Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Word count group

38 resultaten voor ""

mop uit 1659
 • alcohol
 • Twee vrouwen worden van toverij beschuldigd en moeten terecht staan. Met de advocaten die hen verdedigen, drinken de vrouwen nadien wijn in de herberg. Als de mannen dronken zijn, vragen zij om een…

mop uit 1651
 • alcohol
 • Joris was een zuiplap. Op een keer had hij zich klem gezopen en ging over drie stoelen heen liggen slapen. Juffrouw van Wringier ergerde zich hier verschrikkelijk aan. Een ander maakt haar duidelijk…

mop uit 1651
 • alcohol
 • Om een tonnetje oesters goed te houden, moest Elias Helt er een natte dweil omheen slaan. Zijn knecht kwam een keer stomdronken thuis, maar hij kon nergens slapen omdat er veel gasten waren. Spronssen…

mop uit 1651
 • alcohol
 • Kapitein de Wilde was zich aan het bezatten in de herberg. Alles wat stukging of zoekraakte, liet hij op de rekening zetten. 's Nachts toen hij lag te slapen brak er brand uit. Toen zijn knecht hem…

mop uit 1651
 • alcohol
 • Een dronkelap liep in het donker tegen een paal aan. Hij begon ermee te vechten. Iemand vroeg hem waarom, het was immers een post (een paal). De dronkelap vroeg: als het een post is, waarom blaast hij…

mop uit 1651
 • alcohol
 • Apero van der Houven ging met twee anderen naar Frankrijk. Daarvoor gingen zij met een grote groep vrienden naar Delft. Er werd veel gedronken, en op een gegeven moment zei iemand dat hij wel wat…

mop uit 1651
 • alcohol
 • Cornelis Cuchlinus hield zich met drinken nogal in: hij was van de protestanten. Jeremias Bastingius spoorde hem aan door te drinken. Hij zag al voor zich dat ze om elf uur allebei dronken zouden…

mop uit 1651
 • alcohol
 • Een meid zat met haar rokken opgetrokken tot boven de knie te wachten tot haar meester thuis kwam. Toen hij dronken thuis kwam sliep ze, en hij hing een kaars voor haar kruis. 's Nachts had hij wat…

mop uit 1651
 • alcohol
 • Een boer zou zich laten scheren. Onderweg kwam hij echter in de kroeg terecht. Hij werd dronken en kwam vlak bij zijn huis in de goot terecht, waar hij zich onderscheet en bespuugde. Het varken kwam…

mop uit 1651
 • alcohol
 • Een priester preekte dat het drinken en tappen in de kroeg op zondagen en andere heilige dagen werd verboden, op straffe van verbanning. Op een dag zag hij een boer op zo'n dag in de kroeg. Hij zei:…

mop uit 1651
 • alcohol
 • Toen de schout een keer dronken was kwamen twee van zijn diefleiders [= dienaren van de schout] hem ondersteunen. De mensen dachten toen dat ze de schout gevangen hadden genomen.

mop uit 1651
 • alcohol
 • Een predikant preekte van de rijke man: die lag in de hel, maar Lazarus leeft in heerlijkheid en vreugde (dronkenschap).

mop uit 1651
 • alcohol
 • Een kapitein trakteerde de gasten in een herberg en liet alles wat kapot ging op de rekening zetten. Hij bleef daar slapen en er brak brand uit. Zijn knecht kwam hem daarvoor waarschuwen, maar de…

mop uit 1651
 • alcohol
 • Een dronkelap liep in het donker tegen een paal aan. Hij begon ermee te vechten. Iemand vroeg hem waarom, het was immers een post (een paal). De dronkelap vroeg: als het een post is, waarom blaast hij…

mop uit 1651
 • alcohol
 • Apero van der Houven ging met twee anderen naar Frankrijk. Daarvoor gingen zij met een grote groep vrienden naar Delft. Er werd veel gedronken, en op een gegeven moment zei iemand dat hij wel wat…

mop uit 1651
 • alcohol
 • Iemand bewees aan Claes aan de hand van de bijbel dat teveel drinken slecht voor hem was. Kort daarna zondigde Claes op een andere manier. De man vroeg, of hij het dan nooit zou leren en wilde de…

mop uit 1651
 • alcohol
 • Toen Stoffel op weg was naar de mis, kwam hij in de kroeg terecht en werd dronken. Zijn devotie werd er echter niet minder op, want hij ging op zijn knieën zitten pissen.

mop uit 1651
 • alcohol
 • Een predikant preekte eens op de dronken grappenmakers. 's Ochtends vroegen die zich af wat te drinken. Jenever was het beste, want daardoor gaat in korte tijd alle kleding uit.

mop uit 1651
 • alcohol
 • Toen de waard zo dronken was dat hij in het vuur viel, haalde de mensen hem er weer uit. Graswinckel zei daarop: "Kon u de man niet laten begaan. het is immers zijn huis, mag hij niet gaan liggen waar…

mop uit 1651
 • alcohol
 • Gillis van Os had het niet zo op katholieken en spotte op een avond met wonderen. 's Nachts werd hij dronken en gaf over. Iemand zei hem de volgende dag dat er wel een wonder gebeurd was die nacht in…

mop uit 1651
 • alcohol
 • Stratonicus wedde met een groep dronkelappen dat zij hem geblinddoekt de stad Maronia zouden doorleiden. Als zij het zouden vragen, moest hij zeggen voor welk huis hij stond.Toen het zover was zei…

mop uit 1651
 • alcohol
 • Op een ochtend kwamen twee schippers verslag doen van hun tocht naar Batavia. Een van de schippers was een beetje beschonken, en mocht gaan. Hij zei dat hij liever 's avonds van boord ging dan 's…

mop uit 1651
 • alcohol
 • Een priester preekte dat het drinken en tappen in de kroeg op zondagen en andere heilige dagen werd verboden, op straffe van verbanning. Op een dag zag hij een boer op zo'n dag in de kroeg. Hij zei:…

mop uit 1651
 • alcohol
 • Toen de schout een keer dronken was kwamen twee van zijn diefleiders [= dienaren van de schout] hem ondersteunen. De mensen dachten toen dat ze de schout gevangen hadden genomen.

mop uit 1651
 • alcohol
 • Een dronkaard kwam met branderige ogen bij de dokter. Deze vertelde hem dat hij water bij de wijn moest doen. Maar de patiënt zei, dat hij de wijn puur wilde drinken. De vochtigheid die uit zijn ogen…