Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Subgenre
Decennium_group
Provincie(NL)/Gewest(BE)
Plaats van Handelen
Word count group

54 resultaten voor ""

sage uit 1968
 • de tweede keer in het huwelijk treedt, verschijnt de geest van de eerste vrouw. Haar geest kan geen rust vinden omdat
 • haar man zich niet aan zijn belofte gehouden heeft.
 • belofte
 • rust
 • Een man heeft zijn - eerste - vrouw bij leven beloofd na haar dood niet te zullen hertrouwen. Als hij later toch voor de tweede keer in het huwelijk treedt, verschijnt de geest van de eerste vrouw.…

sage uit 1968
 • spoken. Die krijgt dan geen rust.
 • belofte
 • rust
 • Men moet nooit iemand iets beloven op diens sterfbed. Het kan zijn dat men het niet kan volbrengen, en dan komt de dode spoken. Die krijgt dan geen rust.

sage uit 1968
 • belofte
 • rust
 • Een vrouw liet beloven dat als ze dood zou gaan, haar gouden been mee begraven zou worden. Maar haar man hield zich niet aan zijn woord. De eerste nachten na de begrafenis werd de man wakker omdat er…

sage uit 1968
 • Een man had zijn vrouw beloofd de schulden die ze hadden af te betalen. De vrouw stierf, maar de man kwam zijn belofte
 • niet na. Hierdoor kon de dode vrouw geen rust vinden. Velen hebben haar 's nachts rond zien spoken in een zwart kleed.
 • belofte
 • rust
 • Een man had zijn vrouw beloofd de schulden die ze hadden af te betalen. De vrouw stierf, maar de man kwam zijn belofte niet na. Hierdoor kon de dode vrouw geen rust vinden. Velen hebben haar 's nachts…

sage uit 1968
 • rust kunnen vinden. Haar wens wordt vervuld en de vrouw is nooit meer komen spoken.
 • belofte
 • rust
 • Een weduwnaar wordt 's nachts bezocht door de geest van zijn overleden vrouw. De dominee wil de gedaante alleen aanspreken als ze in het wit gekleed is, niet als ze in het zwart is. Als de dominee…

sage uit 1966
 • dienster wezen vragen de belofte te vervullen, en toen kreeg de geest rust.
 • geest dat de vorige dienster hem een belofte had gedaan, maar dat zij deze belofte niet nagekomen was. De dominee is de
 • belofte
 • rust
 • Een boerendienster liet eens de dominee komen omdat ze geregeld werd bezocht door een geest. Aan de dominee vertelde de geest dat de vorige dienster hem een belofte had gedaan, maar dat zij deze…

sage uit 1967
 • aan de belofte, en liet haar in hun woonplaats begraven. De vrouw is toen bij hem gaan spoken. Na zes weken heeft hij haar
 • belofte
 • rust
 • Een boer had zijn vrouw beloofd haar in Oosterbierum te laten begraven als ze dood zou gaan. Maar hij hield zich niet aan de belofte, en liet haar in hun woonplaats begraven. De vrouw is toen bij hem…

sage uit 1966
 • jongen. De geest van de overledene heeft pas rust als de belofte is nagekomen.
 • onvervulde wens vraagt, wijst de overledene zijn vrouw op haar belofte. De vrouw koopt de gespen weer terug en geeft ze aan de
 • belofte
 • rust
 • Een man sterft en zijn vrouw haalt zijn mooie, zilveren gespen van zijn schoenen af. Ze heeft haar man beloofd dat hun zoontje de gespen zal krijgen. Er breekt een tijd van armoede aan en de vrouw…

sage uit 1966
 • naakte meisjes dansen in de tuin. Het zijn de overleden meisjes: ze kunnen geen rust vinden en blijven rondspoken omdat een
 • belofte niet is nagekomen. De dominee wordt erbij gehaald en die verneemt van de meisjes wat hun overvulde wens is: ze zijn
 • belofte
 • rust
 • Een weduwe had vier dochters, maar twee van hen zijn overleden. Op een dag zien de twee overgebleven meisjes twee naakte meisjes dansen in de tuin. Het zijn de overleden meisjes: ze kunnen geen rust…

sage uit 1967
 • ongedaan. De geest van de overledene kan past rust vinden als een belofte - voor de dood gedaan - is nagekomen.
 • stappen, verschijnt plotseling zijn overleden vrouw. Ze wijst hem op zijn belofte en het kersverse echtpaar maakt het huwelijk
 • belofte
 • rust
 • Een rijke boer heeft zijn vrouw op haar sterfbed beloofd nooit te zullen trouwen. Nog geen jaar later staat hij echter al weer voor het altaar met een nicht van zijn overleden vrouw. Als de man en…

sage uit 1967
 • zijn. De dominee draagt de weduwe op een doodshemd voor de kindertjes te maken, opdat hun zielen rust krijgen. De weduwe
 • belofte
 • rust
 • Een arme weduwe werkt altijd hard om een dagloontje bij elkaar te sprokkelen; zij laat het huishouden over aan haar twee dochters. De dochters hebben de boel nooit op orde als de weduwe thuiskomt,…

sage uit 1950
 • eindelijk haar rust.
 • belofte
 • rust
 • Een boterverkoopster licht haar klanten altijd op door nooit precies de gevraagde hoeveelheid te geven. Als ze na haar overlijden blijft rondspoken, vraagt de dominee haar naar haar onvervulde wens.…

sprookje uit 1967
 • . Hij vindt dat hij zich aan zijn belofte heeft gehouden en dat hij zijn plicht heeft gedaan. Maar als hij 's nachts op bed
 • belofte
 • rust
 • Een rijke boer komt na een kerkeraadsvergadering vast te zitten in de sneeuw. Hij valt op zijn knieën en belooft dat als hij snel veilig thuiskomen mag, hij zijn beste koe zal verkopen en de…

sage uit 1967
 • beloofd het dier te slachten, en nu kwam ze die belofte niet na. Hierdoor kon haar man in de dood geen rust vinden, en af en
 • belofte
 • rust
 • Een man en een vrouw waren zeer arm. Ze hadden een keer een big gekocht, dat ze zouden vetmesten voor de winter. Maar de man stierf voor de winter, en de vrouw verkocht de big om de begrafenis te…

sage uit 1970
 • Een zoon had zijn moeder beloofd haar schuld van de boekweit te betalen. Maar toen ze overleed, kwam hij deze belofte
 • belofte
 • rust
 • Een zoon had zijn moeder beloofd haar schuld van de boekweit te betalen. Maar toen ze overleed, kwam hij deze belofte niet na. Toen kwam zijn moeder bij hem spoken, en uiteindelijk heeft hij toen toch…

sage uit 1967
 • belofte
 • rust
 • Een vrouw had tijdens haar leven wel eens gezegd dat ze met een wit mutsje op begraven wilde worden. Maar toen de vrouw stierf, dachten de mensen daar niet meer aan. Een paar dagen na de begrafenis…

sage uit 1968
 • Als iemand na de dood blijft rondspoken, heeft hij vaak bij leven een belofte niet meer kunnen vervullen omdat hij
 • vroegtijdig stierf. Als de dominee de overledene aanspreekt, kan de onvervulde belofte alsnog vervuld worden. De dode vindt dan
 • belofte
 • rust
 • Als iemand na de dood blijft rondspoken, heeft hij vaak bij leven een belofte niet meer kunnen vervullen omdat hij vroegtijdig stierf. Als de dominee de overledene aanspreekt, kan de onvervulde…

sage uit 1968
 • verplichting voldoet, vindt de vrouw rust.
 • belofte
 • rust
 • Twee kleiarbeiders zien noodweer aankomen en vragen een boer om onderdak voor de nacht. De boer weigert aanvankelijk omdat hij last heeft van spookdeuren, maar stemt uiteindelijk toe. De twee…

sage uit 1968
 • onvervulde belofte vervult, vindt de vrouw rust.
 • belofte
 • rust
 • Een vrouw blijft na haar dood rondspoken omdat verzuimd is haar een doodskleed aan te trekken. Als de dominee de onvervulde belofte vervult, vindt de vrouw rust.

sage uit 1968
 • te geven. Nu de belofte op deze wijze vervuld is, vindt de vrouw rust.
 • belofte
 • rust
 • Een zieke vrouw verzoekt haar man op haar sterfbed haar kleren na haar dood aan de huishoudster te geven. De man stemt toe, maar geeft de kleren na de dood van zijn vrouw aan iemand anders. Een poosje…

sage uit 1968
 • geld aan haar tante wil schenken, als Hij haar rust geeft. De geest van de tante heeft nooit meer rondgespookt.
 • belofte
 • rust
 • Een arme vrouw die zelfs 's nachts nog aan het werk is, wordt opgeschrikt door de geest van haar overleden tante. De tante komt haar arme nicht geld brengen voor een mutsje dat ze nooit betaald heeft.…

sage uit 1968
 • Als je iemand iets belooft en je komt je belofte niet na, blijft diegene na de dood ronddolen. Als je van de rusteloze
 • belofte
 • rust
 • Als je iemand iets belooft en je komt je belofte niet na, blijft diegene na de dood ronddolen. Als je van de rusteloze dode af wilt, moet je een nieuw kozijn in de deur zetten waar het lijk destijds…

sage uit 1968
 • omdat de vader een belofte niet is nagekomen. De dominee vraagt de moeder naar haar onvervulde wens. Als de vader alsnog
 • zijn verplichting nakomt, vindt de moeder rust.
 • belofte
 • rust
 • Een jongen wijst zijn meisje op een zwevende gedaante. De overleden moeder van het meisje blijkt nog rond te dolen omdat de vader een belofte niet is nagekomen. De dominee vraagt de moeder naar haar…

sage uit 1968
 • - aanspreekt, blijkt dat ze geen rust vinden omdat een belofte - bij leven aan haar gedaan - niet vervuld is. Als de verplichting
 • alsnog nagekomen wordt, vindt de vrouw rust.
 • belofte
 • rust
 • In een spookhuis wordt een vrouw plotseling opgeschrikt door een ronddolende dode. Als de dominee de dode - een vrouw - aanspreekt, blijkt dat ze geen rust vinden omdat een belofte - bij leven aan…

sage uit 1968
 • belofte
 • rust
 • Een boer heeft voor zijn dood met een paaltje aangegeven waar hij begraven wil worden op het kerkhof. Als zijn erfgenamen verzuimen hem op die plek te begraven, blijft de geest van de boer ronddolen.…