Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

4 resultaten voor ""

sage uit 1946
 • wal hem konden horen. - Gij veracht in uw hoogmoed het graan, riep hij uit, - jij veracht den mens, die in armoede moet
 • bedelen
 • hoogmoed
 • Een schatrijke weduwe uit Stavoren geeft haar schipper de opdracht om voor haar het kostbaarste op aarde te vinden en mee te nemen naar Stavoren, opdat zij nog meer rijkdom en aanzien zou verwerven.…

sage uit 1946
 • bedelen
 • hoogmoed
 • De Dollard stond niet altijd vol water. Eens was het een land met malse weiden en mooi bouwland en er waren vele dorpen. De boeren waren er zo rijk dat ze in stenen huizen woonden en veel goud hadden.…

sage uit 1923
 • bedelen
 • hoogmoed
 • Hoogmoedige vissers van Westerschouwen vangen een meermin, en weigeren haar aan haar echtgenoot terug te geven. De meermin sterft, en de meerman profeteert de ondergang. Inderdaad verzandt de haven…
768.jpg

sage uit 1918
 • voor uw hoogmoed." Marie had haar hoofd gebogen, als ware ze waarlijk schuldig. Met moeite zeide zij ten laatste: "Gij doet
 • werd zoo sterk in Marie's woning, dat zij ging bedelen om brood. Zij stond temidden van hen, wien zij vroeger gegeven had
 • bedelen
 • hoogmoed
 • In tijd van hongersnood helpt een vrouw armen met eten, en ook deelt ze met haar zuster die jaloers is op haar goede werk. Als ook bij de vrouw geen eten meer heeft verwijt de zuster haar anderen eten…
pl02.jpg