Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Decennium_group
Word count group

95 resultaten voor ""

sage uit 1955
 • krige de boer har sels ek to sjen. Doe woarde er bang. Hy fortelde it oan 'e húshâldster en sei: "Soenen jo har oansprekke
 • bang
 • vertellen
 • Boerin die te weinig boter gaf bij verkoop, vindt na haar dood geen rust. Na verschijning aan haar kinderen en haar man vraagt die aan de huishoudster haar te vragen wat haar wensen zijn. De vrouw…

personal narrative uit 1997
 • ik eerder meegemaakt. Kun je daar iets meer over vertellen? Hoe heb je dat precies beleefd? R. Ja, zoals ik al zei; het
 • ik op dat moment helemaal niet wist wat er aan de hand was. Maar ik ben naar huis gerènd. Ik was zo verschrikkelijk bang
 • bang
 • vertellen
 • Een vrouw vertelt over haar vorige leven.

sage uit 1966
 • bang
 • vertellen
 • Op een avond dat een moedig dienstertje alleen thuis was, kwamen er drie rovers. Zij vroegen aan de dienster een touwtje om hun gevulde zakken mee dicht te maken. De dienster stuurde hen naar het hok…

sage uit 1966
 • it faek forteld. Hy makke mem net wekker hwant hy tochte dat se dan ek noch bang wurde soe.
 • bang
 • vertellen
 • Tachtig jaar geleden overnachtte een pas getrouwd echtpaar eens in hun wagen op de deel van een boerenplaats. De man was stoelenmatter van beroep. Toen het dag werd, klom de man uit de wagen en begon…

sage uit 1966
 • bang
 • vertellen
 • Een vader vertelt zijn kinderen over het roggemannetje. Als je in de rogge speelt, pakt het eenogige roggemannetje je. Zij doen de kinderen geen kwaad, maar willen ze goede dingen leren. In het hol…

sage uit 1966
 • begrafenisstoet. Hij wordt zo bang dat hij alle melk morst. Zijn moeder is erg boos op hem om de verspilde melk. Zijn vader is niet
 • bang
 • vertellen
 • Een jongen is met de helm geboren en voorziet altijd alles. Als hij eens terugkomt van het koeienmelken, ziet hij een begrafenisstoet. Hij wordt zo bang dat hij alle melk morst. Zijn moeder is erg…

sage uit 1966
 • haw ik niis in wederfaring hawn. Ik en myn houn wienen beide bang. De houn kom deun tsjin my oan. It wie brún." Mear woe
 • zijn hond en hij allebei erg bang van werden. De hond kroop toen tegen hem aan en verkleurde bruin.
 • bang
 • vertellen
 • Een dokter heeft altijd een grote, zwarte hond bij zich. Hij vertelt dat hij een keer een spookverschijning zag, waar zijn hond en hij allebei erg bang van werden. De hond kroop toen tegen hem aan en…

sprookje uit 1968
 • bang
 • vertellen
 • Er was eens een oude geit met zeven jonge geitjes. Elke dag ging de oude geit weg om voor eten te zorgen. Ze waarschuwde haar kinderen altijd niet voor de wolf open te doen. Op een keer kwam de wolf.…

sage uit 1968
 • sjen. Doe woarde er bang en hy bigong to rinnen. Sy sieten achter him oan, dat fornom er wol. Hy woarde hoe langer hoe
 • bang
 • vertellen
 • Een man die veel vloekt, hoort 's nachts dat hij wordt achtervolgd door een kar of een wagen. Hij slaat op de vlucht en wordt achtereenvolgens over een sloot, over prikkeldraad en over een hek…

sage uit 1968
 • mensen waarvan hij de begrafenis heeft gezien, voor ze nog gestorven waren. Sommigen zijn bang voor hem. Hij heeft dan ook
 • mensen waarvan hij de begrafenis heeft gezien, voor ze nog gestorven waren. Sommigen zijn bang voor hem. Hij heeft dan ook
 • bang
 • vertellen
 • P. de Graaf is bekend doordat hij met de helm geboren is. In Houtigehage o.a. zijn verschillende gevallen bekend van mensen waarvan hij de begrafenis heeft gezien, voor ze nog gestorven waren.…

sage uit 1954
 • Yn Aldegea roan in fôlle mei in brijpot om 'e hals. Dêr woarden de bern wol bang mei makke. Der wienen minsken yn
 • Aldegea, dy wienen bang dat se de fôlle tsjinkomme soenen.
 • bang
 • vertellen
 • Op een spookplaats rent een veulen rond met een brijpot om de hals. Het is een spookdier. Dit verhaal wordt vaak verteld om kinderen angst aan te jagen.

mop uit 1966
 • bang
 • vertellen
 • Een meisje dat bij de boer werkt is zó gefrustreerd dat ze geen man heeft, dat ze verklaart desnoods met 'de duivel met een knolvoet' te willen samenleven. Prompt verschijnt er een mannetje met een…

sage uit 1967
 • bang
 • vertellen
 • Een meisje krijgt tien inbrekende rovers te pakken door hun hoofd eraf te slaan; de elfde weet zijn hoofd op tijd terug te trekken en mist alleen het bovenste 'kapje' van de schedel. De rover maakt…

sage uit 1967
 • Over Kei en Antsje is wel iets te vertellen. Antsje had een bochel en was naaister. De mensen zongen altijd een rijmpje
 • bang
 • vertellen
 • Over Kei en Antsje is wel iets te vertellen. Antsje had een bochel en was naaister. De mensen zongen altijd een rijmpje over haar 'Naaister Antsje, naait voor een ander, maar niet voor mij, want ze…

sage uit 1966
 • bang
 • vertellen
 • Een man was aan het werken bij een boer in Groningen. Hij sliep in de koeienstal op het stro. In de schuur zat een wezen met gloeiende ogen, die steeds meer stro onder de man vandaan haalde. Toen hij…

sage uit 1967
 • Ik haw by in Grinslânse boer yn 't wurk west, dat wie in spotter. Hy sei tsjin my: "Bistû bang by nacht yn 't tsjuster
 • Een boer is een groot spotter. Hij beweert dat hij voor de duivel niet bang is en dat hij nergens in gelooft. Zijn
 • bang
 • vertellen
 • Een boer is een groot spotter. Hij beweert dat hij voor de duivel niet bang is en dat hij nergens in gelooft. Zijn huishoudster verafschuwt zijn onverstandige praatjes en waarschuwt hem dat spotters…

sprookje uit 1966
 • eist een enorme hoeveelheid zwijggeld van de geschrokken mensen: als ze niet betalen zal hij vertellen dat zíj de oude
 • bang
 • vertellen
 • Twee broers, Grootoog en Kleinoog, maken elkaar het leven niet gemakkelijk. In eerste instantie is het vooral de wrede, pesterige Grootoog die zijn broer het leven zuur maakt. Grootoog bezit een…

sage uit 1967
 • bang
 • vertellen
 • De vertelster vertelt dat ze in haar jeugd altijd heel angstig langs een bepaalde spookplaats rende dichtbij twee dammen.

sage uit 1967
 • wagenrad voor emmerrek. Ze gaf hem te drinken. Hij ging op it wagenrad zittn. Het gesprek kwam op Japik Ingberts. Ze was bang
 • de verhalen van het vrouwtje. Het vrouwtje is vreselijk bang omdat ze gehoord heeft dat Japik Ingberts in de omgeving
 • bang
 • vertellen
 • Deugniet en dief Japik Ingberts gaat eens bij een oud vrouwtje melk drinken. Zittend op een wagenrad luistert hij naar de verhalen van het vrouwtje. Het vrouwtje is vreselijk bang omdat ze gehoord…

sprookje uit 1967
 • bang
 • vertellen
 • Er was eens een oude geit met zeven jonge geitjes. Elke dag ging de oude geit weg om voor eten te zorgen. Ze waarschuwde haar kinderen altijd niet voor de wolf open te doen. Op een keer kwam de wolf.…

sage uit 1968
 • moai sjonge. Soms kommen se boven wetter. Mar sy wienen der bang foar, hwant as se it skip rekken, koe men der mar fan op
 • Vissers vertellen over meerminnen die mooi kunnen zingen. Men is altijd bang dat een meermin boven water komt en een
 • bang
 • vertellen
 • Vissers vertellen over meerminnen die mooi kunnen zingen. Men is altijd bang dat een meermin boven water komt en een schip raakt, omdat het schip dan gedoemd is te zinken.

sage uit 1968
 • bang
 • vertellen
 • Op een spookplaats schrikt een man zo hevig van iets dat hij zich vliegensvlug naar huis spoedt. Als een metgezel hem vraagt wat er aan de hand is, vertelt de man dat hij drie jonkers met hoeden op…

sprookje uit 1968
 • Der wie us in man dy wie nergens bifreesd foar. Hy wist net hwat it wie: ergens bang foar wêze. Doe sei er by himsels
 • se hjir, dan dêr wer. Dat hâldde er sa tiden fol. Mar hy krige noait de kâns om us bang to wurden. Doe kom er op in
 • Een man die nooit angst kent, wil weten hoe het voelt om bang te zijn. Met zijn zoontje trekt hij eropuit, om de angst
 • bang
 • vertellen
 • Een man die nooit angst kent, wil weten hoe het voelt om bang te zijn. Met zijn zoontje trekt hij eropuit, om de angst te leren kennen. De man overnacht met zijn zoontje in een groot huis met zeven…

sage uit 1974
 • middelmatich-great en foars fan foarkommen. It wie in apart man. Hy woe wol prate, mar de measte minsken wienen bang foar him, wy
 • De verteller vertelt over zijn vreemde buurman Bontsje Keke: bijna iedereen was bang voor hem. (Het betreft een
 • bang
 • vertellen
 • De verteller vertelt over zijn vreemde buurman Bontsje Keke: bijna iedereen was bang voor hem. (Het betreft een helderziende.)

mop uit 1968
 • Van een groepje mensen begint er eentje een verhaal te vertellen: Een meisje heeft bij een ongeluk een hand verloren
 • bang
 • vertellen
 • Van een groepje mensen begint er eentje een verhaal te vertellen: Een meisje heeft bij een ongeluk een hand verloren. Het meisje krijgt hierop een gouden hand. Als het meisje ziek wordt en sterft,…