Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

10 resultaten voor ""

sage uit 1955
 • , dy't by syn libben op it slot to Eastemar wenne hat. Nei't er stoarn wie, spoeke er op it Heechsân om en makke in bulte
 • slot
 • Na zijn dood spookt een slotheer rond en maakt mensen bang. Een man die beweert dat een ontmoeting hem niets doet, schrikt toch vreselijk.

sage uit 1955
 • By de Skilige Piip hat froeger in slot stien. Yn dat slot wenne in âlde hear. Letter is dy âlde hear formoarde en sûnt
 • Bij de Skilige Piip stond een slot. De heer van het kasteel is vermoord en sindsien spookt het er. Mensen hebben zijn
 • slot
 • Bij de Skilige Piip stond een slot. De heer van het kasteel is vermoord en sindsien spookt het er. Mensen hebben zijn geest gezien bij de Boppewei, soms zelfs overdag.

sage uit 1974
 • slot to Feankleaster wennen froeger ek roomsen.
 • Tussen een klooster en een slot waar roomsen wonen loopt een onderaardse gang.
 • slot
 • Tussen een klooster en een slot waar roomsen wonen loopt een onderaardse gang.

sage uit 1974
 • Yn Hurdegaryp stie in slot en dêr wie in hekke by, dy't se noait ticht hâlde koenen. Ik haw der faek om tocht, as ik
 • Bij een slot springt een hek steeds open: een spookhek.
 • slot
 • Bij een slot springt een hek steeds open: een spookhek.

sage uit 1969
 • ek wol nei 't slot ta. De minsken hearden de side ritseljen.
 • slot
 • Mensen zagen vroeger vaak een meisje in zwart zijden kleding spoken.

sage uit 1968
 • slot stien ha. It mat de slothear wêze, dy't dêr altyd omspokke. De hear neamden wy him, ek wol it hearke. Op in kear ha de
 • , verdwijnt hij weer. Het is een spookruiter op een spookpaard. Vroeger stond er op die plaats een slot. De spookruiter is de
 • slot
 • Op een stuk land wordt soms een kerel op een wit paard gesignaleerd. Even plotseling als de ruiter verschenen is, verdwijnt hij weer. Het is een spookruiter op een spookpaard. Vroeger stond er op die…

sage uit 1968
 • Yn Hurdegaryp is in hameije, dy stiet altyd iepen. Docht men him op slot, dat jowt neat.
 • Een bepaald hek springt altijd open, ook als men het op slot doet. Het is een spookhek.
 • slot
 • Een bepaald hek springt altijd open, ook als men het op slot doet. Het is een spookhek.

sage uit 1968
 • To Feankleaster is in ûnderierdske gong, dy bigjint by it slot. Hy rint út healwei Aldwâld, dêr stie froeger ek in slot
 • Op een bepaalde plaats dichtbij een slot is een onderaardse gang.
 • slot
 • Op een bepaalde plaats dichtbij een slot is een onderaardse gang.

Trefwoorden: gang, onderaards, slot


sage uit 1973
 • Der roun froeger in ûnderierdske gong fan 't slot fan Feankleaster nei Aldwâld.
 • slot
 • Vroeger liep er een onderaardse gang van het kasteel van Veenklooster naar Oudwoude.

Trefwoorden: gang, onderaardse, slot


sage uit 1969
 • keap. Sy sitte op slot as men se keapet. As jy dat slot forbrekke, kinne jy se brûke. Dy't sa'n boek hat is oan 'e duvel
 • slot
 • Een schippersknecht vaart met een oude man op een turfschip. Als de schipper een keer de koffiepot wil pakken, verplaatst deze zich spontaan. Hij weet niet dat dit de kunsten van de knecht zijn die…