Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Plaats van Handelen
Word count group

11 resultaten voor ""

mop uit 1966
 • belofte
 • diefstal
 • Een schipper zet de door de politie achtervolgde Japik Ingberts over een kanaal als deze hem een nieuw schip belooft. Japik laat voor hem een nieuw schip bouwen, maar berooft de schuitmaker weer nadat…

sage uit 1889
 • woning afgebrand en zijn huisgenooten erg ziek. Aan zijn belofte getrouw, niettegenstaande al het onheil waarmede God hem
 • belofte
 • diefstal
 • Een rijk koopman, vergezeld van zijn twee knechten, verdwaalt tijdens een onweer. De knechten worden door de bliksem getroffen en sterven. De man belooft Maria op die plaats een kapel te bouwen als…

sprookje uit 1889
 • morgends, den diefstal bemerkt hebbende, den baas om uitleggingen verzochten, joeg deze hen met schande weg, en riep hen
 • belofte
 • diefstal
 • Een koning heeft een dochter die nog nooit gelachen heeft. Ze zegt tegen haar vader alleen met die man te willen trouwen die haar voor de eerste keer zal doen lachen. De koning laat dit door heel het…

sprookje uit 1890
 • , zoo benauwd waren zij. En toch wilden zij hunne belofte niet schenden, en daarbij, de duivel had hun immers verzekerd, dat
 • ," zei de broer, "wij hebben den koopman niet vermoord, maar waren gebonden door eene belofte en hebben ons woord niet willen
 • belofte
 • diefstal
 • Drie broers gaan op reis om te proberen aan de kost te komen. Onderweg ontmoeten ze een rijke heer, die ze herkennen als de duivel. Hij zegt hen dat hij het gemunt heeft op een slechte herbergier en…

sprookje uit 1890
 • belofte
 • diefstal
 • Een rijke man is erg bedroefd omdat hij geen kinderen heeft maar komt een in het zwart geklede heer tegen die hem belooft dat hij een kind zal krijgen, maar dat hij het op komt halen als het zeven…

mop uit 1974
 • hong dy kou dêr net mear. Se hienen him de kou yn 'e nacht ûntstellen. Doe't syn frou it hearde, sei se: "Dat is diefstal
 • Een dominee slacht ongeoorloofd een koe. Als de koe de volgende dag gestolen is, kan de dominee de diefstal niet
 • van de slachter over te halen de diefstal van zijn vader voor een voltallige kerkgemeente aan de orde te stellen. Als de
 • belofte
 • diefstal
 • Een dominee slacht ongeoorloofd een koe. Als de koe de volgende dag gestolen is, kan de dominee de diefstal niet aangeven omdat de slachting niet toegestaan was. Omdat de dominee vermoedt dat de…

sage uit 1970
 • belofte
 • diefstal
 • Als er wasgoed wordt gestolen, gaat een man naar de waarzegster. De dader wordt zichtbaar in een emmer water, en de man heeft hem een kras over het gezicht met een speld. De volgende dag heeft de…

sprookje uit 2011
 • belofte
 • diefstal
 • In een klein huisje woont vrouw Misère. Op een dag klopt er een arme oude man bij haar aan. Vrouw Misère geeft de arme man brood, hoewel zij dan zelf niks meer te eten heeft. De man is zo dankbaar…

sprookje uit 2007
 • belofte
 • diefstal
 • Vrouwke Misère heeft een perenboom. Alhoewel ze arm is geeft ze een oud arm mannetje wat voedsel. Ze mag een wens doen en wenst dat de dieven van haar peren aan de boom blijven vastzitten. De…

sage uit 1969
 • belofte
 • diefstal
 • In Beets maken mijn schoonouders turf en de landmeter bedondert ze vaak. De resterende roeden houdt hij voor zichzelf. Daarnaast is men verplicht boodschappen te kopen bij hem voor schandalige…

sprookje uit 1889
 • , wees onbezorgd; ik ben geen dief; of het moest een diefstal heeten, als men roovers iets ontneemt. Gij zult ophouden, deze
 • belofte van te zullen zwijgen. Morgiane had intusschen heet water doen gereedmaken, zoodat Aly, die juist binnentrad, Kassim's
 • belofte
 • diefstal
 • Op een dag ziet Ali Baba waar een roversbende zijn schatten bewaart. Hij weet de grot te openen met een toverformule en neemt de nodige rijkdommen mee naar huis. Om het geld te meten wordt een…
Keller.pdf