Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

3 resultaten voor ""

sage uit 1888
 • . Dondertorens staken in 't zuiden op, en stikkend heet was 't op het veld. Daar was een onweer op handen, en reeds vielen er dikke
 • oogst droog in de schuur krijg, geef ik zooveel brooden aan den arme, als er graantjes in eene viertel gaan!" Het onweer
 • Een rijke pachter vreest dat een naderend onweer zijn oogst zal bederven. Hij belooft dat, als het hem lukt de oogst
 • droog binnen te krijgen, hij de armen zoveel broden zal geven als er aan graantjes in een viertel gaan. Het onweer trekt
 • belofte
 • onweer
 • Een rijke pachter vreest dat een naderend onweer zijn oogst zal bederven. Hij belooft dat, als het hem lukt de oogst droog binnen te krijgen, hij de armen zoveel broden zal geven als er aan graantjes…

sage uit 1889
 • woning afgebrand en zijn huisgenooten erg ziek. Aan zijn belofte getrouw, niettegenstaande al het onheil waarmede God hem
 • Een rijk koopman, vergezeld van zijn twee knechten, verdwaalt tijdens een onweer. De knechten worden door de bliksem
 • getroffen en sterven. De man belooft Maria op die plaats een kapel te bouwen als zij hem redt. Het onweer verdwijnt, maar de
 • belofte
 • onweer
 • Een rijk koopman, vergezeld van zijn twee knechten, verdwaalt tijdens een onweer. De knechten worden door de bliksem getroffen en sterven. De man belooft Maria op die plaats een kapel te bouwen als…

legende uit 1925
 • een geschenk uit de Heilige Plaatsen mee te brengen. In het Heilige Land herinnerde zich de ridder zijn belofte en ter
 • huisgenooten geschenken meegebracht, maar de kleine Anna vergat hij. Thuis gekomen, herinnerde hij zich zijn belofte aan de kleine
 • in het Heilige Land nadacht over deze belofte vond hij een noot op het graf van Jezus die hij in zijn stak stak. De rest
 • van de reis vergat hij zijn belofte. Thuisgekomen herinnerde hij zich zijn belofte, maar dus te laat. Toen hij even later
 • belofte
 • onweer
 • Een man uit Riempst belooft voor zijn dochter een geschenk mee te nemen na een reis naar het Heilige Land. Terwijl hij in het Heilige Land nadacht over deze belofte vond hij een noot op het graf van…