Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

10 resultaten voor ""

sage uit 1967
 • sage
 • Myn omke wie boer op 'e Tike. Faker as ien kear is 't gebeurd, dat it dêr yn 'e nacht op in terskjen gong yn 'e skuorre
 • nacht
 • voorloop
 • Een boer hoorde 's nachts vaak het geluid van dorsen uit de schuur komen. Dat was toverij, want de volgende dag dorsten ze echt.

sage uit 1967
 • sage
 • nacht
 • voorloop
 • 's Nachts worden lichtverschijnselen waargenomen. Het zijn voortekenen van de latere vliegmachines.

sage uit 1966
 • sage
 • nacht
 • voorloop
 • Een helmdrager moet er 's nachts vaak uit om dingen te zien. Hij voorziet vaak sterfgevallen in voorbijtrekkende begrafenissen. Alhoewel de helm van de man bij de geboorte vernietigd is, heeft hij…

sage uit 1970
 • sage
 • nacht
 • voorloop
 • Een helmdrager moet er 's nachts vaak uit om lijkstoeten te zien passeren. Als de helm van een helmdrager niet verbrand wordt bij de geboorte, heeft de helmdrager voorgezichten.

sage uit 1970
 • sage
 • Myn broer wennet yn Warten. Hy hat dêr wit hoe faek yn 'e nacht timmerjen heard, sûnder dat dêr hwat wie. It echte
 • nacht
 • voorloop
 • Een man hoort 's nachts vaak timmergeluiden, hoewel er niets te zien is. Het is een voorbode: later wordt er pas echt getimmerd.

sage uit 1979
 • sage
 • Us mem en heit wienen ris op in nacht togearre to murdejeijen. Doe kamen se op in plak - it wie yn Wergea - dêr waerden
 • nacht
 • voorloop
 • Een echtpaar hoort 's nachts eens allerlei geluiden hoewel er niets te zien is. Het is een voorbode: later wordt er op die plaats een nieuwe boerderij gebouwd.

sage uit 1979
 • sage
 • Pake fan memme kant wenne oan 'e Heidereed. De earste nacht doe't er dêr wenne, gebeurde der hwat. Hy sei de oare
 • nacht
 • voorloop
 • Een man beweert 's nachts zijn hand aan een doodskist geschaafd te hebben en vermoedt dat er iets staat te gebeuren. Het is een voorbode van de dood van zijn vrouw.

sage uit 1979
 • sage
 • nacht
 • voorloop
 • Een helmdrager moet er 's nachts vaak uit om sterfgevallen te voorzien in passerende lijkstoeten. Hij heeft ook wel eens voorgezichten van andere zaken.

sage uit 1979
 • sage
 • Ik wie in fanke fan in jier of 14, 't wie yn 'e nacht, ik lei op bêd. Ik wie wol klear wekker, hwant ik siet op 't lêst
 • sa fansels, hwant dat koe net. De oare moarns ha se dêr terske. Ik hie 't dus de nacht tofoaren al heard.
 • nacht
 • voorloop
 • Een meisje hoort 's nachts heel duidelijk dorsgeluiden en wordt er erg bang van. Het is een voorbode van het werk dat de volgende ochtend staat te gebeuren.

sage uit 1966
 • sage
 • Us mem en heit ha wol forteld, op in nacht hearden se hiel dúdlik hammers klopjen tsjin planken oan. Mem sei: Hwat is
 • nacht
 • voorloop
 • Ouders hoorden 's nachts hamers kloppen, maar er is niets te zien. De volgende ochtend wordt voordat de koeien in de wei worden gelaten, een hek getimmerd, met hetzelfde kloppen als 's nachts.