Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Word count group

32 resultaten voor ""

sage uit 1966
 • linnen genoeg! Geen linnen genoeg!'. De nabestaanden begrijpen dat de geest van de koopman ronddoolt en brengen alsnog een
 • belofte
 • geest
 • Een linnenkoopman wil als hij komt de overlijden een rol linnen in zijn kist. Eenmaal overleden slaan zijn nabestaanden zijn wens in de wind en begraven hem zonder linnen. Sindsdien rent er bijna elke…

sage uit 1968
 • de tweede keer in het huwelijk treedt, verschijnt de geest van de eerste vrouw. Haar geest kan geen rust vinden omdat
 • haar man zich niet aan zijn belofte gehouden heeft.
 • belofte
 • geest
 • Een man heeft zijn - eerste - vrouw bij leven beloofd na haar dood niet te zullen hertrouwen. Als hij later toch voor de tweede keer in het huwelijk treedt, verschijnt de geest van de eerste vrouw.…

sage uit 1968
 • vinden, en als geest verscheen hij aan de vrouw en de kinderen. De dominee sprak de geest aan en zorgde er toen voor dat de
 • belofte
 • geest
 • Een arme man liet zijn vrouw beloven de zilveren gespen op zijn schoenen nooit weg te doen, maar voor hun zoon te bewaren. De man kwam te sterven en de vrouw moest uit armoe toch de gespen verkopen.…

sage uit 1968
 • belofte
 • geest
 • Een vrouw liet beloven dat als ze dood zou gaan, haar gouden been mee begraven zou worden. Maar haar man hield zich niet aan zijn woord. De eerste nachten na de begrafenis werd de man wakker omdat er…

sage uit 1968
 • Een man beloofde zijn zieke vrouw na haar dood niet opnieuw te trouwen. Toen hij lang na haar dood die belofte verbrak
 • hij dan wilde dat ze uit elkaar zouden gaan, maar hij zei dat hij nu eenmaal zijn belofte had verbroken, en dat niets dat
 • belofte
 • geest
 • Een man beloofde zijn zieke vrouw na haar dood niet opnieuw te trouwen. Toen hij lang na haar dood die belofte verbrak, zag hij vanaf dat moment elke avond zijn eerste vrouw tussen hem en zijn nieuwe…

sage uit 1968
 • belofte
 • geest
 • Als men iemand iets beloofd heeft en het niet doet als diegene gestorven is, dan zal die komen spoken.

sage uit 1968
 • Een man had zijn vrouw beloofd de schulden die ze hadden af te betalen. De vrouw stierf, maar de man kwam zijn belofte
 • belofte
 • geest
 • Een man had zijn vrouw beloofd de schulden die ze hadden af te betalen. De vrouw stierf, maar de man kwam zijn belofte niet na. Hierdoor kon de dode vrouw geen rust vinden. Velen hebben haar 's nachts…

sage uit 1967
 • belofte
 • geest
 • Ene Paulus liet eens een paar schoenen met zilveren gespen naaien. Hij liet Klas beloven ze niet na zijn dood te verkopen. Maar Klas kwam in grote geldnood, en verkocht ze toch. Toen kwam Paulus hem…

sage uit 1968
 • Een weduwnaar wordt 's nachts bezocht door de geest van zijn overleden vrouw. De dominee wil de gedaante alleen
 • belofte
 • geest
 • Een weduwnaar wordt 's nachts bezocht door de geest van zijn overleden vrouw. De dominee wil de gedaante alleen aanspreken als ze in het wit gekleed is, niet als ze in het zwart is. Als de dominee…

sage uit 1966
 • Een meisje had op het sterfbed van haar moeder beloofd het uit te maken met haar vriend. Maar ze kwam haar belofte niet
 • belofte
 • geest
 • Een meisje had op het sterfbed van haar moeder beloofd het uit te maken met haar vriend. Maar ze kwam haar belofte niet na. Op een keer kwam ze uit het huis van haar vriend toen ze opeens haar dode…

sage uit 1966
 • belofte
 • geest
 • Het gebeurde wel dat gestorvenen terugkwamen als de mensen hun beloftes, die ze gemaakt hadden tijdens het leven van de dode, niet nakwamen. De dominee moest er dan bij komen, om de gestorvene te…

sage uit 1966
 • geest dat de vorige dienster hem een belofte had gedaan, maar dat zij deze belofte niet nagekomen was. De dominee is de
 • dienster wezen vragen de belofte te vervullen, en toen kreeg de geest rust.
 • belofte
 • geest
 • Een boerendienster liet eens de dominee komen omdat ze geregeld werd bezocht door een geest. Aan de dominee vertelde de geest dat de vorige dienster hem een belofte had gedaan, maar dat zij deze…

sage uit 1967
 • aan de belofte, en liet haar in hun woonplaats begraven. De vrouw is toen bij hem gaan spoken. Na zes weken heeft hij haar
 • belofte
 • geest
 • Een boer had zijn vrouw beloofd haar in Oosterbierum te laten begraven als ze dood zou gaan. Maar hij hield zich niet aan de belofte, en liet haar in hun woonplaats begraven. De vrouw is toen bij hem…

sage uit 1966
 • jongen. De geest van de overledene heeft pas rust als de belofte is nagekomen.
 • onvervulde wens vraagt, wijst de overledene zijn vrouw op haar belofte. De vrouw koopt de gespen weer terug en geeft ze aan de
 • belofte
 • geest
 • Een man sterft en zijn vrouw haalt zijn mooie, zilveren gespen van zijn schoenen af. Ze heeft haar man beloofd dat hun zoontje de gespen zal krijgen. Er breekt een tijd van armoede aan en de vrouw…

sage uit 1967
 • ongedaan. De geest van de overledene kan past rust vinden als een belofte - voor de dood gedaan - is nagekomen.
 • stappen, verschijnt plotseling zijn overleden vrouw. Ze wijst hem op zijn belofte en het kersverse echtpaar maakt het huwelijk
 • belofte
 • geest
 • Een rijke boer heeft zijn vrouw op haar sterfbed beloofd nooit te zullen trouwen. Nog geen jaar later staat hij echter al weer voor het altaar met een nicht van zijn overleden vrouw. Als de man en…

sage uit 1966
 • belofte
 • geest
 • Een weduwnaar trouwde voor de tweede keer, ook al had hij zijn eerste vrouw beloofd niet opnieuw te trouwen. Op een keer stond opeens zijn tweede vrouw naast hem, en is ze niet meer van hem weggegaan.…

sage uit 1967
 • beloofd het dier te slachten, en nu kwam ze die belofte niet na. Hierdoor kon haar man in de dood geen rust vinden, en af en
 • belofte
 • geest
 • Een man en een vrouw waren zeer arm. Ze hadden een keer een big gekocht, dat ze zouden vetmesten voor de winter. Maar de man stierf voor de winter, en de vrouw verkocht de big om de begrafenis te…

sage uit 1968
 • wie in geest. 't Wie de geest fan har muoike, dy't al dea wie. Kingemoai, sei se tjin har. "Hwat is der oan, Kingemoai
 • wei giet." Doe wie de geest fuort gong en sy hie har noait wer sjoen.
 • Een arme vrouw die zelfs 's nachts nog aan het werk is, wordt opgeschrikt door de geest van haar overleden tante. De
 • geld aan haar tante wil schenken, als Hij haar rust geeft. De geest van de tante heeft nooit meer rondgespookt.
 • belofte
 • geest
 • Een arme vrouw die zelfs 's nachts nog aan het werk is, wordt opgeschrikt door de geest van haar overleden tante. De tante komt haar arme nicht geld brengen voor een mutsje dat ze nooit betaald heeft.…

sage uit 1968
 • Een man belooft zijn vrouw na haar dood niet te hertrouwen. Hij breekt de belofte en treedt wederom in het huwelijk
 • belofte
 • geest
 • Een man belooft zijn vrouw na haar dood niet te hertrouwen. Hij breekt de belofte en treedt wederom in het huwelijk. Als hij met zijn kersverse bruid van het gemeentehuis terugkomt, wacht zijn eerste…

sage uit 1968
 • De geest van een overledene blijft ronddolen als de dode niet gegeven is wat hem beloofd is.
 • belofte
 • geest
 • De geest van een overledene blijft ronddolen als de dode niet gegeven is wat hem beloofd is.

sage uit 1968
 • erfgenamen verzuimen hem op die plek te begraven, blijft de geest van de boer ronddolen. Als de boer alsnog bij het paaltje
 • belofte
 • geest
 • Een boer heeft voor zijn dood met een paaltje aangegeven waar hij begraven wil worden op het kerkhof. Als zijn erfgenamen verzuimen hem op die plek te begraven, blijft de geest van de boer ronddolen.…

sage uit 1969
 • ha se Geeske de klean jown. Doe hat dy geest dêr noait wer west.
 • kreeg de kleding. Sindsdien is de geest er nooit meer geweest.
 • belofte
 • geest
 • Een vrouw liet op haar sterfbed beloven dat haar dochter al haar kleren zou krijgen. Maar na haar dood gebeurde dit niet. Toen kwam de dode vrouw elke avond in de kamer spoken. Ze haalden de dominee…

sage uit 1969
 • belofte
 • geest
 • Je moet iemand op zijn sterfbed nooit iets beloven. Want als je je er niet aan houdt, dan komt diegene later weer terug.

sage uit 1968
 • . Doordat de belofte onvervuld blijft - er worden sokken voor iemand anders gemaakt - blijft de geest van de moeder rondspoken
 • beloofd dat haar dochters alsnog sokken krijgen. De geest van de vrouw vindt hierop rust.
 • belofte
 • geest
 • Een arme, stervende vrouw draagt haar echtgenoot op van overgebleven garen sokken voor hun twee dochters te maken. Doordat de belofte onvervuld blijft - er worden sokken voor iemand anders gemaakt -…

sage uit 1968
 • Het komt wel eens voor dat een dode geen rust kan vinden omdat een aan hem gedane belofte niet nagekomen is. Als de
 • belofte
 • geest
 • Het komt wel eens voor dat een dode geen rust kan vinden omdat een aan hem gedane belofte niet nagekomen is. Als de dominee de dode aanspreekt op zijn onvervulde wens en die wens wordt alsnog vervult,…