Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

3 resultaten voor ""

sage uit 1889
 • woning afgebrand en zijn huisgenooten erg ziek. Aan zijn belofte getrouw, niettegenstaande al het onheil waarmede God hem
 • jonkvrouw; doch op het oogenblik dat hun huwelijk ging ingezegend worden, zeeg het meisje dood op de trappen van het altaar
 • zijn broer krijgt een zoon. Dan vindt Geeraard de schat en bouwt er een slot mee. Hij mag met de jonkvrouw trouwen maar op
 • belofte
 • jonkvrouw
 • Een rijk koopman, vergezeld van zijn twee knechten, verdwaalt tijdens een onweer. De knechten worden door de bliksem getroffen en sterven. De man belooft Maria op die plaats een kapel te bouwen als…

sage uit 1923
 • hebben wij onze Greta weergevonden! Edele jonkvrouw, neem dien man maar mee in het rijtuig!” En zij noodigden beiden uit om
 • toch mijn dochter uw goud en uwe diamanten eens!” Dat deed de burchtheer, terwijl hij vleiend de jonkvrouw toesprak: “Dit
 • Jonkvrouw blijft bij jachtpartij alleen achter in het bos, waar zij een man ontmoet waarmee ze verder optrekt. Na een
 • bij een kasteel waar wordt gefeest. Bij het gebed als dank voor de gaven verdwijnt het kasteel. Het schip dat de jonkvrouw
 • belofte
 • jonkvrouw
 • Jonkvrouw blijft bij jachtpartij alleen achter in het bos, waar zij een man ontmoet waarmee ze verder optrekt. Na een maaltijd in een verlaten kapel komt er een koets die door de duivel is gestuurd.…

sprookje uit 1647
 • komende, haer met belofte verbinden, dat ze u 't geen, dat u belieft, zullen kiezen laten: dan zult gy een Ezel, die gy achter
 • , weer zou leveren. De Koning bedankte hem, en nam 't aen, met belofte, dat hy 't na zou komen. Artus nam toen oorlof van hem
 • belofte
 • jonkvrouw
 • Een Engelse koning lijdt aan podagra en zijn waarzeggers voorspelen genezing als hij de vogel Phenix een uur hoort zingen. Na elkaar gaan zijn drie zonen op pad en alleen de jongste, Artus, laat zich…