Registratie zal enige tijd duren. Deze functie is in ontwikkeling.

Zoek in de Collectie

   Geavanceerd Zoeken

Zoekresultaten beperken

Itemtype
Type bron
Subgenre
Decennium_group
Word count group

33 resultaten voor ""

sage uit 1967
 • Als de boeren geen goede boter konden maken, was de karn betoverd. Ze lieten dan een duivelbanner komen die hier en
 • betoverd
 • boer
 • Als de boeren geen goede boter konden maken, was de karn betoverd. Ze lieten dan een duivelbanner komen die hier en daar piste, en dan kwam alles weer goed.

sage uit 1967
 • Myn man syn pake wie bitsjoend troch de boer, by hwa't er arbeider wie. Hy lei siik op bêd. De boer kom alle dagen by
 • kat fan fearren yn. Dy wie omtrint klear. Sy skuorde de hiele kat útelkoar. Wylst se dêr mei dwaende wie, kom de boer foar
 • Een boer kwam elke dag bij zijn zieke arbeider. In zijn kussen zat een kat van veren. Toen zijn dochter die uit elkaar
 • heeft rukte, stond de boer voor het raam. De man is er weggegaan. Toen hij weer beter was heeft de dokter gezegd dat ze de
 • betoverd
 • boer
 • Een boer kwam elke dag bij zijn zieke arbeider. In zijn kussen zat een kat van veren. Toen zijn dochter die uit elkaar heeft rukte, stond de boer voor het raam. De man is er weggegaan. Toen hij weer…

sage uit 1968
 • Als de boeren niet konden karnen, zeiden ze dat de boel betoverd was. Dan haalden ze Piter Poes erbij.
 • betoverd
 • boer
 • Als de boeren niet konden karnen, zeiden ze dat de boel betoverd was. Dan haalden ze Piter Poes erbij.

Trefwoorden: arbeid, betoverd, boer, boter, karn, karnen, werken


sage uit 1960
 • Op 'e Grinzer klaei to Usquert wie in spoekskuorre. Der wie in plak yn dy skuorre, dêr koe net ien sliepe. De boer
 • jouniten op. Alles klear - de lampe opstutsen. Mar 'poef' sei de lampe - út. Dat gong sa fiif kear. De boer hie 't al sein
 • Een boerenschuur was gedeeltelijk betoverd. Daar kon men niet slapen, en de lamp ging er elke keer weer uit.
 • betoverd
 • boer
 • Een boerenschuur was gedeeltelijk betoverd. Daar kon men niet slapen, en de lamp ging er elke keer weer uit.

sage uit 1968
 • Een koe was vreselijk bang van een bepaalde man. Na een bezoek van deze man waren ook een keer de varkens betoverd. Ze
 • betoverd
 • boer
 • Een koe was vreselijk bang van een bepaalde man. Na een bezoek van deze man waren ook een keer de varkens betoverd. Ze werden eerst helemaal blauw en vervolgens stierven ze.

sage uit 1968
 • Vroeger hadden de boeren een vlierstruik voor het keldervenster, dan kon de karn niet betoverd worden.
 • betoverd
 • boer
 • Vroeger hadden de boeren een vlierstruik voor het keldervenster, dan kon de karn niet betoverd worden.

sage uit 1967
 • sei Bareld, dy't boer wie: "Wy matte gau sjen, dat wy 't tsjernjen dien krije, hwant âlde Ot komt der oan. Dan kinne wy
 • betoverd
 • boer
 • Als oude Ot met haar hand over het vee streek, stierven de beesten binnen korte tijd.

sage uit 1966
 • boer yn 't strie op 'e koustâl. Mar dat strie, dat waerd stadichoan ûnder him weiskuord. Op it lêst hied er net in strieke
 • Een man was aan het werken bij een boer in Groningen. Hij sliep in de koeienstal op het stro. In de schuur zat een
 • buurtbewoner vertelde, zei deze dat hij waarschijnlijk door de boerin betoverd was.
 • betoverd
 • boer
 • Een man was aan het werken bij een boer in Groningen. Hij sliep in de koeienstal op het stro. In de schuur zat een wezen met gloeiende ogen, die steeds meer stro onder de man vandaan haalde. Toen hij…

sage uit 1967
 • Frânse Hinke to Rottefalle wie duvelbanster. Der wie us in hynder bitsjoend. Doe joech hja de boer dizze rie: Hy moest
 • Een boer met een betoverd paard kreeg van een duivelbanster het advies haver te stelen, dat te zeven en aan het
 • betoverd
 • boer
 • Een boer met een betoverd paard kreeg van een duivelbanster het advies haver te stelen, dat te zeven en aan het betoverde dier te geven.

sage uit 1968
 • . De kinderen droegen een zakje met duivelsdrek om hun nek. Dan konden ze niet betoverd raken. En sommige mensen hadden
 • betoverd
 • boer
 • De boeren hingen vroeger altijd een zakje met duivelsdrek in het drinken van de varkens, anders groeiden de dieren niet. De kinderen droegen een zakje met duivelsdrek om hun nek. Dan konden ze niet…

sage uit 1969
 • betoverd
 • boer
 • In het gerst voor de koeien deden de boeren vroeger duivelsdrek, vanwege de toverij.

sage uit 1969
 • betoverd
 • boer
 • De boeren deden vroeger altijd duivelsdrek onder de varkenstrog. Dan konden de heksen geen vat op het vee krijgen.

sage uit 1970
 • by in boer, dy wenne oan 'e Simmerdyk ûnder Burgum. It famke fan dy boer rekke siik. De boerinne tocht net oars of it
 • Eén van de hannekemaaiers bij een boer was een paardedief, en werd herkend door een kousenkoopman. De hannekemaaier
 • heeft willen groeien. De boerin is er van overtuigd dat haar zieke dochtertje betoverd is. Om de macht van heksen te breken
 • betoverd
 • boer
 • Eén van de hannekemaaiers bij een boer was een paardedief, en werd herkend door een kousenkoopman. De hannekemaaier wilde het geld van de koopman roven, maar die had dat in de gaten. Op een nacht…

sage uit 1970
 • betoverd
 • boer
 • Om het vee tegen betovering te beschermen, deed men duivelsdrek onder de drempel van de stal en in het veevoer. Ook gebruikten mensen het wel als ze pijn in hun mond hadden.

sage uit 1972
 • mocht net by de boer yn 't bûthús komme, hwant dan woe 't net tsjernje; dan koenen se gjin bûter krije.
 • Een vrouw die bekend stond als heks, mocht van een boer niet in de buurt van de stal komen. Want anders konden ze niet
 • betoverd
 • boer
 • Jong - de Boer, Aefke
 • Een vrouw die bekend stond als heks, mocht van een boer niet in de buurt van de stal komen. Want anders konden ze niet karnen, dan konden ze geen boter krijgen.

sage uit 1969
 • De ouders van een betoverd kind gingen naar een boer in Oostermeer. Ze kregen een drankje mee. De eerste die voor het
 • genezen. Ze streek met haar hand over het kind, en toen is het weer beter geworden. De heks had het kind betoverd door als
 • betoverd
 • boer
 • De ouders van een betoverd kind gingen naar een boer in Oostermeer. Ze kregen een drankje mee. De eerste die voor het raam zou verschijnen, zou de heks zijn. Diegene mocht het drankje niet zien.…

sage uit 1971
 • Het vee van een boer was eens betoverd. Als de koeien gemolken werden, zat er geen melk maar bloed in de emmers.
 • betoverd
 • boer
 • Het vee van een boer was eens betoverd. Als de koeien gemolken werden, zat er geen melk maar bloed in de emmers.

Trefwoorden: beest, betoverd, bloed, boer, dier, emmer, koe, melk, varken, vee, ziek


sage uit 1971
 • Een vrouw, die als heks bekend stond, wilde eens met geweld de varkens van een boer zien. Toen werden de varkens ziek
 • betoverd
 • boer
 • Een vrouw, die als heks bekend stond, wilde eens met geweld de varkens van een boer zien. Toen werden de varkens ziek. Ze hebben overal duivelsdrek neergelegd.

Trefwoorden: betoverd, boer, duivelsdrek, varken, vee, ziek


sage uit 1971
 • Een boerderij was betoverd. De koeien stonden er altijd te razen, de hond werd dood gevonden, de deuren klapperden
 • zelfs bij windstil weer. De boer vroeg raad aan de duivelbanner. Die zei dat hij anderen niet meer van alles moest geven en
 • betoverd
 • boer
 • Een boerderij was betoverd. De koeien stonden er altijd te razen, de hond werd dood gevonden, de deuren klapperden zelfs bij windstil weer. De boer vroeg raad aan de duivelbanner. Die zei dat hij…

sage uit 1971
 • Op 't Wyldpaed wenne in boer, dy joech de kij tige bêst fretten: koeke en moal oer 't hea hinne. Mar it joech neat. De
 • groppe. Der kom altomets in man by dy boer, dy bitsjoende de boel. By dyselde boer gongen soms ek samar de lantearnen fansels
 • Op een boerderij was alles betoverd. De koeien verteerden hun eten niet, dat kwam er meteen weer uit. Soms gingen de
 • betoverd
 • boer
 • Op een boerderij was alles betoverd. De koeien verteerden hun eten niet, dat kwam er meteen weer uit. Soms gingen de lantaarns vanzelf uit.

sage uit 1967
 • Zwarte Hand Da is hier ok geburd bij 'n boer op staal. Daor was iets mee 'n perd, mee 'z'n maone, die 's naachts
 • Een boer had een paard, waamee iets mis was. De manen krulden 's nachts iedere keer op. Het spookte in die stal. De
 • betoverd
 • boer
 • Een boer had een paard, waamee iets mis was. De manen krulden 's nachts iedere keer op. Het spookte in die stal. De boerderij was door de kwade hand aangeraakt en het paard behekst.

sage uit 1933
 • No. 171. 't Was in 1560. Een boer uit Kasteren onder Hoogeloon, die al vijf jaar ziek was, raadpleegde een duivelbanner
 • betoverd
 • boer
 • Een man was al tijden erg ziek. De duivelbanner zei dat dit kwam door een heks. Hij moest haar iets geven en daarbij zeggen: "om Godswil". Toen werd de man beter. De heks werd gevangen genomen en kwam…

sage uit 1962
 • De betoverde karn, ja, dat was bij een boer* daar diende m'n moeder. "Ik zal dat kreng wel krijge!", zee die boer. Hij
 • en die heb die in de karn gestoke. Maar diegene, die 'm betoverd had, die kreeg brandwonde.
 • De betoverde karn, ja, dat was bij een boer daar diende mijn moeder. "Ik zal dat kreng wel krijgen!", zei die boer. Hij
 • en die heb die in de karn gestoken. Maar diegene, die hem betoverd had, die kreeg brandwonden.
 • betoverd
 • boer
 • De betoverde karn, ja, dat was bij een boer daar diende mijn moeder. "Ik zal dat kreng wel krijgen!", zei die boer. Hij nam een geweer, een dubbeltie erop en in de karn geschoten. Bij een ander…

sage uit 1963
 • En dan ken ik nog een mooi verhaal. Dat heb ik van m'n vader, die was boer en die heb 't weer van een knecht van zijn
 • Een knecht en een boer gaan met paard en wagen op weg naar het land. Om in het land te komen, moeten ze door een hek
 • . De knecht wil het hek open maken, maar de boer zegt: "blijf zitten." Het hek gaat vanzelf open.
 • betoverd
 • boer
 • Een knecht en een boer gaan met paard en wagen op weg naar het land. Om in het land te komen, moeten ze door een hek. De knecht wil het hek open maken, maar de boer zegt: "blijf zitten." Het hek gaat…

sage uit 1963
 • Nou schiet me nog wat te binne, dat werd vroeger onder de ouwe IJsselsteiners verteld, die legende. D'r was een boer en
 • die had een knecht, die kon goed dorse. Dat is heel lang geleje. Maar die boer die moest d'r een knecht bij hure en dus
 • Een boer heeft een knecht, maar hij huurt nog een knecht in. De knechten zijn op zolder en gooien de dorsvlegels naar
 • betoverd
 • boer
 • Een boer heeft een knecht, maar hij huurt nog een knecht in. De knechten zijn op zolder en gooien de dorsvlegels naar beneden. Maar terwijl ze allebei op zolder zijn, beginnen de dorsvlegels uit…