Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

4 resultaten voor ""

sage uit 1883
 • nachtelijken arbeid van dienst te zijn. Ook bezaten zij de macht invloed uit te oefenen op den loop der dingen. Was een boer den
 • arbeid
 • Omgang van dorpsbewoners met kabouters, wederzijdse hulp, macht van kabouters op verloop werkzaamheden en leven, hun woonplaats.

sage uit 1892
 • gedienstige ventjes die, vooral in de nabij gelegene boerenhuizen, velerlei arbeid verrichtten doch er nooit iets stolen. Enkele
 • aangeduid als de werkplaats dezer Kaboutermannekens, die bij den arbeid welken zij in den nacht verrichtten, soms wel gehoord
 • Onzichtbare kabouters verrichten 's nachts arbeid, stelen niet, dragen soms rogge naar een andere eigenaar. Ze
 • arbeid
 • Onzichtbare kabouters verrichten 's nachts arbeid, stelen niet, dragen soms rogge naar een andere eigenaar. Ze verdwijnen als hun aanvoerder is gestorven, anderen vertellen dat ze op bevel van de Paus…

sage uit 1892
 • slapen gingen; dit eten nuttigden de dwergen eerst, waarna zij den noodigen arbeid sprakeloos en zonder het minste gedruisch
 • arbeid
 • Kabouters doen het werk waar geld is neergelegd; er is eten klaargezet; eten in stukjes gesneden leer; merken dat iemand hen bekijkt, en degene wordt de ogen uitgestoken. Een boer krijgt 's nachts van…

sage uit 1892
 • Kabouters mochten in de huizen, vóór of na hunnen arbeid, dan ook de eene of de andere spijs nuttigen, die de bewoners, alvorens
 • Kabouters komen 's nachts arbeid verrichten; er staat eten gereed; een man mengt stukjes leer door de pap die ze opeten
 • arbeid
 • Kabouters komen 's nachts arbeid verrichten; er staat eten gereed; een man mengt stukjes leer door de pap die ze opeten en toch gewoon hun werk doen. Soms nemen ze kinderen mee om te verzorgen, en…