zich veranderen in een kat of een pad. Als ze op weg gaat om te toveren, laat ze een pens op het bed
 • achter. Een man krijgt eens twee appels van een heks; later veranderen de appels in padden.
 • heks
 • hekserij
 • Een heks kan zich veranderen in een kat of een pad. Als ze op weg gaat om te toveren, laat ze een pens op het bed achter. Een man krijgt eens twee appels van een heks; later veranderen de appels in…

sage uit 1967
 • heks
 • hekserij
 • Heksen kunnen een heleboel. Ze kunnen zichzelf bijvoorbeeld in een pad veranderen. Ook kunnen ze een vuur uit stenen maken.

sage uit 1968
 • se trouwe woenen. Dêr hienen se noch noait earder oer praet. Se neamden de datum ek. Der wie hyltyd in kat by harren
 • . Nergens wie in minske. De oare deis wisten alle minsken dat se trouwe soenen. Dat hie dy kat oerbrocht, hwant dat wie in
 • volgende dag weet iedereen dat het paartje voornemens is in het huwelijk te treden: de kat - een heks - heeft het doorverteld.
 • Een jong paartje kuiert wat rond en overlegt wanneer te zullen trouwen. Een kat blijft hen op de hielen zitten. De
 • heks
 • hekserij
 • Een jong paartje kuiert wat rond en overlegt wanneer te zullen trouwen. Een kat blijft hen op de hielen zitten. De volgende dag weet iedereen dat het paartje voornemens is in het huwelijk te treden:…

sage uit 1969
 • In tsjoenster koe har yn in kat foroarje. Dat die Alle Tet ek. Op in kear doe hie se dat ek wer dien. Doe joegen se dy
 • kat in klets. Dat koenen se de oare moarns oan har hân sjen. Tet hat forskate bern bitsjoend. Dan hienen se krânsen yn 'e
 • Een heks kan zich in een kat veranderen. Alle Tet was een heks. Op een avond gaven mensen een kat een klap. De volgende
 • worden. De mensen deden duivelsdrek onder de drempel en maakten kruisen voor de deur, dan kon de heks er niet in komen.
 • heks
 • hekserij
 • Een heks kan zich in een kat veranderen. Alle Tet was een heks. Op een avond gaven mensen een kat een klap. De volgende dag kon men dat zien aan de hand van Alle Tet. Zij toverde wel eens kransen in…

sage uit 1970
 • Wy wienen froeger altyd bang foar in swarte kat. Hwant dat koe wolris in tsjoenster wêze. Alle Tet koe har yn in kat
 • foroarje. Sy ha in kat alris hiel bot slein, doe wie Tet de oare deis hielendal blau west om 't gesicht.
 • Vroeger was men vaak bang voor zwarte katten omdat dat heksen zouden zijn. Een bepaalde heks is als kat eens flink
 • geslagen. De volgende dag had de heks een heel blauw gezicht.
 • heks
 • hekserij
 • Vroeger was men vaak bang voor zwarte katten omdat dat heksen zouden zijn. Een bepaalde heks is als kat eens flink geslagen. De volgende dag had de heks een heel blauw gezicht.

sage uit 1970
 • stikken. Wopke sei elke kear: "Bergje dy drank goed op." As se mei de drank thús kommen siet der al in greate kat op 'e
 • strjitte. Dat wie Alle Tet. Op in kear kom Abe sa ris wer thús - de kat seach de drank, doe gong de flesse dwarstroch. Doe is
 • bij de duivelbanner. Maar de heks had zich veranderd in een zwarte kat en maakte de fles kapot. Toen is de vrouw gestorven.
 • heks
 • hekserij
 • Alle Tet prikte met naalden in poppen, en pijnigde zo de mensen. Voor een betoverde vrouw haalde men eens een drankje bij de duivelbanner. Maar de heks had zich veranderd in een zwarte kat en maakte…

sage uit 1970
 • Alde Tet fan 'e Bulten yn 'e Harkema wie in tsjoenster. Sy koe har yn in kat foroarje.
 • Oude Tet was een heks. Zij kon zich in een kat veranderen.
 • heks
 • hekserij
 • Oude Tet was een heks. Zij kon zich in een kat veranderen.

sage uit 1970
 • Alle Tet koe har yn in kat foroarje en dan raesde se hiel bot. Mei oare katten hâldde se in forgadering, der wienen
 • soms wol tsien katten by Tet. Dan bigongen se meiïnoar to sjongen. It gebeurde wolris dat se in kat sloegen, dan siet Tet
 • Alle Tet kon zich in een kat veranderen en dan ging ze vreselijk tekeer. Samen met andere katten hield ze dan een
 • vergadering. Dan zongen ze samen. Het gebeurde wel eens dat iemand die kat sloeg, en dan zat Tet de volgende dag onder de blauwe
 • heks
 • hekserij
 • Alle Tet kon zich in een kat veranderen en dan ging ze vreselijk tekeer. Samen met andere katten hield ze dan een vergadering. Dan zongen ze samen. Het gebeurde wel eens dat iemand die kat sloeg, en…