Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

7 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • kat
 • Jehannes Meerstra woonde op Veenwoudsterwal. Hij had wat met de duivel te maken. Hij kende allerlei duivelskunsten. Hij had een heel leger katten om zich heen en niemand begreep waar die allemaal…

sage uit 1967
 • kat
 • Een vrouw was bezeten door de duivel. Ze durfde nooit alleen thuis te blijven. Dan kwamen er allemaal zwarte katten voor de ramen, die tegen de ruiten opvlogen. En op zolder hoorde ze altijd rare…

sage uit 1967
 • . Sy seinen wol dat dûmny ek bang foar har wie. Sy hat wol gau us guon bitsjoend. Sy foroare harsels yn in kat. Gjert
 • bang voor haar is. Ze kan zich in een kat veranderen, en ze heeft verschillende mensen behekst en ziek gemaakt. Bij een
 • kat
 • Een heks laat haar pens thuis. Ze heeft blauwe plekken van het vechten met de duivel. Ze zeggen dat zelfs de dominee bang voor haar is. Ze kan zich in een kat veranderen, en ze heeft verschillende…

sage uit 1967
 • bitsjoend. Dat bern is stoarn. Dy Lamke koe har foroarje yn in kat. Op in kear hat omke in fremde kat us in goed terwinkel jown
 • veranderen in een kat. De oom van de verteller heeft de heks in kattengedaante eens een flinke oplawaai gegeven. De volgende
 • kat
 • Een heks heeft eens een kind zo ernstig betoverd dat het uiteindelijk gestorven is. Dezelfde heks kon zich ook veranderen in een kat. De oom van de verteller heeft de heks in kattengedaante eens een…

sage uit 1967
 • Alle frijmitselders ha in wikseldaelder. Dêrfoar matte se trije kearen om it tsjerkhôf hinne rinne mei in siferse kat
 • yn 'e sek by har en dan matte se trije kear achter elkoar roppe: "Wie koopt er die haas?" Dan is der ien dy keapet dy kat
 • hebben ze gekregen door drie keer met een kat in een zak om het kerkhof te rennen, roepend 'wie koopt er mijn haas?'. De
 • duivel in eigen persoon kocht uiteindelijk de kat in de zak voor een wisseldaalder.
 • kat
 • Vrijmetselaars hebben nooit geldgebrek, omdat ze een wisseldaalder bezitten die nooit op kan raken. De wisseldaalder hebben ze gekregen door drie keer met een kat in een zak om het kerkhof te rennen,…

sage uit 1968
 • In tsjoenster kin har yn in swarte kat foroarje, sizze se. Der wienen tsjoensters, dy hienen popkes. Dêr stutsen se mei
 • Een heks kan zichzelf in zwarte een kat veranderen. Sommige heksen steken naalden in popjes om mensen pijn te doen.
 • kat
 • Een heks kan zichzelf in zwarte een kat veranderen. Sommige heksen steken naalden in popjes om mensen pijn te doen.

sage uit 1966
 • koe har net allinne yn in hazze foroarje, mar ek wol yn in houn of in kat. Hja learde har dochter it tsjoenen ek. Guon ha
 • betoverd en onder dreigementen onttovert ze het kind. De moeder kan zich ook in een hond en een kat veranderen.
 • kat
 • Het kind van een boer is ongeneeslijk ziek. De boer jaagt vaak. Een haas raakt hij nooit tot op een dag, maar het dier kan nog wegkomen. Thuisgekomen blijkt zijn moeder een doek om haar hoofd te…